Ukraina kvitter seg med sovjetarven

En av konsekvensene av Majdan-revolusjonen i 2014 og det nye politiske regimet i Ukraina er en endring i synet på arven etter Sovjetunionen. Mens ukrainske myndigheter under president Viktor Janukovitsjs ledelse var opptatt av å minnes de hendelsene fra sovjetperioden som kunne forene Ukraina og Russland, er dagens politikere i større grad opptatt av å markere avstand til de hendelsene fra den samme perioden som hadde negative konsekvenser for ukrainerne.