Gode intensjoner ingen unnskyldning på Fiji


Hvor sint du blir hvis noen stjeler fra deg, avhenger kanskje av om de mente å stjele fra deg. Men sånn er det ikke for alle.

Du planlegger å dra hjem fra en fest, men jakka som du hengte av deg da du kom er ikke lenger å finne i gangen. På vei til butikken neste dag møter du noen som var på samme fest kvelden før, og du innser at denne personen har på seg din jakke. Blir du sint? Kanskje avhenger svaret ditt av hvorfor personen tok med seg din jakke hjem kvelden før (var det et bevisst forsøk på tyveri eller forvekslet hun sin egen jakke med din fordi de hadde samme form og farge?). I så fall er du blant de som bryr seg om intensjoner når du gjør moralske vurderinger.

Psykologer har lenge trodd at hensynet til intensjoner er et universelt trekk ved vår moralske tankegang, og sånn sett hadde det kanskje vært overraskende om du skulle være et unntak. En ny studie publisert i det prestisjefulle tidsskriftet PNAS viser imidlertid at det varierer sterkt mellom kulturer hvor stor vekt man legger på intensjoner. Et ekstremeksempel er et lite fiskerisamfunn på Fiji hvor intensjoner ikke spiller noen rolle i det hele tatt. For eksempel ble et tyveri møtt med like sterk moralsk fordømmelse uavhengig av om det var et bevisst valg å stjele eller ikke.

Ved å sammenligne moralske vurderinger gjort i industrialiserte storsamfunn med moralske vurderinger i tradisjonelle småsamfunn kan man få ny innsikt om hvilke moralske vurderinger som er et produkt av evolusjon og hvilke som er mer kulturspesifikke. At ulike samfunn legger forskjellig vekt på intensjoner som en formidlende omstendighet for ugjerninger – og at noen samfunn ikke ser ut til å ta hensyn til intensjoner i hele tatt – viser at vi ikke er predisponert for å ta hensyn til intensjoner fra naturens side. Samtidig er forskning på hvordan moralske vurderinger varierer mellom ulike samfunn essensielt for å forstå hvorfor kulturkonflikter oppstår og – hvis man bruker denne kunnskapen til å bedre forstå andres perspektiv – hvordan de kan reduseres i fremtiden.