Nordmenns holdninger kartlegges


Nå bidrar flere tusen nordmenn til et unikt forskningsprosjekt om hvilke meninger og holdninger vi har.  Er våre holdninger forskjellige fra holdningene til innbyggere i andre land? Endrer svarene seg over tid, eller er de stabile? Følg Medborgerpanelet for å vite svaret.

I dette første blogginnlegget vil jeg presentere prosjektet jeg er tilknyttet: Norsk medborgerpanel. Dette panelet består av flere tusen innbyggere i Norge, som svarer på spørsmål som samfunnsforskere, psykologer, humanister, klimaforskere og andre har interesse av å studere. Noen spørsmål er faste, mens andre varierer fra gang til gang. Noen er “typiske” surveyspørsmål, slik som “Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du ha stemt da?”, eller “Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?”. Andre spørsmål undersøker hvordan nordmenn veier ulike goder opp mot hverandre, for eksempel skatt og velferdsgoder (“Hvor enig er du i denne påstanden: Skattetrykket bør senkes, selv om det fører til nedskjæringer i velferdsstaten.”), eller de spør om holdninger innenfor mer spesifikke temaer som for eksempel klima (“I hvilken grad ser du det som en moralsk plikt for den enkelte å bidra til å hindre klimaendringer?”)

Panelet drives av samfunnsforskere hovedsakelig fra Universitetet i Bergen og UNI Research Rokkansenteret, men struktureLogo_hovedn er lagt opp slik at forskere fra hele verden har anledning å foreslå spørsmål. Allerede i første runde mottok vi henvendelser fra rennomerte forskere fra blant annet USA og Storbritannia som ønsket å bidra til undersøkelsen. På denne måten øker internasjonale forskere sin kompetanse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. For norske forskere er det gunstig med internasjonale bidrag, da det åpner for samarbeid og forskningskoordinering med internasjonale miljøer av høy kvalitet.

To ganger i året bruker 5000 nordmenn 20 minutter av sin tid på å si sin mening om disse og andre spørsmål om politiske holdninger. De representerer et tverrsnitt av befolkningen, og reflekterer derfor oss nordmenn generelt og våre holdninger. Og hva mener vi? Er våre holdninger forskjellige fra holdningene til innbyggere i andre land? Endrer svarene seg over tid, eller er de stabile? Har selve spørsmålsformuleringen noe å si for hvordan folk svarer? Foreløpig er det gjennomført to runder, og forskerne analyserer resultatene. Den første Medborgerkonferansen arrangeres i november, og da vil forskere fra inn- og utland presentere sine foreløpige konklusjoner fra de første rundene. Etter hvert som resultatene publiseres vil de bli annonsert på panelets hjemmeside, samt på Medborgerbloggen til Vox Publica . Noen av resultatene vil også formidles her på BTs forskerblogg.