Author Image
Lars Nyre er medieforskar ved Universitetet i Bergen, og er særleg opptatt av potensialet til nye medier. Lars har kommentert medieutviklinga i Noreg sidan midten av 1990-talet, og dei norskspråklege tekstane er no samla på www.larsnyre.no.