Når livet blir en karusell du ikke kommer deg av


Author:

Author ImageSilje Mæland

Gunn ble første gang svimmel for 35 år siden da hun hang opp klær. Det var så ubehagelig at det førte til at hun sluttet helt å henge opp klær. Hun ble også svimmel når hun eksempelvis vasket håret eller stelte på kjøkkenet, og i dag tør hun ikke være hjemme uten mannen sin.

Å være svimmel er noe vi alle har erfart. Svimmelhet er ekstremt ubehagelig og kan beskrives som at omgivelsene snurrer, personen selv snurrer, ustøhet, gyngefølelse, nær besvimelse, å være lett i hodet.

Svimmelhet som følge av at en beveger seg handler ofte om sykdommer eller skader i balanseorganet (vestibularisapparatet). Balanseorganet er én del av et helt balansesystem. Balansesystemet består av synet, små sensorer i muskler og ledd, og balanseorganet i det indre øret som alle sender informasjon til hjernen om kroppens stilling for å holde balansen.

Svimmelhet er sjelden et tegn på alvorlig sykdom. Likevel sliter mange med at svimmelheten ikke forsvinner.

Gunn ble etter hvert så redd for å bli svimmel at hun beveget seg mindre og ble mer og mer avhengig av mannen sin. Det ble så gale at hun ikke torde å være alene hjemme fordi det var så mange ting hun trengte hjelp til.

Det å unngå bevegelser og aktiviteter som skaper ubehag virker som en fornuftig strategi i begynnelsen. Forskning viser imidlertid at når Gunn unngår bevegelsene og aktivitetene som gjør henne svimmel, vil det forverre svimmelheten og føre til at hun får muskelsmerter og blir anspent. Det å unngå å gjøre ting er med andre ord ikke en god strategi. Gunn er i dag sliten, avhengig av mannen, isolert og har dårlig helse.

Mye forskning og fysioterapeutisk erfaring viser, at det Gunn blir svimmel av er det hun skal gjøre for å bli kvitt svimmelheten. Hun må rett og slett lære opp igjen balanseorganet og hjernen slik at normal bevegelse av hodet nettopp oppfattes som normalt. Dette betyr at Gunn må begynne å henge opp klær, vaske håret og stelle på kjøkkenet igjen.

Dette er ikke lett å klare på egen hånd, men spesialtrente fysioterapeuter kan hjelpe.

I et forskningsprosjekt er aktive øvelser hovedingrediensen.

De aktive øvelsene har to hovedelementer.

  1.  Å redusere svimmelheten gjennom aktive bevegelser
  2.  Å endre tolkningen av og frykten for svimmelheten gjennom å forklare hva som skjer i kroppen når man blir redd for å bli svimmel.

Dette gjøres i gruppe med andre. Gruppen blir veiledet av to erfarne og spesialtrente fysioterapeuter. Veiledningen er også tilpasset den enkeltes utfordringer og helseplager.

Gjennom dette kan personer som blir svimle når de beveger seg ta tilbake kontrollen og stoppe at svimmelheten styrer hverdagen.

Vil du, eller kjenner du noen som vil ha nytte av dette, se: www.svimmelogaktiv.no

Illustrasjon: iStock