All that is solid melts into air


Author:

Author ImageSiri Meyer

Dette berømte sitatet fra Karl Marx’ Kommunistiske manifest fra 1848 rant meg i hu da jeg besøkte Ane Hjort Guttus festspillutstilling i Bergen kunsthall. Den handler om penger og hva penger gjør med folk.

Drivkraften i kapitalismen er jakten på profitt. Penger er alle tings målestokk. Økende konsum må til for at pengene skal yngle. Konsumet er fristilt fra sosiale og moralske normer, og skaper forskjeller mellom folk.

Det første man møter i kunsthallen er en reklamesøyle. Neste verk er en 45 minutter lang film. Her møter vi kunststudenten Damla som holder på å lage et kunstverk til sin mastereksamen. Hver dag passerer hun Bianca, en rumensk kvinne av romfolket, som tigger på gaten. En dag klarer hun ikke å overse fornedrelsen hennes og setter seg ned. Damla blir selv tigger. Men hun fortsetter å observere og reflektere over tiggernes liv, og det er denne dokumentasjonen hun vil levere på Kunsthøgskolen. Men igjen blir hun innhentet av virkeligheten. For hvordan kan hun få Bianca til å føle seg verdsatt, når hun hele tiden vil bruke henne til egen vinning og gjøre henne til kunst? Hun avslutter kunstprosjektet, men fortsetter å tigge. Filmen slutter med at Damla står tomhendt tilbake i utstillingssalen. Det får meg til å tenke på fortsettelsen av sitatet til Marx: «all that is holy is profaned». Damla vil skape en verden der menneskeverdet ikke styres av penger. Det er mennesket som er hellig, ikke kapitalen.