Rekordlavt antall saker i Høyesterett i 2014

I 2014 behandlet Høyesterett et rekordlavt antall saker. For Høyesterett har det å redusere saksmengden lenge vært en viktig målsetning. Dette har blitt gjennomført ved at trivielle saker har måttet vike for de mer juridisk prinsipielle og rettslig tvilsomme sakene. Den reduserte saksmengden har sørget for at Høyesterett i større grad har kunnet konsentrere seg om sin hovedoppgave: Å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling.