Første, andre, tredje, pedagogikk solgt!


Author:

Author ImageHerner Sæverot

Pedagogikk blir stadig solgt bort til nye aktører.            

Forestill deg at en som har kunnskap om tapeter, farger og møbelstoffer, en interiørarkitekt, får i oppdrag å tegne planløsningen på en leilighet. Så kommer eksperten, det vil si arkitekten, og ser på løsningen. Hva ser han? En rekke mangler, i tillegg til at forskriftene ikke er overholdt. Interiørarkitekten har ikke prosjektert verken bod eller fri sideplass på dørene til rullestolbrukere.

Det er ikke bare arkitektfaget som blir solgt bort til andre aktører på denne måten, det vil si aktører som mangler kunnskap i forhold til det feltet de går inn i. Vi ser også at andre aktører gis inngang i pedagogikkfaget. For eksempel florerer barnehagen og skolen av ufaglærte. Selv om disse mangler formell utdanning i pedagogikk, gis de ansvar til å ta seg av det pedagogiske. Ved landets høgskoler og universiteter er det slik at mange av de som formidler pedagogikk har sin utdanning i andre fag. Slik skjer utvanningen av pedagogikkfaget, og det er ikke rart at flere lærer- og pedagogikkstudenter opplever at pedagogikkfaget mangler relevans i forhold til det det skal brukes til.

Særlig urovekkende er det at pedagogikkfaget også blir solgt bort av pedagoger. Da fagpedagogen Alfred Oftedal Telhaug var leder i den nasjonale fagkomitéen for pedagogikk i Norges forskningsråd (1995-2001) åpnet han for at pedagogisk sosiologi kan ivaretas av sosiologer, pedagogisk psykologi av psykologer og pedagogisk filosofi av filosofer. Problemet er bare det at sosiologiske, psykologiske eller filosofiske innsikter ikke uten videre kan omsettes til pedagogisk handling, omtrent som interiørarkitektens kunnskaper ikke direkte kan omsettes til det arkitektoniske.

Et annet og mer nærliggende eksempl er atferdsprogrammet PALS som er solgt til over 250 skoler. Bak salget står pedagog og professor Terje Ogden, som er forskningsdirektør ved Atferdssenteret i Oslo. PALS er tuftet på atferdspsykologi. Pedagogikken tas således ut av hendene på lærerne, samtidig som salget av PALS åpner for andre aktører i skolen.

Siste eksemplet kan hentes fra pedagogikk-professor Erling Lars Dale, som var fremtredende når det gjaldt å legge pedagogisk forskning under tverrdisiplinen utdanningsvitenskap. Stadig nye disipliner kommer inn i utdanningsvitenskapen. Foruten psykologi, sosiologi og filosofi, finner vi statsvitenskap, juss, økonomi etc. Men alle disse fagområdene skaper en fremmedgjøring i forhold til pedagogisk forsknings mangeårige tradisjon. Enda verre er det at de nye fagene reduserer pedagogiske kunnskaper til annen type kunnskap, med den fatale konsekvensen at lærerutdanningen og skolen fratas pedagogisk kunnskap.

Hva kan gjøres for å få skuta på rett kjøl? Etter min erfaring og vurdering vil et viktig tiltak bestå i å ta den pedagogiske forskningen tilbake, ved å etablere pedagogikkvitenskap, for uten en sterk vitenskapelig forankring hvor en dyrker det særegne, har en ikke noe å tilby i samarbeid med andre fag og disipliner.

3 thoughts on “Første, andre, tredje, pedagogikk solgt!

 1. Author ImageTerje Ogden

  Kjære Herner; hvilken fantastisk skivebom! Riktignok støtter jeg helhjertet opp om PALS modellen i norske grunnskoler, men jeg har absolutt ingen økonomiske interesser eller inntekter av arbeidet. Implementeringen av PALS er uavkortet finansiert av offentlig midler. Og at du forsøker å skåre et billig poeng av å vise til ‘atferdspsykologi’ er jo bare trist lesing. Det er slett ikke ut av hendene på lærerne, – det betyr faktisk noe hvordan barn og unge oppfører seg i skolen, både i nåtid og framtid.

  1. Author ImageHerner Sæverot Post author

   Terje Ogden: Takk for respons og avklaring av mulig misforståelse. Jeg mener ikke å si at du tjener økonomisk på PALS. Skolene, derimot, må betale for PALS. De må avsette stillinger og ressurser til å drifte programmet, delta på opplæring m.v. Der jeg nevner atferdspsykologi, forholder jeg meg til forskningslitteraturen. Blant annet understreker Lars Løvlie at PALS er “et program for kartlegging og atferdsmodifikasjon” (Se Norsk pedagogisk tidsskrift, 97(3), s. 187). Vel, mulig PALS innbefatter mer enn dette, men jeg kan ikke se at PALS har noe med pedagogikk å gjøre. I likhet med Løvlie, anser jeg det som et “disiplineringsverktøy” som “fører til en stille forvitring av lærernes profesjonalitet” (ibid., s. 194).

  2. Author Imageherner sæverot

   Terje Ogden: Takk for respons og avklaring av mulig misforståelse. Jeg mener ikke å si at du tjener økonomisk på PALS. Skolene, derimot, må betale for PALS. De må avsette stillinger og ressurser til å drifte programmet, delta på opplæring m.v. Der jeg nevner atferdspsykologi, forholder jeg meg til forskningslitteraturen. Blant annet understreker Lars Løvlie at PALS er “et program for kartlegging og atferdsmodifikasjon” (Se Norsk pedagogisk tidsskrift, 97(3), s. 187). Vel, mulig PALS innbefatter mer enn dette, men jeg kan ikke se at PALS har noe med pedagogikk å gjøre. I likhet med Løvlie, anser jeg det som et “disiplineringsverktøy” som “fører til en stille forvitring av lærernes profesjonalitet” (ibid., s. 194).

Comments are closed.