Om BT Innsikt

Gjennom bloggen BT Innsikt styrker Bergens Tidende sin satsing på forskningsformidling.

Vårt mål er å skape en portal for å øke kunnskapsnivået og kjennskapen til forskning ved å bringe forskere og publikum tettere sammen.

Her kan du lese bidrag fra forskere fra fakultet ved Universitetet i Bergen. De forteller om egne forskningsresultater, den internasjonale forskningsfronten, anbefalte fagbøker, interessante nettkilder og mye mer.

Kontakt oss: 
hans.mjelva@bt.no

 

 

Leave a Reply