Author Image

Jørgensen & Pedersen

Lars Jacob Tynes Pedersen (førsteamanuensis) og Sveinung Jørgensen (førsteamanuensis) ved Norges Handelshøyskole, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Author Image

Oddrun Anita Gudbrandsen

Forsker lønnet av Bergen Medisinske Forskningsstiftelse ved Klinisk institutt 1
Author Image

Silje Mæland

Førsteamanuensis, Institutt for ergo/fysio/radio, Forsker II ved Høgskolen i Bergen, Uni Research Helse
Author Image

Stig-Erik Jakobsen

Professor og senterleder, Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen