Klimaendringer – en kollektiv form for idioti


Hva er det som driver disse «klimaskeptikerne» som skriver lange og emosjonelle innlegg i kommentarfeltene så fort det blir snakk om en temperaturendring et eller annet sted i verden?

Berget av kunnskap som tyder på at det er god grunn til å bekymre seg over menneskeskapte klimaendringer bare vokser og vokser, men svært mange lar seg hverken overbevise eller bekymre av hva et formidabelt flertall av verdens klimaforskere prøver å fortelle oss.

«Klimaskeptikere» – eller «klimarealister» som noen av dem insisterer på å kalle seg – er en mangfoldig gruppe, og ethvert forsøk på å skjære alle over en kam vil være misvisende. Det finnes redelige akademikere som er genuint og legitimt skeptiske til enkeltstående publikasjoner som konkluderer med menneskeskapte klimaendringer, men også forskere som masseproduserer «klimaskeptiske» akademiske artikler med direkte pengestøtte fra forurensende industri. Det er imidlertid andre krefter som ligger bak floraen av bidrag i avisenes kommentarfelt.

Mange av leserkommentarene har åpenbare paranoide trekk. De argumenterer for at FNs klimapanel er en gigantisk konspirasjon satt i verk ene og alene for å gjøre livet vanskelig for oss. Andre og litt mer nøkterne innlegg har kompliserte utredninger med kildehenvisninger til nettsider og tidsskrifter med imponerende navn, men som ved nærmere ettersyn er like lite troverdige som «publikasjonene» det vises til av andre beslektede aktivister: De som ikke er spesielt opptatt av at jorda er truet, men at den er flat, eller at den ble skapt i løpet av en knapp ukes tid.

«Skepsis» og «realisme» er egentlig honnørord som reflekterer grunnleggende verdier for vitenskapelig virksomhet, men i klimaspørsmålet er disse begrepene kommet aldeles på avveie. Mange har tatt til orde for at «klimafornektere» er et mer dekkende ord for å beskrive tenkemåten til mennesker som har som hjertesak å motbevise at menneskelig aktivitet har noen som helst innflytelse på klimaet.

 

Klimafortrengning

Det spørs om ikke psykologene har et enda bedre ord for hva som foregår når bare 8 av 10 nordmenn tror på konklusjonene til FNs klimapanel. «Fortrengning» er en psykologisk forsvarsmekanisme som brukes for å bli kvitt følelser, opplevelser eller kunnskap vi opplever som ubehagelige, eller som har som naturlig konsekvens at vi må gjøre utrivelige ting, som for eksempel å betale mer for bensin eller å skru av gulvvarmen på badet vårt.

Det kan være fristende å latterliggjøre argumentene og kildebruken til klimafortrengerne som boltrer seg i kommentarfeltene hver gang det har falt litt ekstra mye snø. Men det kommer sjeldent noe godt ut av det. Emosjonene som gjerne kommer til uttrykk i slike meningsutvekslinger tyder på at vi har å gjøre med noe langt mer alvorlig og bekymringsverdig enn dumskap, kunnskapsløshet, ulike varianter av ekshibisjonisme, eller bevisst og strategisk fornekting av kunnskap som truer med å gjøre morgendagene våre litt mindre komfortable.

Scared office worker

Foto: iStock

Mange klimafortrengere bærer på en tung bør, ofte helt uten å ane det selv. De er livredde for at FNs klimapanel kan ha bitte litt rett likevel. Når temperaturen synker eller stiger et eller annet sted i verden koker de over, enten av begeistring over å få en bekreftelse på at de likevel har rett, eller langt oftere – av raseri over at klimakonspiratørene har fått enda et argument for å hevde at det kanskje kan være grunn til bekymring for våre barns fremtid.

 

Røyking og helse

Røykere av min svigermors generasjon opplevde den spede begynnelsen på et lignende scenario: En stadig økende mengde forskningsresultater som tydet på at det kan finnes forbindelser mellom røyking og ulike former for dårlig helse. Legen hennes på 1960-tallet beroliget henne med at det var liten grunn til bekymring. Men svigermor er en klok dame. Hun sluttet å røyke likevel, rett og slett for å være på den sikre siden.

Når mange av oss fortsetter å røyke er dette et valg som kanskje ikke er spesielt lurt, men det er like fullt en individuell beslutning som andre bør respektere så lenge det ikke går nevneverdig utover omgivelsene.

 

Allmenningens tragedie

Det er dette med individualitet som skiller klimaspørsmålet fra andre store spørsmål om liv og helse. Dette dreier seg ikke bare om noen få millioner menneskeliv som blir forkortet på grunn av fortrengning av kunnskap og lite kloke valg, men om fremtiden til hele planeten vår.

Menneskeskapte klimaendringer handler om et fenomen som har vært studert i mindre målestokker: allmenningens tragedie. Overforbruk av en fellesressurs, som for eksempel overfiske eller overbeite, kan ha katastrofale konsekvenser i form av utryddelse av arter, eller som erosjon og permanent ørkendannelse av et landområde.

Problemet er at individer som velger å sende flere dyr på fellesbeitene, eller som øker fiskefangstene sine, egentlig gjør rasjonelle valg for å øke sine inntekter. Katastrofen skjer ikke fordi ett enkelt menneske velger å ha flere kyr enn andre, eller fisker litt mer enn andre, men fordi altfor mange – eller alle – tenker og handler på akkurat samme måten.

Det finnes en lang rekke eksempler på at tradisjonelle og moderne lokalsamfunn gjennom ulike typer reguleringstiltak har klart å løse problemet med allmenningens tragedie. Utfordringen med menneskeskapte klimaendringer er at allmenningen er så svær, og den innebærer at man må påvirke eller regulere flere milliarder menneskers individuelt sett fornuftige og forståelige valg.

 

En omvendt selvoppfyllende profeti

Om denne kloden er flat eller rund, eller om den er 6 000 eller 4,5 milliarder år gammel, blir bagatellmessige spørsmål i denne sammenhengen. Bare tanken på at en bitte liten brøkdel av verdens klimaforskere kan ha bitte litt rett i noen av sine konklusjoner er skremmende nok. På god vei inn i 2016 er det faktisk slik at det bare er en forsvinnende liten brøkdel av klimaforskerne som er i tvil om at vi påvirker klimaet.

I en slik situasjon er det ikke det spor pussig at vi blir skremte, og forsøker å beskytte oss ved å stenge fornuften ute på ulike måter. Det tragiske er naturligvis at når mange av oss fortrenger kunnskap om klimaendringer, hensetter vi oss selv og politikerne vi stemmer på til handlingslammelse. Vi steller dermed i stand en omvendt selvoppfyllende profeti.

 

En spade for en spade

Kanskje er det på tide å kalle en spade for en spade. Når så mange rimelig oppegående og godt utdannede nordmenn nekter å tro på klimaforskernes konklusjoner dreier det seg ikke først og fremst om «skepsis», «realisme», «fornekting» eller «fortrengning», men om feighet. Og det er en feighet av usleste sort siden konsekvensene av den med stor sannsynlighet kommer til å ramme uskyldige mennesker som i dag er små barn, eller som enda ikke er født.

Populistiske politikere og tullebukker fra mørke kriker og kroker som boltrer seg med sine konspirasjonsteorier i avisenes kommentarfelt bekymrer seg nok lite over akkurat dette. De lever i nuet, og fryder seg over stemmetall eller elektroniske «likes» fra sine likesinnede når de heltemodig hamrer løs på tastaturet og taler selveste Vitenskapen midt imot.

Om de skulle få et glimt av den skremmende værhorisonten bak sin egen navle bekymrer det dem nok lite. De vil være trygt død og begravet når det ikke lenger finnes tvil om at de tok feil.

 

Tidenes pokerpott

Det hjelper kanskje litt å skru ned på termostatene våre, men de store viktige beslutningene må tas av politikerne vi bestemmer oss for å stemme på i årene som kommer. Det er de som skal spille kortene om fremtiden vår.

Vitenskap handler om grader av usikkerhet og det er naturligvis en mulighet for at et overveldende flertall av verdens klimaforskere tar feil når de mener klimaet på ett eller flere vis er menneskepåvirket. Men det gir skrekkelig dårlige odds å ta sjansen på det. Og det er ren og skjær galskap å gjøre det når potten vi spiller om er så stor som den er.

Allmenningens tragedie dreier seg om rasjonelle og forståelige individuelle valg, men vi trenger å minne hverandre på om at de til sammen utgjør en kollektiv form for idioti.

Illustrasjonsfoto: iStock

211 thoughts on “Klimaendringer – en kollektiv form for idioti

 1. Author ImageRonny Nymark Johannessen

  Takk. Som lærer i naturforvaltning på vid.g. var dette et meget godt supplement til det tema vi no bruker mye tid på i undervisningen – klima og menneske.

   1. Author ImageRonny Nymark Johannessen

    Det er sjølvsagt. Står det her at dei ikkje lærer å utvikle kritisk sans og refleksjon??

    1. Author ImageKnutA

     Så hva sier du når en elev stiller seg kritisk til menneskeskapte klimaendringer? Det strider vel mot pensum? All skremselspropagandaen de siste tiårene servert I media og IPCC osv. om det ene og det andre stemmer veldig dårlig med den virkelige verden. Sørpolen vokser, nordpolen tar seg inn igjen, Grønlandsisen vokser, isbjørnene yngler, globaltemperaturen (UAH, RSS) viser nullvekst siste 19 år, antall store tornadoer er redusert over mange tiår, Marshalløyene i Stillehavet synker ikke men stiger osv.

     1. Author ImageRonny Nymark Johannessen

      Eg sier til alle mine elever at viss dei kan underbygge sine påstander fagleg og viser til kritisk vurdering av dei forskningsresultata dei støtter seg til, så er det irrelevant for karakter og vurdering kva mitt personlege syn er. Det viktigste dei kan gjere er å lære seg til å reflektere objektivt, så komme med eigne meinigar og så støtte seg til forskning. Men å komme med dei resultat du viser til her kun utfra artikler i populærvitenskaplege blader er ikkje godt nok.

     2. Author ImageKnutA

      Utviklingene til polisene og temperaturutvikling fra satellitter og værballonger eller havnivå er ikke populærvitenskap. Det er lett tilgjengelig informasjon og mange uavhengige instutisjoner som står bak. Isbjørnene er mange og feite som griser, så ingen nød der i gården. Ellers er det mange gode innlegg her du kan studere.

 2. Author ImageBjarne Vandeskog

  Glimrende. Helt enig i at det er feigt å fornekte at oppvarmingen sannsynligvis er menneskeskapt. Helt riktig er det også at oppvarmingen er et tilfelle av allmenningens tragedie. Men hva så? De som er i posisjon til å forhandle fram globale løsninger makter det ikke. De feige forsvarer sine goder og resten av oss orker ikke den overveldende, og sannsynligvis fånyttes jobben med å jobbe for en global løsning. I mellomtiden stiger temperaturen og både de feige og oss andre er handlingslammede.

  1. Author ImageBjørn Hansen

   Bjarne Vandeskog: “De som er i posisjon til å forhandle fram globale løsninger makter det ikke.”

   … Eller fordi de ikke våger.
   Folkevalgte som tar upopulære beslutninger, blir ikke gjenvalgt, og må finne seg et annet levebrød.

   For at et demokrati skal fungere, så kreves det bl.a. at folket er opplyst og respekterer fagfolk*.

   *) – Alle kan ikke ta en universitetsgrad i hvert eneste emne som må avgjøres, og en universitetsgrad kan ikke erstattes av noen videoer fra facetube eller youbook.

 3. Author ImageHalfdan Wiik

  Undersøkelser har vist at Norge utrolig nok topper lista over land der klimafornekting utfolder seg i befolkninga, bak Australia men foran USA. Ett av problemet er åpenbart at en stor del av media ikke er på høyden. Altfor ofte ser vi at de likestiller den overveldende mengden seriøs klimaforskning med en liten gruppes tvil og konspirasjonsteorier. Å imøtegå deres argumenter er i en viss forstand nytteløst, for de samme tingene blir gjentatt i det uendelige, uten belegg. Det blir et slags «klippe, klippe» i strid med naturlovene, som den berømte kjerringa i eventyret. Vi andre har likevel glede av at kranglefantene av og til blir korrigert og satt på plass. Mange takk til Rekdal for en god og modig kronikk!

  1. Author ImageKaukaasen

   Du har ikke skjønt så mye og skriver noe om strid med naturlovene. Du kan starte med å lese Henrys lov. Det er en naturlov og kan gi deg en fin start til ny innsikt.

 4. Author ImageKen Marius Løvås Finnebråten

  Personlig så bryr eg meg lite om hvem som har rett eller galt. For faktumet er at befolkningen blir tvunget til å kutte ned på klimagassene for så å se at regjeringen bruker opp det som vi sparte. Toget er gått, sjansen har gått fra oss. Vi tok ikke forurensning seriøst nokk da vi hadde muligheten og nå er det bare et politisk makt spill, en unnskyldning til å kreve mer penger av befolkningen for til syvende og sist så er det dette det eneste som, betyr noe PENGER OVER ALT.

  1. Author ImageJan Erik Ellingsen

   “Personlig så bryr eg meg lite om hvem som har rett eller galt”
   “Toget er gått, sjansen har gått fra oss. Vi tok ikke forurensning seriøst nokk da vi hadde muligheten ”

   Er det bare meg eller aner jeg en liten logikkbrist her?
   En ting har du rett i: -Klima handler bare om penger og nye måter å kreve dem inn på 😉

   1. Author ImageKen Marius Løvås Finnebråten

    Du Kan ikke nekte for at byen renner over av søppel. Plast og dritt ligger å flyter i vannkanten så å si i alle byer man drar til i verden, plast som ligger og forsøpling korallrev, den norske skjærgård. Og uansett hva du sier om at klima er noe tull og at det er en logisk brist at jeg mener toget er gått når butikkene er fulle av emballasje som det kommer til å ta evigheter å bryte ned. Og vi produserer enda mer av det. Går på tur i skogen finner Rimi poser ligge slenge ute på myra. Hva med da de dykket i vågen for en stund tilbake, det de dro opp var søppel dritt mye søppel. Og hva gjør vi jo vi står der å skriker uff så fælt 3 uker etter på kaster vi dritt ut i vågen igjen. Hadde vi brydd oss om naturen og klima og alt det der så hadde det hvert helt andre virkemidler de drev med. Men som sagt jeg driver i om du mener det er tull eller ikke. For hva vi gjør har ingen betydning

    1. Author ImageJan Erik Ellingsen

     Jeg er helt enig med alt du sier, Ken Marius! Men det du snakker om handler ikke om klimaet, men MILJØ som dessverre har blitt avlegs til fordel for klimagalskap… Miljøvern drar ikke inn skatter og avgifter og er derfor uinteressant for de som hevder å være opptatt av miljøet. Klimaangst-industrien derimot flommer over av penger…

     1. Author ImageKen Marius Løvås Finnebråten

      Men er ikke miljø forurensning som skaper denne klimaforandringen de skriker så høyt om? Men nokk en gang bevis på politikere grunnløse idioti, jaja lite vi kan gjøre med problemet uansett.

     2. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Nei, det er ikke miljøforurensing som skaper disse påståtte klimaendringene.

      Konspirasjonen er som følger:

      Noen har fremmet en hypotese om at det du puster ut (CO2) er farlig dersom konsentrasjonen av den i atmosfæren økes. De mener at den fører til en aksellerende global oppvarming og kstastrofe for alt liv på jorden. Sannheten er at denne gassen karbondioksyd, er grunnlaget for alt liv på jorden gjennom planteveksten. Uten den dør all vegetasjon ut, og mennesker også.

     3. Author ImageKen Marius Løvås Finnebråten

      Men mye av denne co2 og andre gasser kommer jo fra å produsere mye av det som forurenser miljøet. Så jeg har vanskelig for å skille de siden de er så sammenfattet som de er. Ja skjønner poenget ditt ang definisjonene men de henger sammen og det har vi glemt. Det å pakke lyspærer i en liten papp eske fremfor all den plasten de er pakket i ville jo kuttet ned drastisk mye på co2 utslipp og miljøet blir spart for mye plast. Så klima og miljø er jo forskjellige sider av samme mynt.

     4. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Jeg og andre støtter ditt miljøengasjement fullt ut. Men her er det viktig å skille mellom “klimagalskap”og det man kan kalle “klassisk miljøvern” som er helt legitimt. Miljøet kan vi gjøre noe med ved å ikke forurense. Klimaet og temperatur derimot går i sykluser og påvirkes i så liten grad av mennesket at det ikke engang er målbart. Ser du forskjellen? Det er meningsløst å kaste bort tusenvis av milliarder på å forsøke å endre et klima som uansett alltid er i endring.

      Les mer i mine andre innlegg her på siden.

     5. Author ImageRune Ulfsnes

      Det faktisk et stort problem at mange ikke greier å skille mellom miljøvern og klima. Som en ihuga miljøverner, som tidligere virkelig trodde det mitt parti sto for, så er jeg dypt skuffet over at miljøvernet legges langt ned i skuffene, mens millionene flyr ut til bekjempelse av en gass vi mest sannsynlig trenger mer av, ikke mindre. Miljøvernet er da også i mer eller mindre krise over størstedelen av verden på grunn av dette. Søppelbergene er nærmest uoverstigelig i store deler av den tredje verden, men ikke en krone av klimakvotene skal gå til å bekjempe de virkelige problemene.U-landenes innbyggere skal også helst nektes å benytte sine naturressurser til å hente ut energi og derved øke sin velstand. Dagens klimapolitikk vil dermed øke fattigdomen i lang tid framover. Jeg skjønner ikke at alarmistnæringen får sove om natten, for de fleste av de som tjener klimapenger må forstå dette. De nyttige idiotene som har tatt dette inn over seg som en slags New-Age religion, kan jeg tilgi, for de vet ikke bedre. Dog må vi håpe på at de etterhvert kan lære seg å tilegne seg kunnskap om emnet med et åpent sinn. De fleste nye religioner pleier jo å gå av moten med tiden, så det er lov å håpe.

     6. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Dette bildet illustrerer mitt poeng på en glimrende måte. På tross av advarsler om mer forurensing (NOx) etc ved diesel var man helt besatt av å minske utslippene av CO2. Andre mer groteske eksempler er å benytte matjord til produksjon av etanol til biodrivstoff.

     7. Author ImageHenning Nielsen

      4% av det som slippes ut av co2 kommer fra mennesker, resten stammer fra naturen selv.

  2. Author ImageKaukaasen

   Enig med deg i at det er en måte å få muligheten til å kreve mere penger av deg og meg. På strømprisen legges det en “skatt” som heter grønne sertifikater og som er hemmelig størrelse på. Mesteparten av den går til bygging av vindmøller i Sverige.

   1. Author ImageKen Marius Løvås Finnebråten

    Er du virkelig dum at du ikke skjønner at jeg ikke bryr meg hvilken side som har rett. For da man snakker om forurensning så kommer sånne idiotier som deg med co2 og prøver å lære verden naturfag, JEG SNAKKER OM FORURENSNING DIN IDIOTI.Til sammen kaster norske forbrukere hele 231 000 tonn mat i året – mat for hele tolv milliarder kroner. Nordmenn bosatt i tettsteder genererer 2,8 kilo søppel hver per dag, det vill si over et tonn per Bergenser. I 2011 genererte nordmenn 2.183.000 tonn avfall og så sitter vi skriker om co2 som blir skattlagt i i disse dagen.
    Fokk it løpet er kjørt for alle inkludert deg fokuserer på co2.
    forurensning er de jeg snakker om. Ta eb gå tur i fjellet du finner søppel fra 60 tallet på fløyen forhelvete og det eneste du kommer på da du leser forurensning er co2 jævla Nisse er så lei sånne som deg. Bruk hue å tenk.

   2. Author ImageJan Erik Ellingsen

    Henning: -Han er miljøverner (som de fleste av oss) og snakker ikke om “klima”…

   3. Author ImageKen Marius Løvås Finnebråten

    Jeg sletter kommentareneste mine siden 2 av 3 blir slettet av administrasjonen. Og da blir det for dumt å la det andre stå siden det da blir tatt ut av sammenhengen, me jeg snakket om forurensing av miljøet ikke klima men det bryr ingen seg om så fuck it

 5. Author ImageRune Ulfsnes

  Vet ikke om noen som fornekter at vi har et klima, eller som nekter for at det endrer seg. Et stigmatiserende uttrykk, som er underliggende ment å sidestille skeptikere til FN sine rundt 60 feilslåtte modeller, med holocaust-fornektere.

 6. Author ImageSteinar

  Veldig godt skrevet artikkel !!
  Er mye manglende kunnskap om klimaskiftet, og mange av de som er mest aktive i diskusjonene på nett er dessverre preget av dette.

 7. Author Imagesvenab

  Takk for bra artikkel. Det er på tide at klimafornekterne og lignende “realister” blir avslørt som de hyklerne de er. De fleste har indoktrinert seg selv med propaganda fra Heartland institute – en amerikansk reklame-maskin som er villig til hva som helst for at oljealderen skal vare noen år til. De finansieres av Koch-brødrene, sjefene i Aramco, Exxon og amerikanske tobakksgiganter. Samtlige med en rendyrket fascistisk ideologi. De tar ikke fem øre for å gå over lik for litt ekstra profiit

  1. Author ImageGeir Aaslid

   Du må sørge for komplett liste, her mangler både CIA, jødene, KGB og Illuminati.

   Du må også passe på å få med at alle som ikke er enige med deg tror at jorden er flat, at amerikanerne aldri landet astronauter på månen og at sola står opp hver morgen fordi hanen galer..

   Skjerpings!

 8. Author ImageTore B. Krudtaa

  Jepp, det handler om å kalle en spade for en spade – noe som dessverre ser ut til å være en mangelvare i dagens medienorge. Tim Ball har på en utmerket måte forklart hvor skoen trykker. IPCC kommer ikke godt ut av det:
  Tim Ball exposes climate science corruption
  https://www.youtube.com/watch?v=-K6MpWvkHRY

  I denne boken avsløres IPCC for hva det er – et ikke-vitenskapelig panel med en politisk agenda:
  The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert
  https://www.tanum.no/_fagboker/naturvitenskap/the-delinquent-teenager-who-was-mistaken-for-the-worlds-top-climate-expert-donna-laframboise-9781466453487

  1. Author ImageØivind Bergh

   Jøss, er du i dette kommentarfeltet også?

   1) Tim Ball er en tvers igjennom korrupt fyr som mottar sine penger fra amerikansk oljeindustri. På godt norsk: en møkkamann.

   2) Det finnes ikke den konspirasjonsteori som er så vanvittig at ikke Tore B. Krudtaa skriver rasende kommentarer til støtte for den. Jeg tror ikke han gjør stort annet.

    1. Author ImageJan Hanchen Michelsen

     Det står mye rart på rationalwiki, men i tilfellet fhv geografiprofessor (ikke klimaforsker) Tim Ball er oppsummeringen temmelig brukbar. Han beiler også til kreasjonistene. Som forretningside er nok dette lurt for en som gang på gang er tatt med buksene langt nede på anklene forsknings- og karrieremessig, men som kilde passer han best som snacks for oljesmurte ytrehøyre-evangelister “over there”.

    2. Author Imageblackhole1965

     Har aldri forstått denne hetsen av de som blir fundet av oljeselskaper. Hadde jeg stått ansvarlig for et oljeselskap ville jeg lagt stor mengde penger og ressurser ned i å undersøke om co2 virkelig bidrar til å ødelegge klima-balansen.

     1. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Som jeg skrev over:

      Alle som støtter AGW og CO2 hypotesen er jo kjøpt og betalt av staten. For å rettferdigjøre sin stilling må de levere skremsler som genererer nye “forskningsmidler”.

      På hvilken måte har disse mer troverdighet enn andre?
      Disse skremslene (les:bestillingsverk) danner grunnlag for skatter og avgifter som ikke kan rettferdiggjøres med obervasjoner i naturen. Alle klima-scenarioer bygger på framskrivinger av datamodeller.

     2. Author ImageBjørn Hansen

      – Men hva ville du gjort om undersøkelsene hadde vist det samme som vi vet i dag?

      Verdens største oljeselskap, Exxon, fikk undersøkt sammenhengen mellom CO2 og klima på 1970- og 80-tallet. Undersøkelsene viste det samme som vi alle har fått sett siden.
      Og hva gjorde så Exxon?
      – Ledene for oljeselskapet innså at dette var «bad for business», så de gjorde ALT for å holde sannheten skjult, og for å så tvil om vitenskaplige data.
      I dag klarer de heldigvis å innrømme at det de gjorde var galt.

      http://insideclimatenews.org/content/Exxon-The-Road-Not-Taken

   1. Author ImageJan Erik Ellingsen

    “En klimaforsker er en tvers igjennom korrupt fyr som mottar sine penger fra staten. På godt norsk: en møkkamann.”
    Dette er det du skriver. Med omvendt “fortegn”.

   2. Author ImageGeir Aaslid

    I dette kommentarfeltet fremstår Tore B. Krudtaa som sakligheten selv i forhold til Øivind Bergh.

    At hele velferdstaten vår er basert på penger fra oljeindustrien har tydeligvis gått Hr. Bergh hus forbi.

    1. Author ImageØivind Bergh

     Jeg kan ikke se at denne artikkelen dreier seg om oljeindustriens betydelige bidrag til vår velferdsstat og øvrige økonomi. Hold deg til saken.

     1. Author ImageØivind Bergh

      Hvor har jeg tatt opp oljeindustriens bidrag til vår økonomi? Har jeg bestridt det? Isåfall synes jeg du skal dokumentere det.
      Jeg er ingen fiende av oljeindustrien heller, men jeg mener at forskere skal deklarere sine økonomiske interesser. Tim Ball gjør som kjent ikke det. Det er svært uheldig at oljefinansierte forskere opptrer som lobbyister.

     2. Author ImageGeir Aaslid

      Vi kan ikke ha det slik at man blir ekskludert fra debatten bare det kommer en påstand om at man har hatt oppdrag for oljeindustrien.

      Da blir det nesten ingen debattanter igjen, fordi Norge satte som betingelse for konsesjoner på sokkelen, for mange tiår siden, at søkerne gav forskningsoppdrag til universitetene i Norge.

      Denne politikken har helhertet støtte fra ALLE de store partiene i Norge.

      Med mindre du kan dokumentere at tidligere oppdragsforsking har sammenheng med feilaktige konklusjoner, så er det forøvrig helt irrelevant hvem forskeren har arbeidet for før.

      Men alt dette blir vel for komplisert for deg, for her skal det slenges dritt på alt og alle.

     3. Author ImageØivind Bergh

      Alle har en finansiering. Å ha hatt en finansiering for oljeindustrien gjør deg ikke inhabil resten av livet, og det viktige er at man er åpen om hvem som finansierer en.

      Hva Ball angår tror jeg jeg henviser til RationalWiki. Ikke en kilde man skal stole 100% på, men “problemet” er at dette samsvarer med stort sett alt annet om mannen. Dette er ikke en seriøs forsker med seriøs tilnærming til vitenskap.
      http://rationalwiki.org/wiki/Tim_Ball

     4. Author ImageGeir Aaslid

      Vi er mange som forlengst har registrert at du mener at de fleste som er uenig med deg ikke er seriøse, og da gjerne helt uten dokumentasjon, eller med henvisning til kilder du selv mener man ikke kan stole helt på.

      Hvilken fantastisk debatt-teknikk! Dette minner om det man opplever når man prøver å diskutere med vaksinemotstandere.

     5. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Vennligst forklar på hvilken måte offentlig finansiert forskning er mer objektiv og sannferdig enn privat. Det er nemlig DET du prøver å overbevise om. Men historien har vist det er en feil tankegang, på samme måte som flertalltretorikk er det, som også et mye brukt argument hos klimahypokondere. I tillegg er “rapportene” som sier at “97% av forskerne er enige om AGW/CO2 hypotesen” osv. direkte oppspinn og falskneri.

      Her har du en realitetsorientering:

      http://www.aftenbladet.no/meninger/Myten-om-den-objektive-forskeren-A-og-offentlig-finansiert-forskning-3642178.html

     6. Author ImageØivind Bergh

      IPCC er instruert om å gi verdenssamfunnet et råd. Ikke to eller tre. Det er derfor en konsensusprosess er gjennomført, men forskningen som ligger under er selvsagt mangefasettert. At offentlig ansatte forskere, som er ansvarlig i forhold til å utføre arbeid som holder mål i en åpen kvalitetskontroll, og som ikke har lojalitet overfor andre enn samfunnet, dvs. skattebetalerne, er mer uhildet enn personer som representerer private interesser er for meg selvsagt. Med mindre man bygger opp en konspirasjonsteori om at statene bare er ute etter pengene dine.

      Men tro det eller ei: klima handler ikke om lommeboka di.

     7. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Konspirasjonteorien var det Santer og IPCC selv som perfeksjonerte i 1995 da de sa det var noe galt med klimaet, på tross av at deres egne klimaforskere hadde sagt det motsatte. Altså rent forskingsjuks og bedrageri!

      (les mine andre innlegg)

      Du skriver: “At offentlig ansatte forskere, som er ansvarlig i forhold til å utføre arbeid som holder mål i en åpen kvalitetskontroll, og som ikke har lojalitet overfor andre enn samfunnet, dvs. skattebetalerne, er mer uhildet enn personer som representerer private interesser er for meg selvsagt.”

      Dette er selvsagt ren synsing fra din side og samsvarer ikke med hva historien har lært oss.

      http://www.aftenbladet.no/meninger/Myten-om-den-objektive-forskeren-A-og-offentlig-finansiert-forskning-3642178.html

      Og selvsagt handler klimaet om penger! KUN penger. Og makt selvsagt -Alt var bare et nytt
      forretningskonsept pakket inn som miljøvern, en ny måte å tjene penger på og dessuten en måte å overføre velstand fra den rike delen av verden til den fattige. Sistnevnte har jo t.o.m. nestleder i IPCC Ottmar Edenhofer offentlig innrømmet. Men det burde blitt stoppet i 1995 da deres egne klimaforskere ikke lenger kunne støtte teorien om menneskeskapte klimaendringer.

      Nestleder IPCC, Ottmar Edenhofer: “-Klimapolitikk handler nesten ingenting om miljø lenger, men om overføring av velstand fra den rike til den fattige delen av verden”.

      Administrasjonssekretær IPCC, Christiana
      Figueres “….-vi må bli kvitt det kapitalistiske systemet…”

      Det er på tide du våkner opp fra CO2 tåkeheimen (som du puster ut) og finner reelle problemer å løse.

     8. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Hvorfor er du ikke opptatt av de økonomiske interessene til “forskerne” som er klimahypokondere?

      Alle som støtter AGW og CO2 hypotesen er jo kjøpt og betalt av staten. For å rettferdigjøre sin stilling må de levere skremsler som genererer nye “forskningsmidler” fra bestilleren (staten) som da kan rettferdigjøre nye skatter og avgifter som ikke har basis i virkeligheten.

      På hvilken måte har disse mer troverdighet enn andre?

  2. Author ImageØystein Gudim

   Interessant å se at en tidligere tillitsvalgt fra Miljøpartiet De Grønne (som sørget for at han mistet sitt verv) løper oljeindustriens ærend og benekter all forskning som ikke “passer” med hans konspiratoriske verdensbilde. Når meteorologer, oceanografer og folk med god innsikt i geofysikk uttaler seg så veies det opp av en professor som er kjøpt og betalt av oljeindustrien? Krudtaa har ingen troverdighet som “miljøforkjemper”.

   1. Author ImageJan Erik Ellingsen

    Alle som støtter AGW og CO2 hypotesen er jo kjøpt og betalt av staten. For å rettferdigjøre sin stilling må de levere skremsler som genererer nye “forskningsmidler”.
    På hvilken måte har disse mer troverdighet enn andre? Hvordan skal 16 luftmolekyler påvirke en million luftmolekyler? Tror du selv de har en sterk påvirkning?

 9. Author Imagefm

  Ole Bjørn Rekdal vet ingenting om klima, meteorologi eller geologi, men støtter seg på at det ekspertene sier er er sannsynlig må være rett. Da blir det hele ganske uinteressant. Historien er full av etablerte sannheter som viser seg å ikke stemme og oppblåste bedrevitere uten kunnskap som Ole Bjørn Rekdal.

   1. Author ImageAnders Westlund

    Men du dokumenterer ikke at et flertall av klimaeksperter (hvordan nå det er definert) mener at vi har katastrofale, menneskeskapte klimaendringer.

   2. Author ImagePer Dulyver

    Så lenge de høye herrer som preker dette og ønsker at vanlige folk skal trekke ned sjeldnere på toalettet og eller skifte lyspærer etc. flyr rundt i privat jet og har hus som bruker 60 ganger normalen av energiforbruk så blir det hele bare for dumt. La alle de rike og mektige som preker dette leve som de lærer først, så kan vi vanlige dødelige dilte etter siden.

    En annen ting er alle løgnskandalene og epost-lekkasjene som viser at hele bevegelsen er gjennomsyret av korrupsjon, løgn, og juksevitenskap. Folk bryr seg om handling, ikke ord. Når våre ledere er redelige og lever på enkle midler så kanskje folk lytter litt mer… hvorfor skal vanlige slitere slite enda mer, når de som preker om dette ikke engang er villige til å senke levestandard fra sin vanvittig overforbruk og luksus de fleste av oss aldri er i nærheten av…

   3. Author ImageTonny Kolås

    Hei Ole, du sier du har stor respekt for eksperter, er det uavhengig av hva de er eksperter i, eller hvordan de bruker sin ekspertise..? For meg ser det ut som du pisser på dem som ikke deler din oppfatning. Og du går langt, svært langt når du utelukker muligheten for at mennesker med en annen oppfatning kan være skeptisk eller realistisk, -ikke en gang mindre bevisste mennesker som fortrenger, nei “feiginger av usleste sort” Vel, for å bruke din form for retorikk, ved å forsterke ditt hån med henvisning til kjente psykologiske mekanismer, så demonstrer vel du her på glittrene vis projisering…!? Er det ikke nettopp de menneskene som har både ryggrad og interlekt nok til å stå imot flokken, som historisk sett har brakt vitenskapen fremover..? Beskytt flokken og flokken beskytter deg….Kan hende det i større grad kvalifiserer til “feighet av usleste sort” ?

 10. Author ImageTorbjørn Borge

  Ole Bjørn Rekdal, litt mindre nedlatende holdning og hersketeknikk hadde muligens gjort seg. Godt mulig du har et poeng ang. miljøskeptikerne, men din nedlatende form gjør dessverre til at innlegget ditt blir uinteressant.

  1. Author ImageNordnes

   Bortsett fra at det ikke er grunn til å være noe annet enn nedlatende ovenfor denne gjengen. En bråte konspiratorikere som først og fremst fremstår som sanne kverulanter som er overeksponert i media pga en ide om balansert fremstilling. Noe som igjen sørger for en reell skjevhet og får uinformerte til å tro det er noe i skvalderet.

   1. Author ImageTorbjørn Borge

    Man kommer nok lenger med gode argumenter enn nedlatende holdninger. Spesielt om man ønsker å overbevise de som ikke vet så mye om dette.

    1. Author ImageNordnes

     Man kommer ingen vei med noen av delene. Når folk flest blir presentert for informasjon som ikke passer med egne overbevisninger styrkes overbevisningene. Dermed så gjenstår kun harselas.

     1. Author ImageTorbjørn Borge

      Når man er overbevist om noe, så er det nok slik ja. Men jeg trodde vi snakket om de som var uinformert og ikke overbevist om hverken det ene eller det andre 😉

   2. Author Imagebydyret

    Jeg er helt enig i sak med Rekdal men den overbærende holdningen og den nedlatende stilen gjør at jeg konkluderer med at hans behov for å fremstå som en fabelaktig person i forhold til de han beskriver er større enn hans bekymring for miljøet

   3. Author ImageAnders Westlund

    Nordnes, nå gjør du det samme som Rekdal. Istedenfor å diskutere sak kommer du med falske anklager og tendensiøs svartmaling av meningsmotstandere.

 11. Author ImageJohan Morten Nome

  Det er mange eksempler historisk på at flertallet har tatt grundig feil. Ett punkt som artikkelforfatteren, og jeg bruker ordet forfatter i ordets ytterste mening, selv trekker frem er sat jorden skulle være flat. Vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid før folk ble brent på bålet hvis de påsto at jorden var rund. Klarer ikke helt å ta et innlegg alvorlig når vedkommende bruker så nedsettende karakteristikker om de som våger å mene noe annet enn det som er konsensus i dag, og som kanskje ikke er det i morgen. Det blir for useriøst, rett og slett. Jeg anbefaler en visitt på google f. eks. og sjekke hvor mange svært anerkjente forskere som er uenige i klimakriseindustriens krisemaksimering. Klimakriseindustrien er verdt over 5 milliarder kroner daglig og mange tusen er ansatt i den, det betyr samtidig at muligheten for falsifiserte og overdrevne resultater absolutt er til stede. Det er helt greit å være tro mot klimareligionen men fremstiller man alle som er uenige med en selv som idioter, fremstiller man egentlig bare seg selv som det samme. Sjekk f. eks. hva den norskamerikanske Nobelprisvinneren i fysikk, Ivar Giæver, mener om klimaendringene og hvem sin skyld de er. Dilt gjerne etter flertallet hvis du synes det er lurt men av og til lønner det seg å tenke litt selv også

  1. Author ImageJan Hanchen Michelsen

   Først: Ingen har noensinne blitt brent på bålet for å påstå at jorden er rund. Dette geografiske faktum vært godt kjent og dokumentert siden grekernes storhetstid. Minst. Deretter, kan du hjelpe meg med å finne anerkjente klimaforskere, altså eksperter på fagfeltet som benekter konsensus? Kanskje noen, men hvor mange? I forhold til de som driver anerkjent forskning. Og, siden du nevner Ivar Giæver: Han er fysiker og fikk Nobelprisen for “elektron-tunnellering”, noe jeg i grunnen ikke aner hva er her. Men så er ikke jeg fysiker. Like lite som Giæver er klimaforsker. Jeg noterer meg likevel at han er nær tilknyttet Heartland Institute, en meget omstridt tenketank på ytterste ytre høyrefløy i amerikansk politikk. Heartland jobber for eksempel i flere tiår iherdig for å fortelle alle som ville høre at sigaretter er grunnleggende harmløse saker, til langt ut på 2000-tallet. Finansiert av Philip Morris. I klimasaken er Heartland varmt støttet av olje- kjemi- og gassindustrien.

   1. Author ImageAnders Westlund

    “Heartland jobber for eksempel i flere tiår iherdig for å fortelle alle som ville høre at sigaretter er grunnleggende harmløse saker, til langt ut på 2000-tallet.” Denne påstanden er typisk for de mange løgnene som klimaalarmistene sprer om meningsmotstanderne sine.

    1. Author ImageJan Hanchen Michelsen

     1996: “Somebody seems to have declared open season on cigarette smokers and their suppliers. On behalf of the 25 percent of the adult population that smokes, may I offer a few words in defense of smoking?”
     http://news.heartland.org/editorial/1996/08/21/joe-camel-innocent

     1998: “The fact that smoking in moderation has few, if any, adverse health effects has astounding importance in the tobacco debate.”
     https://www.heartland.org/policy-documents/july-1998-five-lies-about-tobacco-tobacco-bill-wasnt-about-kids

     2005: “Opponents of the ban, including the Illinois Restaurant Association and the Chicagoland Chamber of Commerce, met Monday at the Heartland Institute, a think tank that supports smokers rights, to discuss alternatives to a citywide no-smoking rule.”
     http://articles.chicagotribune.com/2005-07-12/news/0507120264_1_smoking-secondhand-illinois-restaurant-association

     1. Author ImageAnders Westlund

      Herregud mann, kaller du disse artiklene dokumentasjon på at “Heartland jobber … iherdig for å fortelle alle som ville høre at sigaretter er grunnleggende harmløse saker …..” Heartland blir kanskje ofte engasjert at folk og politikere på den politiske høyresiden, men inntil de blir tatt i forskningsjuks og det blir avslørt at de har forfalsket resultater for å få konklusjoner i tråd med oppdragsgivers ønske er dette ikke grunnlag for å kritisere dem.

     2. Author ImageRoald J. Larsen

      Feil fokus og med vilje vinklet på en sånn måte at du håper slipper å snakke om vitenskapen og empiriske målinger som f.eks ikke viser noen oppvarming på nesten 20 år selv om vi aldri har sluppet ut så mye CO2 som nå, faktisk har utslippene økt med over 53% de siste 20 år. Se, de fakta ble ikke endret selv om du brukte masse tid på uærlig, “grønn” svada, smear og usakligheter.

      Just got to love irony ..

      Settled science don’t need more research, no more to debate .. Oh wait, – what?

      “My services are no longer needed? Why, haven’t i been a good sport, telling all kinds of lies, balancing how far i can bend the truth, not mentioning any of my doubts .. I promise, i didn’t mention any of my doubts ..

      Who will hire me now that i am on record being both dishonest, stupid and harboring a low moral, personally and academic ..?”

      The irony, the irony, just got to love irony! https://roaldjlarsen.wordpress.com/2016/02/04/settled-science/

     3. Author ImageRoald J. Larsen

      En god beskrivelse av de “grønnes” mentalitet!

      “Fakegate matters because it reveals the inner workings of the radical environmentalists who have turned climate science into a politically-driven movement. Peter Gleick is not the exception. He is not one man who made a poor choice. He is representative of the character of many of the leading voices in the global warming movement. The tactics he used to try to shut down debate – deception and outright lies – are common in the environmental movement.” https://www.heartland.org/reply-to-critics#Q: What is ‘Fakegate’?

   2. Author ImageJohan Morten Nome

    Klimaet inneholder veldig mange og selvregulerende prosesser, derfor har heller ingen klart å lage datamodeller som har holdt vann. En fysiker burde ha mye å tilføre i en hysterisk heksegryte der CO2 er utpekt til samfunnsfiende nr. 1 istedet for en livsnødvendig naturgass. Henry`s Lov om gassers oppførsel sier mye om de såkalte klimagassene og hva de gjør i klimasyklusen, denne naturloven er pensum for alle som studerer fysikk og kjemi i dag og såvidt jeg vet er det vanskelig å bli forsker uten kjennskap til fysikk og kjemi

    1. Author ImageJan Hanchen Michelsen

     Selvfølgelig, det er jo åpenbart at fysikk er i kjernen av all naturvitenskap. Men Giæver fikk en nobelpris for over 40 år siden for arbeider med superledere. Har er altså ikke klimaforsker, og så vidt jeg kan se har han heller ikke publisert egen forskning innen emnet.

     1. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Del gjerne med oss andre hva som skal til for å kalle seg klimaforsker. Tidligere leder i Cicero Pål Prestrud var reveforsker. Nåværende leder er SV kvinnfolk. Tidligere leder i IPCC (ofte omtalt i media som klimaekspert) Rajendra Pachauri var jernbaneingeniør.

     2. Author ImageRoald J. Larsen

      Jeg definerte for flere år siden dette. Er du skeptisk eller realist med tung faglig og relevant kompetanse og mange års erfaring, er du ikke klimaforsker. Er du 17 år, tror på Greenpeace / WWF aka IPCC’s Playstation 64 datamodeller og i tillegg kan prate, da er du klimaforsker og ekspert. Nokså logisk mao.

     3. Author ImageRobert Wikerøy

      Det er heller ikke reveforskeren Pål Presterud som representerte IPPC for Norge. Men som fremstår som forsker. Mye grums i klimaindustrien.

     4. Author ImageHenning Nielsen

      Dette er en standard bortforklaring fra alarmistene. Alle som kan true dem, “er ikke klimaforskere”. Men når noen støtter myten om CAGW, er det ikke så farlig med klimaforsker-erfaring.

     5. Author ImageWilhelm Leo

      Ja, nå er dette argumentet standard på både SkepticalScience og RealClimate , uten at det gir mer tyngde av den grunn. Utover et dårlig forsøk på hersketeknikk.

      Nå er klimabegrepet ganske omfattende og innbefatter mange fagretninger, og man har et sterkt inntrykk av at her er det også faktisk plass til Giævers kompetanse.
      Det kunne jo tenkes at andre også har mer kompetanse enn den De “kan se”.

      Videre har vi matematikk , statistikk , måleteknikk , kalibrering , meteorologi osv.- som er relevant for å finne fakta.
      Apropos fakta , politikk er pussig nok ikke med som faglig interessant i denne forbindelse.

   3. Author ImageGeir Aaslid

    Du argumenterer anti-vitenskapelig. Konsensus er et politisk argument som ikke eksisterer inen vitenskapen.

    Innen naturvitenskapen avgjør man hva som er vitenskap ved å observere i naturen, og det spiller ingen rolle hvor mange som mener et eller annet basert på en politisk konsensus, eller en politisk avstemning.

    Restn av det du skriver er Ad Hom, slike personangrep er et sikkert tegn på at du ikke har noen saklige argumenter og dette har vært kjent siden grekernes storhetstid..

    1. Author ImageEivind Beinlaus

     “Konsensus er et politisk argument som ikke eksisterer inen vitenskapen.”

     Det har du helt rett i. Det vitenskapen viser, er at vi helt udiskutabelt har klimaendringer der den menneskelige faktoren er betydelig.

     1. Author ImageJan Erik Ellingsen

      På hvilken måte er 200 av 1 million betydelig? Når det skremmes med nye varmerekorder snakker de om hundredels grader celsius! Og feilmarginen er 0,1 grader. Patetisk selvmotsigende av NASA.
      (Se mitt innlegg ang NASA NOAA om temp juks og usikkerhet)

   4. Author ImageRoald J. Larsen

    Et klimareligiøst svada-svar, helt etter smear-håndboka til de “grønnes” yppersteprester. Tror du fakta forsvinner om du sprer løgn og svada? For oss som kjenner til mye av fakta i disse sakene ser jo med en gang at du åpenbart ikke bryr deg om hverken sannheten eller fakta, følgelig er det ikke noe poeng i å bruke mye tid på dine innlegg.

   5. Author ImageEivind Beinlaus

    Giæver har for øvrig selv uttalt at han brukte en halv dag (!) på å sette seg inn i status innen klimaforskning, før han konkluderte med det stikk motsatte av mer enn 99 prosent av alle verdens klimaforskere. Siden har han ikke brukt en kalori på å oppdatere seg.

    1. Author ImageHenning Nielsen

     Så, det er mer enn 99% nå? Tidligere er det jo 97 som har vært det dogmatiske tallet. Har du en total oversikt over verdens klimaforskere? Da håper jeg du kan dele denne med oss. Og vennligst ikke kom trekkende med folk som Cook et al, eller Doran et al. Som alle er grundig tilbakevist.

   6. Author ImageSivert Sæterbø

    Konsensus betyr ikke fullstendig enighet. Konsensus betyr at man trur at man er inne på noe, men ikke at forskerne nødvendigvis er enige om årsaker og hvorfor. Innen klimahysteriet misbruker medier, politikkere og forskere og intellektuelle ordet konsensus.

    Teorien om “The Big Bang” er konsensus for universets begynnelse. Likevel, alle er enige om at det bare er en teori, der faktisk stadig flere begynner å dra hele teorien i tvil. Dvs at mange fysikere mener at noe er galt når man hele tiden må tilpasse seg teorien når svaret ikke stemmer. Dvs at man hele tiden må forandre verdiene i regnestykket for å få konsensus. Stadig flere forskere mener i dag at teorien om The Big Bang står for fall.

    Før langt ut på 1960 tallet latterliggjorde man geologer og oceanografer når de begynte å hevde at kontinentene på kloden beveget seg i forhold til hverandre og disse kreftene var årsaken til vulcanisme og jordskjelv. Konsensus blant forskerne har siden tidenes morgen vært at kontinentene satt dønn fast på overflaten av kloden. I dag er ikke kontinetaldrift en teori lenger, det er fakta som ingen betviler. Derfor er det heller ikke konsensus.
    På samme tid, på 1960-tallet var det også konsensus at kloden igjen gikk inn i en ny istid. Mange av de som var overbevist om at kloden var i innledningen til en ny istid, var de samme forskerne som senere byttet konsensus til teorien om at menneskeskapt CO2 varmer opp kloden.

    Går vi enda lenger tilbake i tid, var det konsensus at kloden var flat som en pannekake, og at de som fornektet konsensus ble like mye mobbet som klimarealistene blir i dag.

    Grunnen til at forskerne på 50 og 60-tallet trudde at vi gikk inn i en ny istid, var selvfølge den sannhet at kloden på 20 og 30-tallet var inne i sin varmeste periode etter middelalderens varme periode, med den lille istid i mellom. Derfor var de kloke hoder sikker på at fremtiden ville bli kald.

    Så hvorfor skal konsensus være mer riktig i dag… enn før… når konsensus vitterlig var forferdelig galt.

 12. Author ImageJan Erik Ellingsen

  Temperaturen globalt har i følge satellitt målinger nå stått stille i over 18 år på tross av stadig økte utslipp av CO2. Dermed kan man langt på vei si at hypotesen er falsifisert av naturen selv. CO2 har ingen målbar effekt på temperaturen og er ikke den ”kritiske biten” i det store bildet som IPCC har mast om i snart 30 år. Derfor nedjusteres stadig klimasensiviteten i takt med at datamodellene
  slår feil og er snart på vei mot null.

  Alt var bare et nytt forretningskonsept pakket inn som miljøvern, en ny måte å tjene penger på og dessuten en måte å overføre velstand
  fra den rike delen av verden til den fattige. Sistnevnte har jo t.o.m.
  nestleder i IPCC Ottmar Edenhofer offentlig innrømmet. Men det burde blitt stoppet i 1995 da deres egne klimaforskere ikke lenger kunne støtte teorien om menneskeskapte klimaendringer.

  Disse fem setningene ble fjernet fra IPCC’s klimarapport i
  1995 av Ben Santer:

  1. “None of the studies cited above has shown clear evidence that we can attribute the observed [climate] changes to the specific cause of increases in greenhouse gases.”

  2. “. . . no study to date has positively attributed all
  or part [of the climate change observed to date] to [man-made] causes.”

  3. “Any claims of positive detection and attribution of
  significant climate change are likely to remain controversial until
  uncertainties in the total natural variability of the climate system are
  reduced.”

  4. “While none of these studies has specifically
  considered the attribution issue, they often draw some attribution conclusions, for which there is little justification.”

  5. “When will an anthropogenic effect on climate be
  identified? It is not surprising that the best answer to this question is, ‘we
  do not know.'”

  Som “erstatning” ble følgende setning lagt til uten
  å bli fagfellevurdert (peer reviewed):

  “The body of statistical evidence in Chapter 8, when
  examined in the context of our physical understanding of the climate system, now points to a discernible human influence on the global climate.”

  Og slik hadde man fabrikert en ”konsensus” som hele verden har blitt foret med siden den gang. I dag har ”konsensusen” visstnok nådd ”97 % av alle klimaforskerne og de er 99 % sikre i sin sak”. I vitenskapelige sammenhenger er slike påstander absurde og latterlige.

  Temperaturen har som sagt stått stille i over 18 år på tross
  av økte CO2 utslipp. Hypotesen er falsifisert av naturen selv til forargelse for klimakrisetilhengerne. Derfor må NASA og NOAA ty til
  “justeringer” (juks) for å vise en oppadgående temperaturtrend. Men
  selv her snakker man om hundredels grader celsius når man bryter “gamle rekorder”. Dessuten er feilmarginen større enn selve “økningen” som det påstås.

  Gavin Smith i NASA inrømmer at de er 62 % sikre på at de TAR
  FEIL om at 2014 er det varmeste året til nå!

  “Nasa admits this means it is far from certain that 2014 set a record at all. Yet the Nasa press release failed to mention this, as well as the fact that the alleged ‘record’ amounted to an increase over 2010, the previous ‘warmest year’, of just two-hundredths of a degree – or
  0.02C. The margin of error is said by scientists to be approximately 0.1C – several times as much.”

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2915061/Nasa-climate-scientists-said-2014-warmest-year-record-38-sure-right.html

  1. Author ImageHelge Drange

   Spørsmålet er om total mengde varme i jordsystemet øker, er uforandret eller avtar. Skulle total mengde varme øke, må det nødvendigvis være slik at jorden tilføres mer varme enn hva den taper.

   Satellittmålingene du viser til sier ingen ting om dette; de gir et mål på atmosfærens temperatur på 3-5 km høyde. Heller ikke bakkemålt temperatur sier så mye om jordsystemets energimengde er i endring.

   Ser du på varmeinnholdet i havet, øker dette i betydelig grad, se figur 1 og 2 her: http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/. Dette er en viktig faktor for at globalt havnivå stiger: http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/ocean-indicators-products/mean-sea-level.html.

   Faktisk utgjør akkulumeringen av varme i verdenshavet mer enn 90 prosent av økt varmeinnhold i jordsystemet siden 1960: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2011GL048794/abstract.

   Essensen av overstående er at variasjoner i satelittmålt temperatur og/eller i bakkemålt temperatur for en tidsperiode på under 15-20 år sier lite – eller ingen ting – om vi har global oppvarming eller ei. Dette spørsmålet kan kun besvares ved å se på atmosfærens pluss havets samlede varmeinnhold (landis kommer i tillegg, men dette er et nokså beskjedent bidrag).

   Og for ordens skyld – bakkemålt temperatur øker: http://folk.uib.no/ngfhd/Climate/Figs/temperature-AnnMean-1880-present-bar+ts_out11-GL-1000px.jpg (sort kurve er middel av temperaturanalysene fra NASA/GISS og HadCRU, søylene viser tiårs middeltemperatur, alt relativt til perioden 1961-1990).

   De som ønsker å se en animasjon av global bakketemperatur for perioden 1880-2015 kan ta en titt her: http://folk.uib.no/ngfhd/Animations/gistemp_r1024_smooth111_2015_quicktime.mov.

   Hilsen Helge Drange, UiB/Bjerknessenteret

   1. Author ImageJohan Morten Nome

    Selvsagt måtte den mest klimareligiøse “forskeren” vi har her i landet melde seg på med sine modeller og grafer. Naturlige endringer har fått alt for lite plass i klimateoriene. teoriene ja, for det finnes ikke et eneste empirisk (fint ord forskerne elsker å slenge rundt seg med for å vise til sin lange skolegang) bevis på at vi har noe som helst som kan kalles global oppvarming. Det vises til middeltemperaturer utregnet av datamaskiner fylt opp med modeller som har vist seg å være feile. Når vitenskapen selv mener de har for få målepunkter til å si noe som helst sikkert om middeltemperatur, hvorfor skal vi tro på dataanimerte prognoser? hvis vi har for få målepunkter i dag, hvordan var det da for 150 år siden? Hvis temperaturene steg med f. eks 0,4 grader fra år 1750 til 1850, er det da unormalt at det har steget med 0,8 grader (med ukjent feilmargin) siden den gang? Og hvordan i himmelens navn kan man påstå med patos at så og så mye av det er menneskeskapt??? Klimaforskerne skyter seg selv i begge beina og institusjoner som Bjerknessenteret og Cicero har like lite troverdighet som Andebyposten når de sprer sin giftige propaganda. Jeg synes det er rart at ikke flere er realister og tenker selv, historien har vist gang på gang at konsensus er riv, ruskende feil. 5 milliarder kroner daglig er nå klimakriseindustrien verdt og tusenvis er ansatt der, betyr det at vi kan stole blindt på deres resultater når vi vet at deres levebrød er avhengig av at de leverer “riktige” rapporter? 300 forskere mente for noen år siden at vinter ville være et fjernt minne innen 2015, de tok grundig feil. Isen på polpunktene er tilsammen større enn på lenge og isbjørnstammen er mangedoblet og de er feite som julegriser. Alle maser om hvor mye varmere det har blitt enkelte steder mens det er helt stille rundt de plassene som har fått betydelig kjøligere klima??? Klimakriseindustrien er blitt en religion der de som ikke lar seg omvende blir lyst i bann. De som våger å ta til motmæle blir stemplet som idioter, de mister jobbene sine og det som verre er. NOK ER NOK!

    1. Author ImageSivert Sæterbø

     Kjempekommentar !!

     I dag har NRK nyheter gang på gang formidlet at norske elever ligger langt etter elevene nedover i Europa i faget naturkunnskap.

     Det er overhode ikke rart siden lærebøkene er omskrevet og formidler i dag helt andre ting en naturvitenskap. Lærere i faget sier at ordren er å hjernevaske elevene med at dagens klimaendringer er menneskeskapte. Da sier det seg selv at skolen uteksaminerer genmodifiserte elever som skal bli gode politisk religiøse klimaforskere for myndighetene gjennom institusjoner som Bjerknessentret og Cicero. Dette mens den faktiske kunnskapen mangler.

     Jeg har lassevis temperaturmålere rundt om på eiendommen, de fleste i god skygge og alle måler likt når jeg stiller de opp på rekke og rad på et bord. Men ute i fri luft i skyggen varierer temperaturen med opp til 3 grader på det meste, og skifter på hvor det er kaldest og varmest.

     Da temperaturmåleren på Sunndalsøra bli flyttet inn på området til alumimiumsverket som bruker nesten 3 TWH pr år, ble Tafjord konkurrert ut som landets varmeste sted i den kalde årstiden.

     På samme måte fikk de klimatro sjokk i 1999 da det manglet bare 0,2 grader på ny norsk kulderekord i Karasjok. Noe måtte gjøres og det ble vedtatt å flytte målepunktet i Karasjok. Flyttingen ble meldt effektuert i 2003 og temperaturen i kuldeperioder steg med opp til 7-8 grader.

     Også måleren på Røres og flere andre steder led samme skjebne eller ble kuttet. Sommertemperaturene som værmennene til langt ut på 90-tallet varslet fra Nesbyen i Hallingdal ble borte og har siden vært borte. Går ut i fra at meldingene ikke forsvant pga av kulde.

     Når da statistikken fra de første målingene på de opprinnelige stedene regnes ut med målingene etter flytting, er resultat gitt. Vi er vitne til “menneskeskapt” klimaoppvarming. Tilsvarende har temperaturmålinger over hele verden blitt manipulert. Målepunkt ute i landlige omgivelser er kuttet ut, mens målepunkt i urbane strøk er flyttet til steder med refleks fra asfalt, betong og vertikale varmereflekterende flater.

     1. Author ImageWilhelm Leo

      Presist observert.
      I Austrlia drev BOM (Bureau of Meteorology) det så langt at det ble en parodi , og det ble forlangt granskning av hva som foregikk for offentlige midler.

   2. Author ImageAnders Westlund

    Helge Drange, du skriver: “Faktisk utgjør akkulumeringen av varme i verdenshavet mer enn 90 prosent av økt varmeinnhold i jordsystemet siden 1960”. Unnskyld at jeg spør, men er ev. endringer i varmeinnholdet i mantelen (som er en del av jordsystemet) tatt med her?

    1. Author ImageHelge Drange

     Jordvarmen tilført verdenshavene er liten, noen tidels Watt per kvadratmeter i snitt. Denne energitilførselen er liten sammenlignet med energiforskjellen mellom innkommende og utgående varme høyt i atmosfæren målt med satellitt på ca. 2.5 Watt per kvadratmeter. I tillegg øker havtemperaturen mes oppe i vannsøylen. Så økt havtemperatur kan ikke forklares av geotermiske årsaker.

     1. Author ImageAnders Westlund

      Drange, du svarte ikke på spørsmålet mitt. Jeg spurte om endringer i varmeinnholdet i mantelen var tatt med i de beregnete 90 %, jeg spurte ikke om varmeutveksling mellom varme fra jordskorpen (som er noe annet enn mantelen) og havbunnen. Før du gjør noe annet: Vær så snill å svare på dette spørsmålet.

     2. Author ImageHelge Drange

      Verdenshavenes økte varmeinnhold siden 1960-tallet er basert på temperaturmålinger fra havet. I dette ligger det ingen beregninger av/med mantel eller jordskorpe eller noe annet, kun direkte temperaturmålinger.

     3. Author ImageRoald J. Larsen

      Bad News for Trenberth’s Missing Heat – New Study Finds the Deep Oceans Cooled from 1992 to 2011 and…

      “The global integral of vertical heat flux shows an upward heat transport in the deep ocean, suggesting a cooling trend in the deep ocean. These results support an inference that the near-surface thermal properties of the ocean are a consequence, at least in part, of internal redistributions of heat, some of which must reflect water that has undergone long trajectories since last exposure to the atmosphere. The small residual heat exchange with the atmosphere today is unlikely to represent the interaction with an ocean that was in thermal equilibrium at the start of global warming.” https://bobtisdale.wordpress.com/2015/03/14/bad-news-for-trenberths-missing-heat-new-study-finds-the-deep-oceans-cooled-from-1992-to-2011-and/

      http://wattsupwiththat.com/2014/12/04/argo-and-ocean-heat-content/

      Altså, 1. Du dokumenterer (igjen) at du ikke vet hva du snakker om, og 2. CO2 styrer ingen av de prosessene.

     4. Author ImageAnders Westlund

      Så når du skriver «Faktisk utgjør akkulumeringen av varme i verdenshavet mer enn 90 prosent av økt varmeinnhold i jordsystemet siden 1960» så er verken varmen i mantelen eller varmen i jordskorpe tatt med i “total mengde varme i jordsystemet”?

      Når så mye holdes utenfor, så skal det vel egentlig godt gjøres at varmen i havet ikke utgjør 90%. Men hva er det du mener at dette indikerer?

     5. Author ImageRoald J. Larsen

      Mer aktivist-vås, og ytterligere dokumentasjon på at du ikke hverken er ærlig eller har greie på hva du snakker om. Jorden bidrar med 240 Watt /m2 i gjennomsnitt. Dette tilsvarer energiforbruket til New York x 200.000 år.

     6. Author ImageHelge Drange

      Det som det er snakk om her ikke tilført varme, men endring i tilført varme. Det er det siste som gir klimaendring.

     7. Author ImageRoald J. Larsen

      “Klimaendring”? Er ikke klima vær over tid og når i jordas historie var det stabilt vær? Altså, klima er vær over tid, alle vet været endrer seg, ergo er “klimaendring” smør på flesk. Men i fordummingens ånd, du mente heller ikke egentlig det, du snakker om menneskeskapt klima (menneskeskapte klimaendringer).

      Det varmeste tiåret målt var 30-tallet, varmeste året var 1936 som var under 1998. De 2 siste 10-år har temperaturen ikke steget statistisk signifikant selv om våre utslipp av CO2 har økt med over 53%, og fortsetter å øke. Dette på toppen av en super duper, Godzille av en El Niño .. OG, og dette er viktig! OG på toppen av alt dette massive juksteringer ..

      Selv ikke da er det noen økning i temperaturen av betydning, ref.: https://roaldjlarsen.files.wordpress.com/2015/11/102timesfalsified.jpg
      Nærbilde av de empiriske temperaturmålingene, ref.: https://roaldjlarsen.files.wordpress.com/2015/08/temp2.png
      Det er faktisk så stort problem at de (aktivistene som kaller seg for klimaforskere) like godt justerte data’ene, ref.: https://roaldjlarsen.files.wordpress.com/2015/07/giss-1981-2002-2014-global.gif

      Hvorfor lyve og jukse om vi virkelig har et problem?

      Som grafene viser, her er det grunnlag for å tiltale svindlerne og deres medløpere, også i Norge.

     8. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Ja, Helge Drange: -Hvorfor må dere fare med løgn? Er det kun for å generere nye forskningsmidler (lønn) fra bestilleren (staten) som da kan rettferdigjøre nye skatter og avgifter som ikke har basis i virkeligheten?

   3. Author ImageJan Erik Ellingsen

    Allerede i 1995 ble det konkludert klimaforskere med at mennesket ikke var skyld i påståtte menneskeskapte klimaendringer og AGW. Som skrevet over endret Santer disse funnene til det helt motsatte av politiske årsaker! Alt dette kjenner du selvsagt til. Men hvordan står det til med din og dine kollegers samvittighet vel vitende om at 99 % av verdens befolkning IKKE kjenner til denne foranledningen. De vet heller ikke at SPM blir skrevet av politiske rådgivere og informasjonskonsulenter. Føler du ikke at du fører verden bak lyset på falske premisser???

    1. Author ImageRoald J. Larsen

     AGW hypotesen ble motbevist første gang i 1909 av Professor H. W.Woods. Arrhenius’ feil i sitt opprinnelig eksperiment var at han f.eks ikke tok med konveksjon, følgelig ble det feil med både 5 og 6 C. At dagens aktivister utelater slike fakta, er ikke fordi de ikke kjenner den informasjonen, problemet er at fakta ikke tjener religionen de “troende” er (økonomisk) avhengig av. Alle vet keiseren er naken!

   4. Author ImageTore Solheimslid

    Det som er flott å sjå er at du held deg sakleg og presenterer fakta på ein god måte. Stå på Helge!

    Mvh. Tore Solheimslid (UiB, Concerned Students, Greenstat)

   5. Author ImageArne Olsen

    Havet kan opptre som energibuffer med tidskonstanter med alt fra dager og tiår til hundrevis og tusenvis av år avhengig av f.eks strømmer, isforhold og dybde.

    Utover de 10 siste årene har man svært lite kunnskap om OHC i havene. Selv disse 10 siste årene med ARGO gir en skral dekning. Man kan derfor ikke si at energibalansen for jorden og varmeflukser i havet med mye CO2 vs lite CO2 er forskjellig.

    Her er dekningen av temperaturmålinger i havet slik IPCC oppgir den:

    https://bobtisdale.files.wordpress.com/2013/10/figure-3-a-2-200-percent.png

    Havet er rundt 4000m dypt i gjennomsnitt. Altså langt utenfor skalaen til IPCC.

    Hvorfor skal man forklare en økende energi i havet før man har påvist at energien har akselerert vesentlig siden 1950? Å påvise denne energi-akselerasjonen betyr at man minimum må fremvise nøyaktige målinger av global temperatur i havet som går langt lenger tilbake enn 1950 og som dekker havet helt ned til 11 000m dyp, samt polare områder.

    Men man er jo i gang med å prøve å få litt bedre oversikt.

    “Deep Argo floats will profile the ocean from the surface to 6,000 below to give us an understanding of deep ocean temperature and salinity changes, something we know very little about and which is important to Earth’s energy balance.”

    http://oceantoday.noaa.gov/deepargo/

    Så kan man argumentere med at det bare er å se på havnivå målinger og termisk ekspansjon. Men dette er heller ikke så entydig som man vil ha det til da der er mange flere parametre enn termisk ekspansjon som påvirker havnivået. Selve havnivå målingene er der også mye diskusjoner rundt (satellitt vs tidvannsmålinger)

    Det er en grunn til at der er skrevet en bråte med rapporter som skal forklare den såkalte “The Missing Heat” de senere år.

    1. Author ImageWilhelm Leo

     ARGO-bøyene har ikke vært lenge nok i sjøen til fortelle oss det vi vil vite.
     Oppvarming eller nedkjøling av verdenshavene tar uhyre lang tid , det er ikke en kaffetrakter.

  2. Author ImageNamrepus

   Takk, Drange dette var bra…. Likevel ingenting i grafene som ikke tilsier naturlig varriasjon eller?.. På samme måte som 1998-2012 er et for kort intervall så er vel også 1880-2020 litt for kort eller? Og hva med årsakssammenheng… Er vi sikker der?

   1. Author ImageHelge Drange

    Selv om de instrumentelle målingene bare går tilbake (ca.) 150 år, kan jordens klima rekonstrueres basert på analyser av iskjerner, sedimentkjerner fra hav og innsjøer, treringer, pollen, etc. Så kunnskapsgrunnlaget strekker seg langt tilbake i tid.

    Når en sammenfaller rekonstruert klima med hva vi nå observerer, pluss den kunnskap vi har om hvordan jordens klima fungerer, er det overveldende faglig støtte for at det er menneskeheten som i all hovedsak endrer dagens klima.

    Solen trekkes gjerne frem som en mulig forklaring på at jordens klima nå er i endring, men solens virkning på globalet klima har vært nokså beskjedent i moderne tid (f.eks. http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n2/full/ngeo2040.html).

    Det er ingen tvil om at vi kan ha betydelige variasjoner i regionalt klima, i hovedsak grunnet omfordeling av varme i havet. Men regionale variasjoner betyr selvsagt ikke at globalt klima er i endring. Det er dette som skiller dagens klimaendring (som er global) fra klimavariasjoner i den nære fortid (som i hovedsak var regional), f.eks. Vikingtiden og Den lille istid.

    1. Author ImageRoald J. Larsen

     I virkeligheten er det ikke funnet noen empiriske bevis for menneskeskapt global oppvarming. Faktisk er det motsatte empirisk bevist, f.eks av Dr John Christy.

     1. Author ImageRoald J. Larsen

      Dr John Christy har mer troverdighet enn alle uredelige, “grønne” aktivister til sammen. Du kan klaske sammen Skeptical Science, Desmoblog, Cicero, Bjerknes Senteret, Met Office osv. Dr John Cristy presentere empiriske fakta i motsetning det “grønne” våset til du-må-tro-meg-gjengen der de svirrer rundt med sine PAL-reviewed rapporter de har klart å få publisert i korrupte vitenskapsjournaler som Science og Nature mens de hyler KONSEEEENSUUUUS, det er KONSEEEENSUUUUS!!

      Begrepet “konsensus” brukes bare av folk når de selv har innsett at de har tapt argumentet.

      Ref.: http://smallthoughts.com/climategate/

      https://roaldjlarsen.wordpress.com/

     2. Author ImageSteinar Jakobsen

      Linker til skepticalscience er ikke akkurat det smarteste du legger ut. Webstedet er kjent for å sverte og mistenkeliggjøre forskere som ikke følger CO2-propagandalinjen.

      Dette er et nettsted som alarmister kaller en “pålitelig kilde” om klimavitenskap. Det er tildels greit ettersom man finner selvsagt mange fakta på skepticalscience.com, men ikke nødvendigvis alt. Nettstedet fremstår aggressivt og prøver i stor grad å sverte alle som er mot konsensus, ved å kalle dem “misinformers”

      Man bør vite litt om nettstedets historikk før man anbefaler det som et “vitenskapelig nettsted”. Det påstås nemlig av mange at nettstedet er #1 innen klimavitenskap (det har vunnet bloggepriser etc), men fakta er at nettstedet ble startet av en tegneserieforfatter som de første årene skrev klart og tydelig: “This site was created by John Cook. I’m not a climatologist or a scientist but a self employed cartoonist and web programmer by trade..” … videre skriver han “I’ve noticed two patterns in global warming skepticism. Firstly, many reasons for disbelieving in anthroporphic global warming (AGW) seems to be political rather than scientific”

      Siden 2007 har denne personen, John Cook, som avbrøt sine studier fremfor tegneserier, fjernet denne informasjonen om seg selv, og jobbet “som en klimaekspert” for å sverte verdens fremste fysikere som er skeptiske til klimahysteriet av reelle, faglige og vitenskapelige årsaker. Jeg kan som eksempel nevne noen av de som har turt å ytre seg; Freeman Dyson og William Happer – disse, blir av Skepticalscience, kalt for “misinformers”

      For å se hva Cook skrev om seg selv i 2008, bruk Waybackmachine her, så kan man se hva som stod på sidene da:

      http://web.archive.org/…//www.skepticalscience.com/page.php…

     3. Author ImageJan Erik Ellingsen

      Var det ikke en av grunnleggerne av nettstedet (John Cook) som stod bak bløffmaker-rapporten om at 97 % av alle vitenskapsfolk støtter teorien om AGW/CO2 hypotesen om jeg ikke husker feil?

     4. Author ImageRoald J. Larsen

      11944 peer-reviewed rapporter ble gjennomgått, de fant ca. 64 PAL-reviewed rapporter. Konsensus = 0,3%

      Ikke en gang det klarte de å få rett. Det er ikke personer man tar med seg i krigen, ingen ære, ingen stolthet, ingen troskap. Moderne land-svikere!

     5. Author ImageArne Olsen

      Hjelpe meg, Drange! Henviser du til bloggen ScepticalScience og DeSmogBlog samtidig som du påberoper deg å være forsker?

      Dr. John R. Christy har tidligere vært tungt involvert i IPCC, både som bidragsyter, reviwever og hovedforfatter. Som et lite eksempel på hvor lite seriøse ScepticalScience er så kan man legge merke til at de i linken til Drange ikke nevner dette med et ord på sin ” Wall of Hate” side (siden som brukes som en permanent “oppslagsverk” for å diskreditere svært dyktige forsker som de ikke klarer å argumenter i mot)

      http://nsstc.uah.edu/users/john.christy/about.html

      Altså, Dr. John R. Christy ble funnet dyktig nok til å bli hovedforfatter for en IPCC rapport. ScepticalScience synes ikke dette var “relevant” å nevne.

      Så kan man tenke seg hvor etterettelig resten av det som står på denne bloggen er…

     6. Author ImageRoald J. Larsen

      Etterrettelighet 0%
      Uærlig 100%

      Skeptical Science har ikke stort med vitenskap å gjøre, at norske “forskermiljøer” benytter det som oppslagsverk sier ikke lite. Hvilke faglige argumenter har du når du bruker Sks som referanse i en debatt hvor man ikke svarer på argumentet men går på for å forsøke å debunke personen og ikke argumentet? Det er ikke mindre enn imponerende avslørende for hvor lavt nivået er på også de norske aktivistene. Hoderystende!!

      Klarer man ikke å argumentere for sin sak, skrik KONSENSUS!! Eller vis til Skeptical Science om noe helt annet enn det som diskuteres ..

      Det krever ingen IQ

      https://roaldjlarsen.wordpress.com/2014/07/13/skeptical-science-and-the-logic-of-debunking/

      Stupidity is king!

     7. Author ImageAnders Westlund

      Drange. Sceptical Science er en meget tvilsom kilde å forholde seg til. Hvis du forventer at jeg og andre uten videre skal godta det som står på Sceptical Science må jeg ha lov til å forvente at du uten videre godtar det som står skrevet på http://wattsupwiththat.com

     8. Author ImageGeir Aaslid

      Jeg hadde adri forestilt meg at en offentlig finansiert klimaforsker i Norge tar i bruk kilder av det kaliberet. Er dette din gullstandard for fagfellevurdert forskning, Drange?

    2. Author ImageAnders Westlund

     Nettopp Drange, “rekonstruert” klima. Det er ikke det samme som nøyaktige målinger!

    3. Author ImageGunnar Sunde

     Å påstå at “Vikingtiden” (jeg antar du mener den Varme Middelalder, men misliker å bruke ordet “Varm” om noe før 1976) og Den Lille Istid var “regionale” er i strid med et overveldende dokumentasjonsmateriale innen en rekke disipliner.
     Enten er du helt ulærd på disse områdene, eller så feilinformerer du bevisst.

     1. Author ImageArne Olsen

      Som vi kan lese i AR5 så kjemper IPCC med ryggen mot veggen for å holde dette problemet på avstand:

      “Continental-scale surface temperature reconstructions show, with high confidence, multi-decadal periods during the Medieval Climate Anomaly (year 950 to 1250) that were in some regions as warm as in the late 20th century. These regional warm periods did not occur as coherently across regions as the warming in the late 20th century (high confidence).”

      https://www.ipcc.ch/report/ar5/

      Men det store spørsmålet er selvfølgelig om IPCC er i nærheten av å være kredittverdig i spørsmålet om Den Varme Middelalderen (MWP ). Historien om hvordan de løftet frem Hockeykølle-tøvet fra Mann og i etterkant forsvarte dette i årevis viser vel kort og godt at IPCC har en lang lang vei å gå før de har noe som helst troverdighet innenfor dette spørsmålet.

      Her er forresten litt om noen som gjør den jobben som IPCC ikke gjorde:

      “About 1000 years ago, large parts of the world experienced a prominent warm phase which in many cases reached a similar temperature level as today or even exceeded present-day warmth. While this Medieval Warm Period (MWP) has been documented in numerous case studies from around the globe, climate models still fail to reproduce this historical warm phase. The problem is openly conceded in the most recent IPCC report from 2013 (AR5, Working Group 1) where in chapter 5.3.5. the IPCC scientists admit (pdf here):”

      http://kaltesonne.de/mapping-the-medieval-warm-period/

      Og litt om MWP i Antarktis:

      “A common claim by warmists in the climate debate is the alleged absence of the Medieval Warm Period (MWP) in the Southern Hemisphere. In a previous post we discussed the MWP in Australia, New Zealand and Oceania. In the following, we will take a look at Antarctica.”

      http://wattsupwiththat.com/2016/02/02/the-medieval-warm-period-in-antarctica-how-two-one-data-point-studies-missed-the-target/

      Det er litt artig at de klarer å crowd funde dette prosjektet, men enda mer betenkelig at de MÅ finansiere det på denne måten.

     2. Author ImageGunnar Sunde

      Drange, du kan da ikke være alvorlig når du legger fram en eneste artikkel bl.a. basert på Manns famøse proksier som “bevis” for din påstand om at Den Varme Middelalder og Den Lille Istid bare var regionale/lokale fenomener?

      Dette gjør meg i så fall meget bekymret over hva slags bredde og utvalg du og ditt miljø legger til grunn for andre påstander?

      Jeg må derfor tillate meg å nevne en rekke eksempler på det motsatte av hva du hevder (og da snakker vi selvsagt fagfellevurdert forskning i anerkjente journaler) SOM ALLE SIER AT MIDDELALDEREN VAR VARMERE ENN OGSÅ I DAGENS PÅSTÅTTE KRISEVARME (jeg kan legge fram tilsvarende litteraturdekning på at også den Lille Istid var langt mer geografisk utbredt enn du prøver å hevde), her noen typiske eksempler i litteraturen (som alle balanserte klimaforskere burde kjent til)

      INNLANDS EURASIA:
      Polare Uralfjellene, Russland
      Mazepa, V.S. 2005. Stand density in the last millennium at the upper tree-line ecotone in the Polar Ural Mountains. Canadian Journal of Forest Research 35: 2082-2091.

      Description
      Over the period 1999-2001, the author examined evidence related to historical tree growth dynamics along a continuous altitudinal transect 860 meters long and 40-80 meters wide on the eastern slope of the Polar Ural Mountains (66°48’57″N, 65°34’09″E). This work revealed that “a large number of well-preserved tree remains can be found up to 60-80 meters above the current tree line, some dating to as early as a maximum of 1300 years ago,” and that “the earliest distinct maximum in stand density occurred in the 11th to 13th centuries, coincident with Medieval climatic warming.” Since Marzepa cites many studies that conclude that “increases in tree-line elevation, and associated increases in tree abundance within the transient tree-line ecotone, are associated with extended warm periods,” and that “the vertical gradient of summer air temperature in the Polar Urals is 0.7°C/100 m,” we conclude that the Medieval Warm Period lasted from approximately AD 700 to 1300 and that significant portions of it were as much as 0.56°C warmer than the Current Warm Period.

      Link til en mengde andre europeiske studier som sier lignende ting: http://co2science.org/data/mwp

      ASIA
      Østlige China
      Ge, Q., Zheng, J., Fang, X., Man, Z., Zhang, X., Zhang, P. and Wang, W.-C. 2003. Winter half-year temperature reconstruction for the middle and lower reaches of the Yellow River and Yangtze River, China, during the past 2000 years. The Holocene 13: 933-940.

      Working with 200 different sets of phenological and meteorological records extracted from a number of historical sources, Ge et al. produced a 2000-year history of winter half-year temperature (October to April) for the region of China bounded by latitudes 27 and 40°N and longitudes 107 and 120°E. This effort revealed that following the Dark Ages Cold Period, “temperature entered a warm epoch from the AD 570s to 1310s,” when peak warmth “was about 0.3-0.6°C higher than present for 30-year periods, but over 0.9°C warmer on a 10-year basis,” after which the cooling that led to the Little Ice Age commenced. Most recently, Ge et al. report that “temperature has been rising rapidly during the twentieth century, especially for the period 1981-99.” However, they find that the current mean temperature is only “0.5°C higher than for 1951-80.” Hence, it can be appreciated that for the big chunk of China Ge et al. studied, the 10-year-mean peak MWP warmth was approximately 0.4°C higher than today’s peak warmth.

      Link til andre Asia-arbeider: http://co2science.org/data/mwp

      AFRIKA
      Cold Air Cave, Makapansgat Valley of South Africa
      Tyson, P.D., Karlen, W., Holmgren, K. and Heiss, G.A. 2000. The Little Ice Age and medieval warming in South Africa. South African Journal of Science 96: 121-126.

      Maximum annual air temperatures in the vicinity of Cold Air Cave (24°1’S, 29°11’E) in the Makapansgat Valley of South Africa were inferred from a relationship between color variations in banded growth-layer laminations of a well-dated stalagmite and the air temperature of a surrounding 49-station climatological network developed over the period 1981-1995, as well as from a quasi-decadal-resolution record of oxygen and carbon stable isotopes.
      The Medieval Warm Period (AD 1000-1325) was as much as 3-4°C warmer than the Current Warm Period (AD 1961-1990 mean).

      Link til andre Afrika-arbeider: http://co2science.org/data/mwp

      SØR-AMERIKA
      Peruvianske sokkel
      Rein B., Lückge, A., Reinhardt, L., Sirocko, F., Wolf, A. and Dullo, W.-C. 2005. El Niño variability off Peru during the last 20,000 years. Paleoceanography 20: 10.1029/2004PA001099.

      The authors derived sea surface temperatures from alkenones extracted from a high-resolution marine sediment core retrieved off the coast of Peru (12.05°S, 77.66°W), spanning the past 20,000 years and ending in the 1960s. From their Figure 11, adapted below, it can be seen that the warmest temperatures of this 20,000 year period (~23.2°C) occurred during the late Medieval time (AD 800-1250). Taking this value, 23.2°C, and comparing it with the modern monthly long-term means in sea surface temperature, which the authors characterize as between 15°C and 22°C, we estimate the peak warmth of the Medieval Warm Period
      for this region was about 1.2°C above that of the Current Warm Period.

      Link til andre arbeider: http://co2science.org/data/mwp

      NORD-AMERIKA
      Lake WB02, Northern Victoria Island, Nanavut, Canada
      Fortin, M.-C. and Gajewski, K. 2010. Holocene climate change and its effect on lake ecosystem production on Northern Victoria island, Canadian Arctic. Journal of Paleolimnology 43: 219-234.

      Working with two replicate sediment cores extracted from the central point of Lake WB02 in the Wynniatt Bay region of Canada’s Northern Victoria Island (72.29°N, 109.87°W), which were collected in June of 1997, the authors developed an 8,000-year history of the area’s mean July air temperature, based upon the modern analogue technique (MAT) and weighted averaging partial least squares (WAPLS) regression, utilizing chironomid species assemblage data. As best we can determine from their graphical results, late-Holocene temperatures peaked about 1100 years ago in both reconstructions, at values that were (1) approximately 3.8°C warmer than the peak temperature of the Current Warm Period (CWP), which occurs at the end of their record in the AD 1990s in their MAT analysis, and (2) approximately 1.0°C warmer than the peak temperature of the CWP, which also occurs at the end of their record in their WAPLS analysis. Thus, we have two separate results for Lake WB02: MWP 3.8°C > CWP, and MWP 1.0°C > CWP. And we assign the MWP to the period AD 1050-1150, following our protocol which states that “in extremely rare cases where only a single year is specified for the MWP, we assign it a 100-year timespan centered on the year reported by the study’s authors.”

      Link til øvrige arbeider: http://co2science.org/data/mwp

      Nå brukte jeg nettstedet co2 Science av praktiske årsaker, men arbeidene er selvsagt fagfellevurdert og presentert i vanlige journaler,.

      Slik kan man fortsette, med enda flere regioner verden rundt, med hundrevis av Nivå1-studier som fullstendig motbeviser dine påstander om Den Varme Middelalder og Den lille istid som bare regionale fenomener. Bekløager at jeg måtte så grundig tilbakevise dine påstander, men man blir til slutt lei av å la slike ulærde programerklæringer stå ukommenterte.

     3. Author ImageHelge Drange

      Som du sikkert vet: Arbeidet jeg viste til er forfattet av mer enn 70 forskere, men Mann er ikke blant dem.

      Spørsmålet er om Den varme middelalder og Den lille istid er å finne på alle kontinenter (og i alle hav). Dette er det ikke belegg for.

     4. Author ImageGunnar Sunde

      Drange,

      hvorfor bedriver du slik uredelig/tildekkende kildeomtale ved å prøve å “fjerne” Mann fra dette? Har du ikke lest arbeidets kildehenvisninger? Kildene bak arbeidet er jo fingeravtrykket på hva slags miljøer som er involverte i et arbeid, og her er Manns sterkt kritiserte arbeider sentrale kilder, f.eks. er det henvist til:

      – Mann, M. E. et al. Proxy-based reconstructions of hemispheric and global surface temperature variations over the past two millennia. Proc. Natl Acad. Sci. USA 105, 13252–13257 (2008).

      Mann, M. E. et al. Global signatures and dynamical origins of the Little Ice Age and Medieval Climate Anomaly. Science 326, 1256–1260 (2009).

      Videre er det henvist til folk som dokumenterbart har en problematisk forhistorie mht. sunn forskning, bl.a. Santer som i sin tid “reviderte” den første IPCC-rapporten fra at man ikke hadde vitenskapelig grunnlag for AGW til det omvendte. Dette er jo en velkjent pinlighet i IPCC-miljløet, og samme Santer er også kilde for dette arbeidet:

      – Santer, B. D. et al. Statistical significance of trends and trend differences in layer-average atmospheric temperature time series. J. Geophy. Res. 105, 7337–7356 (2000

      Andre lite troverdige kilder og som er bredt kritiserte som benyttes er f.eks.
      Cook, Steig, Schmidt, osv. Det er ikke plass her til å belyse de forskningsetiske miserene disse har stått for opp gjennom årene.
      Kort sagt, du viser til en eneste artikkel produsert av et klassisk agiterende CAGW-miljø som i stor grad har fått sine påstander sterkt kritiserte av mer nøytrale forskere, og til og med av sentrale men mer balanserte folk i IPCC.
      Videre er det åpenbart at du bare velger å overse den store mengden fagfellevurdert dokumentasjon jeg viser til, uten noen videre forklaring. Jeg må si det er vanskelig å kjenne seg igjen i de forskningsetiske idealene jeg i sin ble oppdratt i.

     5. Author ImageHelge Drange

      Forfatterlisten har gjerne en betydning for innholdet i en artikkel. Men beklager dersom dette provoserer.

     6. Author ImageRoald J. Larsen

      Viser til svaret fra Gunnar Sunde nedenfor, og legger til, her illustrerer du på en god måte den korrupsjonen som har funnet sted innenfor klimafeltet og som ble dokumentert da Climategate-saken sprakk i 2009, ref.: http://smallthoughts.com/climategate/

      Der ledende skikkelser aktivt gikk inn for å bryte loven for å unngå at fakta kom på bordet, ref.: “.. even if we shall redefine what the peer-review process is ..”

      I tillegg ble Wikipedia “kapret” av uredelige aktivister og over 5400 artikler (som vi vet om) relatert til klima ble endret eller slettet fordi de viste at det ikke var noen problemer med klima.

      I 2006 begynte jeg å undersøke en sak hvor nettsteder og sider på Wikipedia ble opprettet kun med tanke på å skaffe “alibi” og referanser til tvilsomme “vitenskapelige” påstander, fiktive profiler med falsk credentials og Diplomer kjøpt på nettet, som vi vet tegneserietegneren og eier av Skeptical Sceince, John Cook, har gjort. Dette fenomenet har et selvforklarende navn, web-farming, og spesielt var Google utsatt for manipulering av søk, ved at når noen søkte opp noe om klima havnet de derfor oftere på reine propagandasider med utallige linker videre til falsk dokumentasjon og falske referanser. På den måten forsøkte aktivistene å gjemme unna fakta. De laget også tøysevideoer uten innhold med navn på kjente skeptikere som de betalte for å komme foran i søkeresultatet på Google.

      Stilig med en så fantastisk solid vitenskap, som ikke tåler dagslys ..

      .. og som de fleste nå vet er basert på uredelige aktivisters kampanje for egne lommebøker.

      Hvem vil ansette folk som åpenbart er både grunne og uredelige?

      https://roaldjlarsen.wordpress.com/2016/02/04/settled-science/

      PS! Medieval Warm Period (MWP) var global, og langvarig.

    4. Author ImageWilhelm Leo

     Varmeperioden i Middelalderen later til å ha vært global , stikk i strid med IPCCs “konsensus” :

     http://www.globalwarming.org/2012/03/23/antarctica-new-evidence-medieval-warm-period-and-little-ice-age-were-global/

     Funnet spor av MWP i Antarktis.

     http://www.theregister.co.uk/2012/03/23/warm_period_little_ice_age_global/

     Over hos Anthony Watts har de samlet stoffet godt oversiktelig med linker og referanser.

     http://wattsupwiththat.com/2013/04/11/evidence-for-a-global-medieval-warm-period/

     “We have to get rid ofthe Medevial Warm Period”!

     Videre ser jeg i journalen hvordan en norsk og en kanadisk delegasjon ved IPCC som foreslo å fjerne referansen til varmeperioden og issmeltingen i Arktis i perioden rundt 1930.
     Ble nedstemt , men gir en viss pekepinn om metodikk og forskning for offentlig regning
     .
     Videre har vel alle fått med seg at vi i 30 år er behørig og med full klimavitenskapelig tyngde fortalt at Antarktis smelter og store oversvømmelser kommer. Med varierende høydebergninger.

     Nå viser det seg at dette er rent pølsevev, Antarktis har hatt netto tilvekst på flere hundre milliarder tonn – tallfestet fra 1992 og oppover

     http://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

     64-dollar spørsmålet er hvorfor det er nødvendig å fore befolkningen med systematisk juks og bløff om menneskeskapt global oppvarmig ?
     Det må jo være en grunn

     Politikerne skulle ha beskyttet oss mot denslags usannsynlige skremselshistorier. Men politikerne har tvert i mot oppmuntret til hysteriet.

     Dette har i hvert fall åpnet øynene på folk. I Australia er igjen et flertall av befolkningen skeptisk til klimahysteriet . Til og med hver femte grønne velger mener at klimaendringer er naturlige saker.

     I USA er søkelyset rettet mot EPAs grunnlag for en serie merkelige påstander og utspill.

     Historikken viser at EPA avviste sine egne forskere som rådet EPA til å se på vitenskapen og ikke blindt følge IPCCs oppskrift.
     Forskningen passet ikke med forutbestemt politikk.

     Litt historikk om klimavitenskap :

     https://www.youtube.com/watch?v=uHPA216hwOs

     https://www.youtube.com/watch?v=E8XYHIFNWyY

 13. Author ImageRolf Lunde

  Har du hørt om klimafanatikere? Som ikke tåler å høre argumenter om en oppfunnet ikke eksisterende klimakrise? De er nemlig mye værre å argumentere med enn til og med ditt byrokratisk lange innlegg som må være produsert nettopp slik for at ikke almuen skal gidde å ta deg på kornet!

 14. Author ImageSteinar Jakobsen

  Jeg forundres stadig vekk at de som sprer om seg med begreper som “klimafornekter” ikke stusser over hvor ulogisk det er. Det er vel ingen som fornekter at vi har et klima. Alle som kan litt historie eller geologi er også inneforstått med at klimaet forandrer seg, og har gjort det til alle tider.

  Jeg skjønner det også dithen at artikkelforfatteren ikke har kjennskap til naturvitenskap og den naturvitenskapelige metode. Derimot sverger han til troen på at “flertallet” har rett. Her er noen eksempler på at de tok feil likevel:

  Det heliosentriske verdensbildet (Kopernikus/Galilei). Før denne teorien ble formulert, var det vanlige syn at jorda var universets sentrum. Nå kom sola plutselig i sentrum.

  Utviklingslæren til Darwin ga oss den moderne evolusjonsteorien.

  Ignáz Fülöp Semmelweis, ungarsk lege, f. 1818, fant ut at man ville minke dødeligheten ved sykehusene om legene desinfiserte hendene mellom operasjonene. Hele legestanden “visste” at dette var bare tull. Semmelweis ble presset til å forlate stillingen sin fordi han ikke var enig i gjeldende konsensus.

  Relativitetsteorien til Einstein og kvanteteorien til Planck er også gode eksempler.

  Alfred Wegener kom på 1920-tallet med teorien om jetstrømmer og kontinentaldrift. Begge teoriene møtte sterk motstand blant de etablerte forskerne, men er i dag fullstendig godtatt.

  Barry Marshall og Robin Warren mottok i 2005 nobelprisen i medisin fordi de fant den bakterien som forårsaker magesår. Flertallet innenfor legevitenskapen hadde tidligere “visst” at det var røyking og stress som var årsaken til lidelsen.

  I 2011 mottok Daniel Shechtman Nobelprisen i kjemi for sin oppdagelse av kvasikrystaller, en kjemisk struktur som forskere tidligere trodde var umulig. Oppdagelsen til Shechtman var i sin tid svært kontroversiell. Han ble på ett tidspunkt bedt om å forlate forskningsgruppa han var del av. Det tok tid før funnene hans ble akseptert av andre forskere, men oppdagelsen har vist seg svært viktig. Hans kamp tvang med tiden andre forskere til å endre sin oppfattelse av selve materiens natur.

  ————————————————————–

  I flere tiår har vi nå blitt fortalt at flertallet av klimaforskerne har entydige bevis for at menneske­utsluppede klimagasser (les: CO2) vil forårsake thermageddon på jord. Selvsagt mener ikke flertallet av klimaforskerne noe så dumt. Dessverre har vi noen sentralt plasserte aktivistforskere som sammen med politikere og andre med økonomiske interesser i «grønne løsninger», som har fått alt for stor dekning i massemedia. Propagandaen har medført at det etterhvert har festet seg et bilde av at flertallet av forskerne støtter CO2-dogmet.

  1. Author ImageNjål Hauge

   Svakheten i argumentasjonen din er at det ikke er lenge siden det var rådende vitenskap at mennesket ikke kunne ha noen innvirkning på miljøet, og derfor er det disse “klimaskeptikerene” som best kan sammenlignes med at de “tror på flertallet”. At flertallet siden har snudd gjør ikke at de plutselig får rett.

   1. Author ImageRoald J. Larsen

    Hvilke flertall? http://petitionproject.org/

    Det finnes ikke 1 klimaforsker som “tror” på menneskeskapte klimaendringer. Tror gjør man bl.a i kirka, forskere måler, veier og observerer, utarbeider ideer, hypoteser og tester disse mot observasjoner ute i naturen. En av de beste forelesninger for å forstå vitenskap og klima finnes på youtube, ref.: https://www.youtube.com/watch?v=DRCISn1KfKQ se den noen ganger før du legger ut dine private ideer om ting.

    Klimaaktivister går det 13 av på dusinet, de fleste rundt 17 år, tror på eventyr, eks. på Greenpeace / WWF aka IPCC’s Playstation 64 datamodeller og i tillegg kan de prate, da er de naturligvis både klimaforsker og eksperter i tillegg.

   1. Author ImageGeir Aaslid

    Beklager, Gunnar Kvåle, men 2015 er bare det tredje varmeste året etter at satellittmålinger startet i 1979. Og enhver statistiker kan bekrefte at det ikke foreligger noen statistisk signifikant temperaturstigning på mange år – for satellittmålingene er denne periode 19 år

    Det vi ønsker å måle, Kvåle, er om det har vært noen global oppvarming i troposfæren ved ekvator – slik IPCC har påstått. Dermed må man måle temperaturen der oppe med satellitt. Bakkemålt temperatur her nede er simpelthen ikke relevant, noe selv barna i barnehagen kan forstå.

    OPPHØRET AV GLOBAL OPPVARMING er også diskutert av IPCC over 3 sider i siste hovedrapports WG1 kap 9, så det er ingen tvil om at dette er et reelt fenomen, selv om det omtales som “pause”.

    http://www.klimarealistene.com/2016/01/20/2015-er-bare-det-tredje-varmeste-aret/

   2. Author ImageJan Erik Ellingsen

    Inn med teskje:

    Temperaturen har som sagt stått stille i over 18 år på tross av økte CO2 utslipp. Hypotesen er falsifisert av naturen selv til forargelse for klimakrisetilhengerne. Derfor må NASA og NOAA ty til “justeringer” (juks) for å vise en oppadgående temperaturtrend. Men selv her snakker man om hundredels grader celsius når man bryter “gamle rekorder”. Dessuten er feilmarginen større enn selve “økningen” som det påstås.

    Gavin Smith i NASA inrømmer at de er 62 % sikre på at de TAR FEIL om at 2014 er det varmeste året til nå!

    “Nasa admits this means it is far from certain that 2014 set a record at all. Yet the Nasa press release failed to mention this, as well as the fact that the alleged ‘record’ amounted to an increase over 2010, the previous ‘warmest year’, of just two-hundredths of a degree – or
    0.02C. The margin of error is said by scientists to be approximately 0.1C – several times as much.”

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-2915061/Nasa-climate-scientists-said-2014-warmest-year-record-38-sure-right.html

    Både NASA og NOAA fortsetter altså med å “justere” bort historiske data for å skape en brattere temperatur-kurve.

    Professor Dr. Friedrich Karl Ewert:

    “From the publicly available data, Ewert made an
    unbelievable discovery: Between the years 2010 and 2012 the data measured since 1881 were altered so that they showed a significant warming, especially after 1950. […] A comparison of the data from 2010 with the data of 2012 shows that NASA-GISS had altered its own datasets so that especially after WWII a clear warming appears – although it never existed.”

    http://notrickszone.com/2015/11/20/german-professor-examines-nasa-giss-temperature-datasets-finds-they-have-been-massively-altered/

    “Whistleblowers have told the committee, according to
    Smith’s letter, that Thomas Karl — the director of NOAA’s National Centers for Environmental Information, which led the study — “rushed” to publish the climate study “before all appropriate reviews of the underlying science and new methodologies” used in the climate data sets were conducted.”

    http://wattsupwiththat.com/2015/11/19/is-noaa-about-to-crack/

 15. Author ImageAnders Westlund

  Hele denne artikkelen er typisk for klimaalarmistene. Ikke et eneste sted gjør Ole Bjørn Rekdal noe forsøk på å diskutere sak eller på å dokumentere påstandene sine. Artikkelen består nesten bare av usaklige anklager og tendensiøs svartmaling av meningsmotstandere.

 16. Author ImageLars Olsen

  To ting:

  1. Jo mer nedlatende du opptrer, desto mindre blir du lyttet til
  2. Jo mer politisk en sak blir, desto mindre kan vi stole på vitenskapen

  Klimasaken har vært ekstremt politisk og ført høylydt av ekstremt arrogante og nedlatende mennesker.

  So there you go.

 17. Author ImageKaukaasen

  Dette er noe av det mest usaklige jeg har lest, Så mye nedrakking på kloke mennesker. Du skriver at undersøkelse viser at 8 av ti nordmenn tror på menneskeskapte klimaendringer. Hvis du leser hva som står i artikkelen så leser du at bare 39% er helt enig i det. 43% er litt enig. Det betyr vel at de mener at co2 betyr litt for oppvarmingen? Det betyr kanskje at de mener solen har størst betydning for klimaendringer? Det trodde ikke du gitt. Og blandt alle “dumme” mennesker du harselerer med? Joda norsk nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver hevdet at hypotesen om at co2 -utslippene våre fører til global oppvarming er motbevist og død og begavet ettersom de siste tjue årenes akselererende co2 utslipp ikke har medført noen stigning i global temperatur. Og da snakker jeg om temperatur i atmosfæren målt med satelitt og ikke justerte overflatetemperaturer. Når fornuften har innhentet menneskeheten igjen vil slike som deg bli ledd grundig av i fremtiden. Så kan du ha det gøy med oss som mener dette ikke har noe med tro å gjøre men med vitenskap.

 18. Author ImageGunnar Kvåle

  Viktig innlegg av Ole Bjørn Rekdal som avslører hva klimanekterne og deres sympatisører representerer. Men det forhindrer ikke at noen igjen kommer med den kjente og feilaktige leksen som går igjen blant klimanekterne om at global middeltemperatur ikke har øket de senere år, selv om det er godt dokumentert at global gjennomsnittstemperatur fram til nå har økt fra 10-år til 10-år. 2014
  var det varmeste året til den tid og 2015 var enda varmere.

  Etter Parismøtet der ledere for verdens195 land så tydelig har anerkjent at klimaendringer representerer en meget farlig og potensiell irreversibel trussel mot menneskeheten og kloden, er klimanekterne nå etter hvert på vikende front. Deres aktivitet har imidlertid over mange år medvirket til å forvirre folk flest om klimasituasjonen. Dette kan også ha ført til at politikerne har vært sene med å reagere. Donald Brown, professor i miljøetikk ved Penn State universitetet i USA, har tatt opp spørsmålet om feilinformasjon om klimaendringene med manglende belegg i vitenskapelige data, kan sees på som en forbrytelse mot menneskeheten siden konsekvensene kan være så alvorlige

  Jeg siterer litt fra en artikkel jeg publiserte i Bergens Tidende 5. desember 2010 med overskrift «Farlig feilinformasjon om klima»:
  «I følge en artikkel av John Broder i New York Times har olje- og kullindustrien i mange tiår støttet aksjoner for å så tvil om klimavitenskapen og undergrave politiske tiltak mot global oppvarming. Han skriver at denne industrien har gitt rikelig finansiell støtte til institutter for at de skal produsere ”anti-global-warming” studier. Den har også betalt for demonstrasjoner og nettsider som sår tvil om vitenskapelige funn og har understøttet økonomiske analyser som blir gjennomført i den hensikt å vise at tiltak for å redusere
  klimagassutslipp vil ha ødeleggende effekter påarbeidsplasser og økonomi……

  Forskersamfunnet har gått sterkt ut mot denne type feilinformasjon,
  blant annet i tidsskriftet Science. Her skriver 255 medlemmer av
  vitenskapsakademiet i USA, inkludert 11 Nobelprisvinnere, at fornektere av klimaendring ofte er drevet av spesielle interesser eller dogmer, og ikke av et ærlig forsøk på å skaffe til veie en alternativ troverdig teori som tilfredsstiller vitenskapelige observasjoner».

  1. Author ImageAnders Westlund

   Her har du et typisk eksempel på Cherry-picking som klimaalarmister foretar. En – 1 – enkelt artikkel fra 5 år tilbake oppfattes som dokumentasjon på ar “olje- og kullindustrien i mange tiår [har] støttet aksjoner for å så tvil om klimavitenskapen og undergrave politiske tiltak mot global oppvarming ….” Dette er faktisk en alvorlig anklage og bør derfor dokumenteres meget godt før den fremmes offentlig!

   1. Author ImagePeter Udbjørg

    Kort innpå: Jeg tror bestemt det er noe i gjøre når vi får flommer i elver som ikke flommet så til de grader før (ta de siste flommene på Kvam), eller ikke lenger har “skikkelige” vintere her i Oslo. Midten av 80-tallet var kaldt, det var (nesten) alle vintere jeg kan huske fra min barndom & oppvekst: Oktobersnø, så hvit jul og hvit januar, februar og mars. Tø i april, men alltid en aprilsnø. Iår har det vært én kald uke og én uke med blåSwixføre i Østmarka. Nå har det hele regnet bort. I februar!
    Er det ingen som har hørt om “føre var”? Klart, alle “treklemmerne” har jo hørt om det, men Statoil og de andre som tjener på olje, bilfabrikkene + + , de har fingra godt inne i øra og ser bare på bunnlinja. Minnes en korrupt senator fra Asterix & Obelix: “Jeg har fem år å bli rik på, og akter å bli det.”. Vel, fyren fikk mye gull akkumulert, men endte som løvemat da Cæsar fant ut hva han drev med. Hadde det bare vært så vel den dag idag… At de folka som setter kortsiktig profitt foran kloden & våre barns framtid endte som løvefôr (eller i det minste ble satt til noe samfunnsnyttig (søppelplukking, gatefeing, eller ny jobb i omsorgssektoren).

    1. Author ImageAnders Westlund

     Peder Udbjørg, du skriver at du tror det er noe i gjære. Jeg tror også at klimaet endrer seg, jeg ville blitt mye mer bekymret hvis klimaet IKKE endret seg. Men spørsmål er for det første om endringene er menneskeskapt og ikke naturlige og for det andre om klimaendringene virkelig kan kalles katastrofale?

     For øvrig har er det er ingen signifikant økning i antall naturskader i Norge de siste 35 år i følge Naturskadestatistikken, jfr: http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/Klimanytt100-2.pdf.

     Jeg er ellers helt enig i “Føre-var”-politikk. Og nettopp derfor ser jeg gjerne at midler som i dag brukes til å berike alle klimaforskere og delegater (og romerske klimasenatorer – HA-HA) i steden brukes til å bygge flomvern på utsatte steder, brukes til å kartlegge fareområder for skred m.v.

    2. Author ImageHenning Nielsen

     Og jeg kan huske en januar da buskene ble grønne i Oslo sentrum. Siden ble det kaldere. Er det ikke merkelig? At været skifter?

     Bare husk at alt varmt vær er klima, mens kaldt vær er -vær.

  2. Author ImageHenrikknutsen

   Here is what actually got accomplished in Paris, which no less than the supposedly true global-warming believers of Europe are also happy about, voluntary commitments because Paris liberates them from the binding targets of the Kyoto Protocol of 1997. Germany’s high energy costs in particular have been driving companies offshore thanks to its renewable energy costs and mandates. In other words, a lot of hot air (pardon the pun) but nothing of substance. Take away all the fluff from Paris, but if climate change really does imperil the Earth, and I sincerely doubt it does, nothing coming out of a gaggle of governments and the United Nations will save it. What will help is human invention and the entrepreneurial spirit. (translated for people like Mr. Rekdal that means free-market, pro-growth) To the extent the Paris accord increases political control over human and natural resources, it will make the world poorer and technological progress less likely. The “la-la land” claims of triumph in Paris represent the self-interest of a political elite that wants more control over the private economy in the U.S. and around the world. These are the last people who will save the planet. Mr. Rekdal, stop insulting the people of Norway with such gibberish, after all they are the ones that signs your paycheck.

 19. Author ImageSteinar Jakobsen

  Her er en historie hentet fra boken “Sedelärande berättelser från förr” – Corren.se 2009. Skrevet av Tove Lifvendahl (oversatt med forfatterens og forlagets tillatelse). Historien beretter hvordan folk betrakter klimahysteriet i år 2109:

  Keisernes nye teori

  For hundre år siden levde et folk som syntes det var så forferdelig morsomt å skremme hverandre at de gang på gang prøvde å innbille hverandre at verdens undergang var nær. De brydde seg aldri å kontrollere faktagrunnlaget ordentlig eller å ta hensyn til innvendinger. I dette miljøet der undergangsteoriene florerte, gikk det meget muntert for seg. Hver dag dukket det opp nye profeter. En dag kom det to bedragere. De utgav seg for å være vitenskapelige forskere, og mente å ha bevis for at jordens temperatur steg på farlig vis på grunn av menneskelig påvirkning.

  Ikke nok med at temperaturstigningen skulle lede til katastrofe og undergang, men oppvarmingen var av en slik art at selv synkende temperatur skulle betraktes som bevis for at det virkelig forekom en temperaturstigning. Og bevisene var så sterke og entydige at de eneste som stilte spørsmålstegn ved disse, var de som ikke brød seg om miljøødeleggelse og avskoging, eller også var de utillatelig dumme eller uansvarlige.

  Det var en fin teori, tenkte de moderne keiserne. Hvis vi blir med på dette, vil vi kunne finne ut hvem det er i vårt rike som er for og hvem som er mot våre vakre omgivelser. Vi blir og i stand til å skille de kloke og ansvarlige fra de dumme og uansvarlige. Ja, denne teorien må umiddelbart opphøyes til lov. Og så de ga svindlere berømmelse og formue. De satte også opp arbeidsgrupper, skrev forskrifter og forslag basert på teorien som de lot som om de visste at stemte. Men de hadde ikke det minste av egne bevis, men støttet seg helt og holdent til svindlerne.

  Keiserne sa at vi at vi vet veldig godt at teorien stemmer.

  «Bevisene er entydige», sa de.

  «Nå, da er vi fornøyde», sa bedragerne.

  Alle menneskene i riket snakket nå om den fantastiske og anvendbare teorien.

  «Gud, så heldige vi er som kjenner til teorien, ellers hadde vi nok gått Undergangen i møte». For å understreke hvilken storslått teori dette var, gikk keiserne i prosesjon slik at alt folket kunne se dem. Og folket sa: «Gud så kloke de er! Hvor ansvarsfulle de er! Hvilket engasjement de har!»

  Ingen hørte på barna som sto der og lurte på hvorfor ingen voksne visste eller våget å tenke annerledes. Ingen lot til å bry seg om at de grunnleggende data som teorien ble sagt å hvile på, nektet å dukke opp. Og tross i at bedragernes elektroniske korrespondanse ble offentliggjort, der det fremkom at de hadde frisert tallene for å få teorien til å stemme, var det ingen som våget å stille spørsmålstegn ved teorien av redsel for å virke uansvarlig eller dum. Det krøp i keiserne da de hørte barnas røster gjennom folkemengden. Men de tenkte som så: «Nå må vi holde ut til slutten av prosessen». Så gikk de videre enda rankere, og hoffet fortsatte å videreføre den teorien som det absolutt ikke fantes noen bevis for.

 20. Author ImageKaukaasen

  Klimaforskere? Det er økonomer, statsvitere, sosiologerosv. Hvis du ikke tror meg kan du sjekke de ansatte hos Cicero og deres utdannelse. De er opptatt med sine egne prosjekter og har lite tid til å sette seg inn i de store naturvitenskapelige spørsmålene. Hvis du har god tid til å lese da får du som regel bedre oversikt over klima enn de fleste klimaforskere som ikke har pensjonert seg, Å bruke disse klimaforskerne som ekspertise for egne meninger fører galt avsted. Sjefen er Kristin Halvorsen og de er rådgivere for dagens norske politikere. Ikke rart de er på ville veier og setter ordet klima sammen uendelig mange vanlige norske ord som intet med klima har å gjøre.

 21. Author ImageErik Nilsen

  “Greenhouse climate change is utter nonsense and pseudo-science of the worst kind because it plays on the ignorance of the people.”

  — Bob Webster

 22. Author ImageHenrikknutsen

  None of the claims made by climate scientists have ever come true. Global temperatures are not increasing and on a global scale, as scientists keep confirming, there has been no increase in frequency or intensity of storms, floods or droughts, while deaths attributed to such natural disasters have never been fewer, thanks to modern technology and infrastructure. Arctic sea ice has recently melted more in summer than it used to in the 1980s, but Antarctic sea ice has increased, and Antarctica is gaining land-based ice, according to a new study by NASA scientists published in the Journal of Glaciology. Sea level continues its centuries-long slow rise—about a foot a century—with no sign of recent acceleration. Yet the Church of Global Warming, Mr. Rekdal included, stubbornly refuse to face facts and are hellbent on shoving unneeded and unnecessary regulations and limitations on the people of Norway. However, the people of Norway are far smarter than Mr. Rekdal give them credit for and can smell a “snow job” for far away. Give it up, Mr. Rekdal.

 23. Author ImageTonny Kolås

  Selv om de fleste av oss nok forstår meningen bak det latterlige ordet “klimafortrengere” er det likefullt latterlig å bruke det. At mennesker kan påvirke klima er det jo ingen tvil om, men i hvilken grad må og bør diskuteres. Noen er drevet av frykten for de skrekk scenarier vi er blitt foret med av media, mens andre synes å være mer drevet av frykten for det ukjente, de ukjente faktorer de ikke forstår og kan mate inn sin computer. Vi kommer ikke utenom fenomenet skeptiker og nerder, de som har en defekt i plceboeffekten sin..! De er virkelig verd en seriøs studie i seg selv. Jeg nevner dette fordi disse maniske, notoriske skeptikerne kjører mang en god debatt i grøften, og kun de som har anledning å sitte 5 timer pr.dag å kvirrulere seg langt inn i tåkeheimen blir sittende igjen og slenge dritt om hverandre. I vitenskapens navn, se til det varme stedet i bibelen å få stoppet kjeften på disse “tøvsugerne” som “fucking love science” og Gunnar Tjomlid & Co Om det haster sånn med fremskritt altså…! Nesten som en katalysator for debatt klimaet nevner jeg: Vær modifisering, GEOENGINEERING OG CHEMTRAILS. Vi kommer ikke utenom det heller i denne debatten..

  1. Author ImageJan Erik Ellingsen

   Kan vi unngå Tjomlid og chemtrails ligger alt til rette for en seriøs debatt 🙂

 24. Author Imagepluggen53

  “«Klimaskeptikere» – eller «klimarealister» som noen av dem insisterer på å kalle seg – er en mangfoldig gruppe, og ethvert forsøk på å skjære alle under en kam vil være misvisende.”
  Ja, slike forsøk blir ofte misvisende. Kanskje man skulle prøve å skjære dem over kammen i stedet.
  Helge Hammersland

 25. Author ImageKjell Edvin Ølmheim

  Vi som er informert rundt klima problemene alle står overfor, skjønner at Paris avtalen ikke kan stille termometeret til 1,5 grader uten teknisk hjelp av Geoengineering. Så skal fremtidstroen og folks vilje til å bedre klima øke og ikke synke, bør media diskutere mer hvordan vi skal bruke de tekniske løsningene.

  https://www.youtube.com/watch?v=bD0sC7zrh00

 26. Author ImageÅsmund Svendsen

  Klima er en religion å mange lar seg for føre av disse penge griske dommedagsprofetene , om att hvis du starter bilen så koker jorden.

 27. Author ImageØystein Schmidt

  “Fred i vår tid” er jo mye koseligere å love enn “Blod, slit, svette og tårer”. For å trekke paralleller.

 28. Author ImageErik Nilsen

  Ille for BT at noe så faglig svakt blir publisert under kategorien ‘BT Innsikt’.

  Er ‘BT Innsikt’ et sted for å drive politisk propaganda ?

 29. Author ImageNamrepus

  Tror litt av problemet er at det tydligvis ikke er så lett å formidle budskapet om menneskeskapt klimaendring. Forfatteren av denne artikkelen for eksempel forsøker ikke engang. Han gir ingen forklaring, heller ingen oppsummering av forskningsresultatene og ingen henvisning til en forklaring. Da er man desverre lite troverdig. Og på den måten kan man, selv med gode intensjoner om å kalle de feige for feige, likevel ikke bidra positivt med hensyn på problemet.

  Her ble jeg skuffet. Jeg syns personlig at skal en klage på andre offentlig, så får en legge inn litt innsats og selv sette seg inn i saken, slik at en kan gi som et minimum en oppsummerende forklaring på hva det dreier seg om.

  En publisering under tittel innsikt burde som minimum inneholde svar på følgende spørsmål: Hvilken resultater har vi for at det er klimaendring og hvordan måler vi dette? Hva er årsaken til en eventuell endring og hvordan har man funnet ut dette?

 30. Author ImageJohn Henrik Lande

  Når jeg vokste opp levde da forskere godt på å påstå at vi var på tur inn i en ny istid. Da var vi alle idioter som ikke trodde på dette. Så snur den samme gruppen og forteller at vi er på tur inn i global oppvarming.
  De kan da ikke ha rett i begge scenarioer. Og har de rett må vi nesten se på hvilke uheldige endringer vi gjorde ved 1. Scenario

 31. Author Image1895Einar1

  Ole bjørn Rekdal viser til “et overveldende flertall av verdens klimaforskere” meiner at “menneskeskapt klimaendinger bare vokser og vokser “ Media viser også til studiar som slår fast at 97 % av alle klimaforskarar står bak IPCC sin konklusjon. Men ser ein nøyare etter så er resultata frå slike undersøkingar særs tvilsomme. Her er det på sinn plass å referere til Disraeli (engelsk statsminister):”There are thre types of lies : Lies , damned lies and statistic”. Her er døme på eit slikt studie: Den amerikanske geofysikar unionen(AGU) sende ut eit spørreskjema der eit av spørsmåla var: “Do you think human
  activity is a significant contributing factor in changing mean global
  temperatures?
  Skjema blei sendt til 10257 medlemmer. 3146 svarte . Etter eit spesielt kriterium blei kun77 rekna som ”ekte” klimaforskarar. Av desse 77 svarte 75 ja på spørsmålet. 75/ 77 x100 = 97,4 % . Resultatet blei
  ukritisk slått stort opp i amerikanske media og like ukritisk referert i norsk presse. Dette skulle være representativt for verdas meir enn 100000 tusen klimaforskarar!!

  Den verdskjende klimaforskaren Hans von Storch har publisert ei svært
  grundig undersøking blant ca 2000 “ekte” klimaforskarar der det kjem fram at omlag 1/3 del trur at menneske står for den dominerande effekten på framtidig klima.

  GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH • Geesthacht 2010

 32. Author ImageRoald J. Larsen

  “.. taler selveste Vitenskapen midt imot ..” Ja nei, det vil man jo ikke. I stede lar jeg empiriske data snakke “Vitenskapen”, konsensus og de “grønne” midt i mot, ref.: https://roaldjlarsen.files.wordpress.com/2015/11/102timesfalsified.jpg

  “Vitenskapen” er her presentert ved 102 Playstation 64 datamodeller fra Greenpeace / WWF aka IPCC., dvs. den røde linjen. vs Virkeligheten, ved 2 satellitt-måleserier og 4 værballong-måleserier.

  Så, hva er bevis? Hva betyr dette? Er dette viktig?

  Den røde linjen viser “vitenskapens” forståelse av temperaturen. Denne “vitenskapen” (som forresten også er settled) er naturligvis godt innarbeidet i disse modellene, matematikken og algoritmen, ikke bare det, de er hele grunnlaget for disse modellene. Den røde linjen viser et gjennomsnitt av 102 slike datamodeller. Enkelte av disse modellene har bommet med over 560% .. Tyder det på at de vet hva de holder på med? Hvem ville brukt milliarder ekstra på å kjøre alle disse modellene om de visste hva de holdt på med? Når ville en modell ha vært nok!?

  Dette er uhyre viktig!!

  Noe som man også bør legge merke til er temperaturen, den virkelige, målte temperaturen som trailer etter bånn. Ingen temperaturøkning på nesten 20 år ..? Jeg har ikke sluttet å kjøre bil, ikke er jeg alene på veien heller, så CO2 utslippene er jo der fortsatt .. Ikke bare er de der, de har økt med over 53% de siste, nesten, 20 år.

  Om du er i tvil om betydningen av disse tingene, disse empiriske fakta, vil det gjøre deg sårbar for propaganda fra de “grønne”.

  Hva er bevis?

 33. Author ImageDan Hatlestad

  En ting er no sikkert. Å sende milliarder til land som Brasil og Indonesia har ingenting for seg. Vidar Helgesen ( H ) hevder at de 8,6 milliarder kronene som Norge har gitt til Brasil har kuttet CO2 tilsvarende norske utslipp i 65 år.

  Men avskogningen blir jo bare verre

  http://www.vocativ.com/culture/science/rainforest-deforestation/

  http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amazon-deforestation-report-brazil-paris-climate-talks

  http://news.mongabay.com/2015/03/brazil-confirms-rising-deforestation-in-the-amazon/

  Pengene vi har gitt dem har de vel brukt på VM og OL

  Likevel vil Helgesen nå gi 8,6 milliarder til Indonesia. Jeg ville no sagt at det er andre ting som burde prioriteres enn å gi korrupte Indonesere milliardervis av skattebetalernes penger

  http://borneoaseanreports.com/49-of-girls-under-14-circumcised-in-indonesia/

  Vi kunne like gjerne makulert 20 milliarder kroner og spredt det i atmosferen . Det ville hatt like mye effekt.

  Hvorfor ikke bruke 20 milliarder på eldreomsorg ? Vei ? Skole ?

  Eller investert det her hjemme i fornybar energi ?

 34. Author Imagedagva

  Hvis det er slik ar klimaskeptikere lider av en fortrengning, burde man ikke beskylde dem for feighet. Da burde man synes synd på dem. Uansett er det absurd å kalle dem feige. De slåss jo for sine synspunkter med et pågangsmot og en utholdenhet som man nesten må beundre dem for og i alle fall misunne dem. Men har de rett? Jeg er dessverre bare sikker på en ting og det er at uansett hvor lenge og dyktig jeg argumenterte, ville det ikke gjøre det minste inntrykk på dem

  1. Author ImageRoald J. Larsen

   Hva er empiriske målinger, hva er bevis?

   Fyller du opp flatskjermene til realistene med det, da blir vi glade og lykkelige, – og naturligvis imponert. Se, nå vet du hva du må hjelpe Greenpeace / WWF aka IPCC med. Når de, og du, har funnet disse empiriske målingene (også kalt bevis) og legger disse fram, da vil du gjøre inntrykk!

   Vi andre kan more oss med å falsifisere menneskeskapt global oppvarming, og det uten å kunne noe om hverken Albert går, eller kommer.

   https://roaldjlarsen.wordpress.com/2016/01/19/how-to-falsify-man-made-global-warming/

 35. Author ImageGlenn Nordin

  Det er ingen vits å prøve å diskutere med disse fornekterne,de nyter kverulasjonene.Selvfølgelig vil naturlig variasjoner medføre at man får periodiske tegn på at kloden ikke blir unaturlig varmere,-De som ikke ser at der foregår drastiske endringer i værsystemer,temperatur etc på kloden burde og hatt rett, for det blir fælt her på planeten etterhvert- så vi får krysse fingrene å håpe de har rett. det er bare Norge omtrent som blir levelig med flere grader varmere planet, Vi får bygge milionbyer for å ta i mot alle klimaflyktningene.

  1. Author ImageRoald J. Larsen

   Om forskerne har rett, håper jeg også at det bygges boliger til oss lengere sør, for har de rett, blir det kaldt!

   Et spørsmål til sists, – hva er bevis?

   1. Author ImageGlenn Nordin

    klimaet på svalbard de siste årene fex, det er helt normalt med plussgrader om vinteren nå

     1. Author Imagedagva

      Det ville være fint om du selv definerer hva du mener med et bevis for en vitenskapelig hypotese. Selv mener jeg at ordet “bevis” er misvisende i denne sammenheng. Jeg tror det bare er relevant innen deduktive vitenskaper som matematikk eller logikk. Hva sier du?

     2. Author ImageRoald J. Larsen

      Jeg har på denne siden lagt fram omfattende bevis for at det mangler datagrunnlag for å hevde at vi er inne i en menneskeskapt global oppvarming, det er tunge bevis som har gjort at uredelige, “grønne” rent og grant avhengige aktivister er ute med massiv smear. Smear, det er igjen bevis på at det er gode data.

      La oss ta det litt videre, her er en youtube film om geografiske land og størrelser i forhold til hverandre, ref.: https://www.youtube.com/watch?v=KUF_Ckv8HbE

      På grunnlag av den filmen fremsetter jeg følgende hypotese, en nedsmelting av all is på jorden vil ikke ha større følger og vil ikke gi nevneverdige problemer. Da er det min hypotese, ikke sant. For å sjekke om det er rett må all is smelte, da vil jeg eventuelt kunne føre bevis for at min hypotese er rett.

      Skjønner du forskjellen?

      Hva er empiriske målinger?

     3. Author ImageRoald J. Larsen

      Bevis er fundamentalt i alle sammenheng, at du mener at ordet bevis er misvisende viser bare at du ikke helt forstår konseptet med bevis.

      Det er faktisk oppsiktsvekkende at du ikke forstår betydningen av bevis. Og på et slikt grunnlag skal vi svi av ca. 1 milliard dollar pr. dag og innføre en politikk som tar livet av tusenvis, også det hver dag. Hoderystende sjokkerende!!

     4. Author ImageAnders Westlund

      Til dagva: Verifikasjon av vitenskapelige hypoteser skal gjøres etter Den vitenskapelige arbeidsmetode: http://ndla.no/nb/node/75945. Hvis du kan verifisere menneskeskapt katastrofal oppvarming vha. den metoden har du overbevist meg.

     5. Author Imagedagva

      Jeg har drevet litt forskning selv i min ungdom og synes “verifikasjon” og “falsifering” passer bedre enn “bevis”. Ellers synes jeg IPPC gjør det ganske bra etter anerkjente vitenskapelige metoder. Herme avslutter jeg mitt beskjedne bidrag til diskusjonen.

  2. Author ImageHenning Nielsen

   De mange millionene klimaflyktninger som IPCC spådde skulle oversvømme oss innen år 2010?

  3. Author ImageJan Erik Ellingsen

   -Ikke for å kverulere, men burde det ikke stått kveruleringene i stedet for “kverulasjonene”?

   “drastiske endringer i værsystemer”??? Hva mener du? Og i forhold til hva? Dette står jo i sterk kontrast til SREX rapporten fra 2012 der IPCC regner med naturlige variasjoner de neste tiårene.

 36. Author ImageRoald J. Larsen

  Det tok kun noen få realister noen få timer å rense også dette kommentarfeltet for uredelige, “grønne” aktivister. Alt som står igjen er hule rop om konsensus, en og annen rest etter PAL-reviewed rapporter hvor forskjellige aktivisters endringer fremdeles er synlige, i stedet er det vokst fram fjell av empiriske målinger, data og bratte skrens av fakta, sammen har realistene skapt et landskap totalt uegnet for aktivistspirer i også dette kommentarfeltet. Til sist var det bare 2 aktivister som turde å poste noe, og det var klager på hvor grusomt vanskelig det er å diskutere med oss .. Og takk for det!

 37. Author ImageArnt Orskaug

  Klimaendringer er naturlige.
  Idiotiet er å tro at de er menneskeskapte.
  Naturvernbevegelsen misbruker naturvitenskapen til å bygge konspirasjonen, at mennesket har skylda for klimaendringer.
  Akkurat som kristne (kreasjonistene) misbruker naturvitenskapen til å prøve å motbevise biologisk evolusjon.
  Pseudovitenskap er navnet på dette.
  Nå har forøvrig også kirken kastet seg på den grønne bølgen; http://www.gronnkirke.no
  Når det gjelde klima så utgis det bøker om klimateologi; http://cdon.no/bøker/sallie_mcfague/klimateologi-_gud,_verden_og_global_opvarmning-22259919.
  Paven har også nå gitt sin støtte til FNs klimapanel.
  I nasjonale medie har klimaprofeter stått fram og spådd endetiden innen år 2100 med masseutryddelse av arter og ulevelig for mennesker.
  Artikkelforfatteren sier at det trengs mer enn å skru ned termostaten.
  Viktige grep må tas av politikerne, skriver Rekdal.
  Hvis det er det grønne skifte han sikter til, så er det en stor bløff.
  De som skremmer med klimadommedag og roper på grønt skifte, vil bare ha slutt på bruk av kull, olje og gass og ikke at dette skal erstattes av fornybare ressurser.
  De vil ikke at naturens skal røres – bare vernes – ikke bli utsatt for inngrep som vann- og vindkraftutbygginger, monster master og at skogen skal hugges; http://mm.aftenposten.no/kloden-var/blog/8310941
  Ole Bjørn Rekdal har ikke bare blitt fanget inn av et misantropisk ideologi/livssyn, men også en farlig samfunnsfiendtlig politikk.
  Dersom verden slutter å bruke kull, olje og gass, så legger en samfunnet i grus. Da blir det virkelig dommedag.

 38. Author ImageOle Bjørn Rekdal

  Dette kommentarfeltet har beriket innlegget mitt med en lang
  rekke glimrende eksempler og illustrasjoner. Tusen takk!

  1. Author ImageRoald J. Larsen

   Du skriver i artikkelen; “Berget av kunnskap som tyder på at det er god grunn til å bekymre seg over menneskeskapte klimaendringer bare vokser og vokser, men svært mange lar seg hverken overbevise eller bekymre av hva et formidabelt flertall av verdens klimaforskere prøver å fortelle oss.”

   Hvilke kunnskap tenker du på?
   Og hvem er alle disse klimaforskerne du nevner?
   Har noen av de navn?

   http://petitionproject.org/ Over 31000 virkelige forskere. Alarmistene har ingen slik liste fordi en slik liste ikke finnes. Skulle de ha laget en slik liste ville den ha inneholdt masse navn på aktivister, ingen forskere. Hva forteller det deg?

   Hadde de hatt et flertall av forskere bak seg, tror du ikke de ville ha vært snar med å lage en liste med dette flertallet?

   Empiriske data (observasjoner ute i naturen) støtter ikke hypotesen om menneskeskapte klimaendringer, faktisk viser alle tilgjengelige, empiriske målinger og data at CO2 ikke har noen virkning – over hodet. Virkelige forskere sier nå rett ut at CO2 er irrelevant.

   Det berget du snakker om er et berg av bevis mot hypotesen. Det er ufattelig mye forskningsrapporter tilgjengelig som tilbakeviser hypotesen, ref.: http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html for å ha nevnt noe ..

   Man behøver ikke en gang være forsker for å falsifisere hypotesen, så grunn er den.
   How to falsify man made global warming https://roaldjlarsen.wordpress.com/2016/01/19/how-to-falsify-man-made-global-warming/

   Hadde det vært noen bevis tilgjengelig for menneskeskapt global oppvarming hadde de skrevet det ned for all å se.

 39. Author ImageArne Olsen

  Rekdal, først skriver du:

  “Andre og litt mer nøkterne innlegg har kompliserte utredninger med kildehenvisninger til nettsider og tidsskrifter med imponerende navn, men som ved nærmere ettersyn er like lite troverdige som «publikasjonene» det vises til av andre beslektede aktivister.”

  Litt lenger ned skriver du:

  “Vitenskap handler om grader av usikkerhet og det er naturligvis en mulighet for at et overveldende flertall av verdens klimaforskere tar feil når de mener klimaet på ett eller flere vis er menneskepåvirket.”

  Der du henviser (via NRK) til en tøyserapport om 97% konsensus fra aktivisten og snart ferdig utdannet psykolog Mr. John Cook.

  Her er hva en av hovedforfatterne i IPCC, Richard Tol, skriver om denne rapporten:

  “Cook’s 97% nonsensus paper shows that the climate community still has a long way to go in weeding out bad research and bad behaviour. If you want to believe that climate researchers are incompetent, biased and secretive, Cook’s paper is an excellent case in point”

  http://richardtol.blogspot.co.uk/2015/03/now-almost-two-years-old-john-cooks-97.html

  Her er noen andre som har sett på konsensus:

  Dr. Judith Curry (som i motsetning til John Cook er mye referert i rapportene fra IPCC)

  “Is 47 the new 97?”

  http://judithcurry.com/2015/08/27/the-conceits-of-consensus/

  “The 52% ‘consensus’”

  http://judithcurry.com/2013/11/10/the-52-consensus/

  Altså, det du beskylder skeptikere for å gjøre er nøyaktig det du selv gjør selv her.

  Dette er et glimrende eksempel og illustrasjon på at du slett ikke støtter deg til ekte vitenskap i dine påstander. Tusen takk!

Comments are closed.