Kven skal eige barna?


Author:

Author ImageSteinar Bøyum

Fleire omstridde spørsmål handlar om kva me kan gjere for, med og mot barna våre. Skal foreldre ha rett til å nekte å vaksinere barna sine? Når skal staten kunne ta barna frå foreldra? Og kva med omskjering, er det noko foreldre skal ha lov til å få utført?

Liberalisme blir ofte forstått som ei retning som går langt i å verne familien sin privatsfære, og dermed langt i å verne foreldra sin rett til å gjere med barna sine som dei meiner er riktig. Men dette er misvisande, sidan det også finst ein type liberalisme som går langt i å verne barna sin fridom.

John Stuart Mill sitt forsvar for fridom og mangfald i boka On Liberty er eit høgdepunkt i den liberale politiske tradisjonen. Her argumenterer Mill for at ein berre kan utøve makt over folk for å hindre at dei skadar andre. Ein kan ikkje innskrenke deira fridom fordi det er til deira eige beste.

Mill meiner ikkje at dette prinsippet også gjeld for barn. Foreldre har med rette ein autoritet over barna sine som går langt ut over det dei har over andre vaksne, sidan barn i ein viss forstand må vernast mot seg sjølve, noko som er i deira eiga langsiktige interesse. Men Mill meinte også at me må anerkjenne barn som eigne individ som foreldra ikkje kan gjere som dei vil med. Barn er ikkje foreldra sin eigedom.

Medan Mill meiner at me legg for lite vekt på fridomen til å gjere som me vil når me ikkje skadar andre, meiner han at me legg for stor vekt på enkelte menneske sin fridom til å gjere som dei vil i namnet til andre. Det fremste dømet på det siste er foreldra sin rett til å gjere som dei vil med barna sine. Her er fridomen ikkje for liten, men for stor. Me har ein tendens til å tenkje på barna våre som ein del av oss sjølve, ikkje berre i metaforisk forstand, seier Mill, men som om dei verkeleg var det, som om me eigde barna våre på same måte som me eig oss sjølve. På dette området må staten derfor inn og verne barnas fridom mot foreldra.

For Mill hadde dette filosofiske poenget personleg resonans. Hans eigen far oppdrog son sin i tråd med sine eigne filosofiske overtydingar, med det formålet å skape eit geni. John Stuart meistra gamalgresk når han var tre år, og las Platon før eg las Donald. Men han hadde lite kontakt med andre barn, og braut saman i depresjon før han var tjue.

Det vekkjer sterke kjensler når utanforståande blandar seg inn i oppdraginga. Likevel er det trass alt slik at dei aller fleste av oss aksepterer klare grenser for kva foreldre kan gjere for, med og mot barna sine. Spørsmålet er kvar desse grensene går. Og merk: At foreldra ikkje eig barna sine tyder heller ikkje at det er staten som eig dei.

One thought on “Kven skal eige barna?

 1. Author ImageTrond E. Haveland

  Steinar Bøyum, jeg ser at du er “et barn av din egen tid”.
  Jeg siterer:
  “Skal foreldre ha rett til å nekte å vaksinere barna sine? Når skal staten kunne ta barna frå foreldra? Og kva med omskjering, er det noko foreldre skal ha lov til å få utført?”

  Hadde vaksinene ikke gitt slike farlige bivirkninger, så hadde jo ikke foreldre nektet å la barna sine ta dem. Det er jo nettopp på grunn av livsfaren ved disse vaksinene at foreldrene nekter.
  Men hovedproblemet er jo hvordan media generelt ikke forstår ansvaret de har som formidler av “sannheten” i forskjellige saker. Men hvis det er slik at disse vaksinene lager en litt vel høy skadeprosent i forhold til hva som kan aksepteres, så er det jo ikke foreldrene som skal “hetses”, med forskningen og deres “vimsete” testing av produktet sitt.

  Så drar du frem dette med omskjæring av guttebarn, som et annet eksempel om at foreldre ikke skal få “eie” sine egne barn…

  Du kommer også med Mill’s opplevelse av sin far, som drev med ren mental-eksperimentering ala Dr. Mengele’s fysiske eksperimenteringer, for å designe seg et “Ubermenchen” av en sønn.
  Siterer: “For Mill hadde dette filosofiske poenget personleg resonans. Hans eigen far oppdrog son sin i tråd med sine eigne filosofiske overtydingar, med det formålet å skape eit geni. John Stuart meistra gamalgresk når han var tre år, og las Platon før eg las Donald. Men han hadde lite kontakt med andre barn, og braut saman i depresjon før han var tjue.”.

  Men hva med demokratiene i din egen samtid?
  Staten selger jo sine egne barns innbyggere “for kun en neve dollar mer…”, til forretningstanden, og til grundere som jakter på menneskers svakheter, i den hensikt å designe et behov som ikke egentlig er så nær bevissthetens “overflate” hos folk flest, hva er ståe din om disse tingene?

  Hva syns du forresten om TV2 Nyhetene kontra Game of Thrones? Ser du forskjell på underholdningen vi velger kontra våre “gode intensjoner” på TV2 Nyhetene, som stripper oss gjennom selvbedraget som vi ikke ser, men bare tror at de, hvem-nå “De” måtte være praktiserer i vår felles virkelighet?

  Det man lar øyet sitt dvele ved, vil alltid forme sinnets intensjoner til syvende og sist…

  Det er ikke nok å se seg i speilet, man må faktisk vite hva man egentlig ser på, før den konklusjonen taes 😉

  Vi ser jo hvordan teknologien vår ikke ser ut til å komme ut av BETA-stadiet, før noe “nytt og bedre” kommer. Jeg kan jo bare henvise til det evige Windows operativsystemet til Microsoft, som selges over disk som “Alpha”-vare, deretter kommer patch etter patch i rent vegg til vegg av et lappeteppe… Win10 er jo ennå kun på nesten-BETA stadiet.

  Men å steine en person ihjel, dèt er noe vi virkelig har gjort framsteg i via vår kjære teknologi, for nå evner vi å fjerne hele kontinentet som vår ene fiende står på, men hvorfor ikke, da?
  …vil du nok spørre.

Comments are closed.