Author Image

Silje Mæland

Utdanning

Ph.D. Psykologisk fakultet, Universitet i Bergen/ Norge 2013

Master I helsefag, Universitet i Bergen/ Norge 2007

Veiledning for helsepersonell, Høgskolen i Oslo og Akershus/ Norge 2004

Bachelor i fysioterapi, University of Bradford/ UK 1998

Stillinger


Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen, Norge august 2012-

Forsker, Uni Research Helse, Norge 2008-

Forskningsassistent på PhD prosjekt, Sunnaas rehabiliterings sykehus, Norge 2004- 8

Testleder og prosjektleder, Sunnaas rehabiliterings sykehus, Norge, 2003-8

Prosjekt koordinator, Improving rehabilitation i Palestine, Sunnaas rehabiliterings sykehus, Norge 2003-8

Forskningsassistent, Behandlingsreiser, Rikshospitalet, Norge 2002-3

Senior fysioterapeut, Sunnaas rehabiliterings sykehus, Norge, 2001-3

Fysioterapeut, Sjømennenes helseheim, Rykkin, Norge 2001

Kommunefysioterapeut Åsane bydel, Bergen, Norge 2000

Fysioterapeut, Leeds Teaching Hospital, NHS Trust, UK 1998-2000