Ny russisk (rett)skriving


Author:

Author ImageMartin Paulsen

Den digitale teknologien har satt det kyrilliske alfabetet under press og utfordret russernes syn på rettskriving. I den digitale språkvirkeligheten er det ofte utseendet som teller.

Da den digitale teknologien fikk sitt gjennombrudd i Russland på 1990-tallet var det ikke uten startvansker. Teknologien var i stor grad utviklet i engelskspråklige omgivelser og tok ikke høyde for den enorme variasjonen av skriftsystemer som preger verdens språkmangfold.

Til å begynne med var det en utfordring å bruke det kyrilliske alfabetet i digitale medier i det hele tatt. Problemene har både vært knyttet til både maskinvare (f.eks. tilgangen på kyrilliske tastatur) og programvare (spesielt epostkommunikasjon har budt på store utfordringer). Etterhvert har disse digitale barnesykdommene i stor grad blitt bekjempet, men det er fremdeles dyrere å sende en sms med kyrilliske bokstaver enn med latinske.

Som en konsekvens av dette bruker mange russere latinske bokstaver når de skal skrive tekstmeldinger, eller chatte i sosiale medier. Her kan de imidlertid ikke støtte seg på noen allment akseptert norm for hvordan man skal skrive.

Resultatet er store variasjoner i skrivemåten. Russerne er vant med strenge språknormer og kontrasten mellom russisk skrevet med kyrilliske bokstaver og den russisken som er skrevet med latinske bokstaver i digitale medier er derfor stor. For mange russere er denne nye digitale rettskrivinga snarere å oppfatte som en oppvisning i feilskriving.

Mange velger å forholde seg mer eller mindre lojalt til den engelske normen for tranlitterasjon av russisk, slik som vi kjenner det fra CHEKHOV (engelsk) for det kyrilliske ЧЕХОВ. Disse løsningene er laget for å gi engelskspråklige en indikasjon av hvordan den russiske dramatikerens navn uttales, men de er ikke særlig praktiske hvis man skal skrive mer enn bare et navn. Navnet som har fem bokstaver i sin moderne russiske variant, skrives med sju bokstaver på engelsk.

For å spare plass — noe som særlig er viktig i SMS- eller Twitter-meldinger — velger kreative russere å ta i bruk tall som en del av skrivemåten. Resultatet kan for eksempel se slik ut: 4EXOV. Firetallet brukes for å representere den kyrilliske bokstaven både fordi de to tegnene Ч og 4 har en viss likhet, men også fordi Ч er den første bokstaven i det russiske ordet for 4 — ЧЕТЫРЕ. X representerer egentlig en helt annen lyd i det kyrilliske alfabetet enn i de latinske, men her er det utseendet som teller.

Denne skrivemåten, som gjerne blander latinske bokstaver og tall, har fått sitt eget navn på russisk — translit, fra det russiske ordet for translitterasjon. I motsetning til den tradisjonelle russiske rettskrivingsnormen som bruker det kyrilliske alfabetet, kjennetegnes translit av variasjon mellom språkbrukerne. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at variasjon ikke er det samme som kaos. Selv om samme kyrilliske bokstav kan representeres av ulike latinske bokstaver eller tall, og samme ord kan skrives på ulike måter av samme person, så finnes det et begrenset sett av akseptable varianter. Disse er i stor grad basert på det engelske systemet for transliterasjon og på grafisk likhet mellom de kyrilliske bokstavene og latinske bokstaver eller tall.