Author Image
Jeg er for tiden førsteamanuensis i russisk ved Universitetet i Bergen hvor jeg underviser i russisk språk, litteratur, kultur og historie. Når jeg ikke underviser skriver jeg på en bok om Ukraina og leder Raftostiftelsens priskomite.

Ukraina kvitter seg med sovjetarven

En av konsekvensene av Majdan-revolusjonen i 2014 og det nye politiske regimet i Ukraina er en endring i synet på arven etter Sovjetunionen. Mens ukrainske myndigheter under president Viktor Janukovitsjs ledelse var opptatt av å minnes de hendelsene fra sovjetperioden som kunne forene Ukraina og Russland, er dagens politikere i større grad opptatt av å markere avstand til de hendelsene fra den samme perioden som hadde negative konsekvenser for ukrainerne.