Mellomlederens rolle – Usexy mellomleggspapir eller kompetent endringsagent?


Author:

Author ImageMonica Rydland

Mellomledere møter ofte krav til endring. Hvordan velger de å løse dette? 

Mellomlederen. Smak på ordet. Som et usexy mellomleggspapir som stanser all smak fra skive en til skive to, eller all dialog og kraft fra toppledelsen og ut til de som skaper verdi for brukere, kunder – de ansatte. Mellomlederen som ligger tørr og flat i en herlig skvis mellom trøkket fra toppen og trøkket fra sine ansatte. Tidvis utskjelt både i forskning og organisasjoner. Fristilt og nedskalert for å skape endrings og innovasjonskraft.

Jeg har møtt mange mellomledere som er godt lei av endringstrykket fra toppen. På mailboksen ligger nye slides og endringsinitiativer fra toppledelsen som mellomlederen forventes å ta ut med lojalt engasjement i sin enhet. Eller mellomledere som elsker sitt fagområde. De liker turer i skog og mark – så lenge det alltid er samme skog og samme mark. Endringer blir et ukjent terreng som utfordrer deres identitet, kompetanse, makt og rolle. Et terreng en unngår eller kritiserer etter beste evne.  «Alle mellomledere er endringsagenter men ikke alle mellomledere er kompetente endringsagenter» Utsagnet ble delt over en kaffekopp med en lederkollega som hadde møtt stor motstand i sitt endringsinitiativ. Så er det ikke bare mellomledere som er godt lei – motstand er endringstrykk i retur.

Innenfor innovasjons og strategisk endringslitteratur finnes mye forskning som påpeker hvordan organisasjoner og mennesker går inn i mønster basert på lojalitet til gårsdagens beslutninger, dagens kunder og ansatte. En mister evnen til å se det nye – omsette og iverksette endring tilpasset ny kundeadferd.

Hva om en faktisk forsøker å endre organisasjonen?  Strategiske initiativer fra toppledelsen møter organisasjonen og mennesker som innehar levd arbeidsliv, sjelsliv og antagelser om hvordan ting henger sammen. Strategien blir fortolket og oversatt. Mellomlederen får en svært sentral rolle i denne prosessen fra sin mellomposisjon i organisasjoner. De er ofte tett på marked, kunder, ansatte, kollegaer, og leverandører. De må skape mening av endringen og gi mening til sine medarbeidere. De får varme spotlights på seg fra toppledelse som forventer at de sikrer at dagens butikk leverer og at endringer implementeres – samtidig.

Jeg studerer hvilken rolle mellomledere tar og hva de gjør for å bygge endringskapasitet i strategiske implementeringsprosesser og større transformasjoner av organisasjoner. Gjennom min forskning har jeg møtt mellomlederen som er så langt fra et usexy mellomleggspapir som det er mulig å komme. Som går inn i livesendinger hver dag – i ukjent terreng – i et komplekst endringslandskap – som tar rollen som iverksetter og skaper handlingsrom og endringskraft. Ønsker du å vite mer om hva disse mellomlederne gjør? Følg Rydland blogspot.