Sterke menn blir ikke slått


Menn utsettes for psykisk vold og mindre alvorlig fysisk vold. Krisesentrene har åpnet dørene for menn, og handlingsplaner mot vold i nære relasjoner problematiserer i økende grad partnervold mot menn. Men kulturelle forestillinger om menn som utøvere av vold og kvinner som voldsutsatte er seige og gjør det vanskelig å begripe at partnervold mot menn kan være noe problem.

For noen år siden fortalte artisten Mira Craig at hun hadde slått kjæresten midt i ansiktet. Flere medier formidlet saken, og det var langt fra en angrende synder som ble intervjuet. Journalistene gjorde heller ikke noen særlig innsats for å problematisere dette. I stedet ble vi fremstilt for den lille, vakre, kule, morsomme, uredde og modige kvinnen som tok saken i egne hender og ordnet opp da hun ble sur på kjæresten. Kan vi se for oss at en kjent mannlig artist ustraffet blir sitert på at han «slo henne midt i ansiktet»?

I fjor gav jeg ut boken Den usynliggjorte volden. Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner. Jeg intervjuet menn som har vært utsatt først og fremst for psykisk vold, men også fysisk. Med psykisk vold menes blant annet ødelegging av eiendeler som for eksempel klær, PC og pass, eller trusler om skilsmisse, abort, selvmord og drap av felles barn. Med fysisk vold menes slag og spark, kasting av gjenstander, og bruk av våpen, som for eksempel kniv.

De fleste mennene var i 40-årene og hadde levd med en kvinne fra et par år og opp til over 20 år. En av mennene fortalte at konen hans i flere dager slo, skrek og raste. Han kalte situasjonen for ”uvirkelig” og ”ekstrem” og sa i intervjuet: ”Hun hadde fjernet all min selvrespekt. Utradert min livsverdi, min verdi som menneske. I flere dager”.

Ok, tenker du kanskje nå, dette må være noen helt spesielle tilfeller, det er vel partnervold mot kvinner som er det største problemet. Ja, langt på vei er det riktig at partnervold mot kvinner er det største problemet. Når det gjelder partnerdrap, er kvinner helt klart mest utsatt. Kripos sin nasjonale drapsoversikt viser at i perioden 2003-2012 ble 62 kvinner drept av partner, mot 9 menn. Videre utsettes langt flere kvinner enn menn for alvorlig fysisk vold. Men når det gjelder mindre alvorlig fysisk vold og psykisk vold viser kvantitative undersøkelser at menn er like utsatt som kvinner.

Mennene i undersøkelsen mente helt klart at den fysiske volden var det minste problemet. Noen var redd for å bli skadet, men ingen var redd for å bli drept, slik vi kan lese i kvinnemishandlingslitteraturen at kvinner kan være i partnervoldssituasjoner. Mennenes hovedproblem var imidlertid den psykiske volden. ”Tortur” var ordet én av mennene brukte om det han ble utsatt for. En annen mente at den verste ydmykelsen var å ikke bli trodd av personer i hjelpeapparatet.

Partnervold er et helseproblem. Krisesenterloven av 2010 åpner for at også menn kan få hjelp på krisesentre, og i økende grad blir menns situasjon tatt med i handlingsplaner mot partnervold. Et problem er imidlertid den kulturelle forestillingen om at menn ikke kan være utsatt for partnervold og kvinner ikke kan være utøvere av partnervold: Denne gjør det mulig for kvinner som «slår kjæresten midt i ansiktet» å passere som uredde og modige.