Author Image
Jeg reiste utenlands etter videregående og kom hjem igjen med en bachelor i oseanografi, med ekstra fokus på kjemi, fra Hawaii Pacific University. Etter å ha surret litt rundt hjemme i Trøndelag begynte jeg på en mastergrad ved UiB i 2006. Og siden har jeg vært her.

Jeg tok min mastergrad i kjemisk oseanografi og skrev om observerte endringer i overflatehavets pCO2 i både tid og rom i De Nordiske havene. Etter mastergraden var jeg så heldig at et Ph.D.-prosjekt skrevet av veilederen min på mastergraden - CarbonHeat - ble finansiert av Norges Forskningsråd. Jeg forsket på transport av karbon over, gjennom, og under havoverflaten, og disputerte for doktorgraden i 2011. Etter doktorgraden jobbet jeg på et EU-finansiert prosjekt før jeg fikk et personlig postdoktor-prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Dette prosjekt heter DECApH og det jobber jeg fortsatt med.

Mine forskningsinteresser ligger hovedsaklig i analyser av observasjoner av karbonsyklusen i havet. Jeg fokuserer spesielt på observerte endringer de siste ti-årene, men også på årsakene til disse endringene. Jeg er interessert i å øke forståelsen vi har av karbonsyklusen i havet og hvordan endringer i denne vil fortsette inn i fremtiden. Jeg er opptatt av at vi har et godt datagrunnlag for å svare på disse spørsmålene og er derfor engasjert i globale datasynteser og kvalitetskontroll av store datasett.

Jeg begynte min karriere med å fokusere på havområdene rundt Norge - Norskehavet, Grønlandshavet og Barentshavet - men har de siste årene jobbet mer og mer med globale spørsmål.