Skrivetips

 • Tenk kronikk – da blir det mer poengtert
 • Tydelig anslag i teksten – hva skriver du om
 • Tittel og ingress skal ikke favne flere poenger, hold deg til ett
 • Vær konkret fremfor generell
 • Du skriver for amatører – ikke kolleger
 • Ikke skriv alt du vet. Det er ikke rom for mange nyanser og forbehold
 • Skriv som du snakker, det vil si så enkelt som mulig. Unngå fremmedord
 • Bruk korte setninger med få poenger.
 • Ha godt med luft i teksten – tenk naturlige avsnitt
 • Bruke gjerne lenker i innlegget ditt, men husk at disse må vise til åpne nettsteder. De aller fleste leserne vil ikke ha tilgang til akademiske tidsskrift på nett.
 • Unngå for mange setninger med spørsmålstegn. Du skal bidra med svar og innsikt.

Forslag til ulike formater

 • Hva jobber du med akkurat nå?
 • Forklar en viktig teori eller begrep fra ditt fagfelt
 • Er forskningen din spesielt relevant i nyhetsbildet? Forklar hva som skjer.
 • Forskningsfronten– spennende internasjonalt funn? – spre ordet til leserne
 • Lenkeinnlegg – lenke til ekstern kilde med kort begrunnelse for hvorfor dette er interessant.
 • Bokanbefaling ­– hvilke bøker kan man lese for å forstå fagfeltet. Det kan både være de store klassikerne eller helt nye verk
 • Visuelt– for eksempel en graf med forklarende tekst til

Leave a Reply