Torsk kan få dykkersyke


Author:

Author ImageKeno Ferter

Se video: Fritidsfiskere i Norge slipper ut en stor del av torsken de fanger på grunn av fangstreguleringer og frivillig fang-og-slipp. Torsken blir ofte tatt på dypt vann, noe som ikke er helt uproblematisk.

Har du noen gang fanget en torsk på dypt vann og lurt på hvordan det går hvis du slipper den ut igjen?

Når torsk fiskes fra dypere vann får den dykkersyke fordi gassen i svømmeblæren utvider seg. På fagspråket kalles dette barotraume. Barotraume fører til ulike skader som oppstår når trykket i kroppen blir forskjellig fra trykket rundt. Sammen med kollegene mine fra Havforskningsinstituttet har jeg gjennomført en barotraume-studie for å undersøke om torsken overlever dette.

Du vil bli overrasket av hva vi fant ut! Se video: