Facebook kan gi deg ekstra krefter


Bruk av Facebook kan få deg til å orke mer. Eller mindre. Det kommer an på hvilke Facebook-venner du har.

Forskere ved University of Virginia har vist i et eksperiment at personer som var alene eller sammen med en fremmed vurderte bakker som brattere, avstander som lengre, og gjenstander som tyngre, enn når de var sammen med en god venn.

Lavt blodsukker og en tung ryggsekk har samme effekt. En person med lite energi vil vurdere avstander som lengre og gjenstander som tyngre enn de faktisk er.

Gode venner = ekstra energi

Forklaringen er at hjernen hele tiden beregner hvor mye krefter du har til rådighet, og hvor mye det koster å gjennomføre aktuelle handlinger.

Forskerne tror dette handler om overlevelse. Å bedømme en bakke som anstrengende vil minske sjansen for at en går opp, i alle fall hvis det er usikkert om det er en belønning på toppen. For våre forfedre kan energien som ble spart ved å velge vekk unødvendige og strevsomme handlinger, ha vært avgjørende for å overleve.

Hjernen er dessuten programmert til å regne omgang med venner som ekstra energi. Sammenlignet med å måtte klare seg alene kan støtte fra gode venner være energibesparende og gjøre det tryggere å begi seg ut på en strabasiøs tur. I et evolusjonært perspektiv er det derfor logisk at støtte fra venner kan påvirke vurdering av bratthet, avstand og vekt.

Gode og dårlige Facebook-venner

Men er det nødvendig at venner er fysisk tilstede for å bli regnet som en ressurs? Eller kan en selfie på Instagram fra siste ferietur fra en vi har kjær gjøre samme nytten?

Det neste forskerne gjorde var å undersøke om bruk av sosiale medier også kunne påvirke vurderingen av bratthet. Forsøkspersonene fikk først på seg en ryggsekk med vekter som tilsvarte 20% av kroppsvekta. Deretter fikk de utlevert et nettbrett og ble bedt om å bla i Facebook-profilen til en venn i to minutter. Til slutt vurderte de hvor bratt bakken var ved hjelp av en spesiallaget gradskive.

Resultatet viste at de som hadde sett på profilen til en trofast venn, så bakken som mindre bratt enn den faktisk var. Men de som hadde sett på profilen til en venn de hadde blitt sviktet av, vurderte bakken som betydelig brattere.

Så om du føler deg tappet for energi etter å ha surfet på Facebook, bør du kanskje være mer kritisk til hvem du klikker på. Da er det bedre å bruke sosiale medier som en moderne, interaktiv variant av det klassiske bildet av kjæresten i lommeboka.