Ukraina kvitter seg med sovjetarven


Author:

Author ImageMartin Paulsen

En av konsekvensene av Majdan-revolusjonen i 2014 og det nye politiske regimet i Ukraina er en endring i synet på arven etter Sovjetunionen. Mens ukrainske myndigheter under president Viktor Janukovitsjs ledelse var opptatt av å minnes de hendelsene fra sovjetperioden som kunne forene Ukraina og Russland, er dagens politikere i større grad opptatt av å markere avstand til de hendelsene fra den samme perioden som hadde negative konsekvenser for ukrainerne.

Dette tilhører minnepolitikkens domene. Minnepolitikk er den kollektive forvaltningen av minner, enten de er håndfaste og har form av bygninger og monumenter, eller abstrakte som symboler og fortellinger.

Det mest håndfaste eksemplet på denne minnepolitikken så vi under Majdan-opprøret, hvor mange titalls Lenin-statuer ble veltet. På den måten ønsket tilhengerne av Majdan-opprøret å fjerne sporene etter Sovjetunionen og markere at Ukraina fra nå av tok avstand fra den ideologien sovjetstyret representerte. Disse aksjonene var ofte spontane aksjoner uten offisiell godkjennelse, men det ble senere gjort til offisiell politikk gjennom en lov som forbød sovjetsymboler. Det står fortsatt mange statuer av Sovjetunionens første leder i Ukraina, men tallet er redusert fra 5500 statuer ved Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 til 1300 statuer i 2015.

I dag så vi en ny konsekvens av den samme politikken. Den ukrainske nasjonalforsamlingen vedtok å endre navnet på byen Dnipropetrovsk til Dnipro, med umiddelbar virkning. Byen som med en befolkning på  991 500 er landets fjerde største og ble grunnlagt i 1787, fikk først navnet Jekaterinoslav til ære for den russiske tsarinaen Jekaterina II. I 1926 ble den så omdøpt til Dnipropetrovsk til ære for den ukrainske kommunisten Hryhorij Petrovskyj.

Initiativtakeren til navneendringen påpekte at Petrovskyj som leder for eksekutivkomiteen i den ukrainske sovjetrepublikken i perioden fra 1919 til 1938 var medskyldig i sovjetmaktens undertrykkelse av det ukrainske folket, blant annet sultkatastrofen Holodomor i 1932-33. Petrovskyj ble gjenstand for et tilsvarende uttrykk for minnepolitikk i 2009 – i forkant av en markering til minne om ofrene for Holodomor ble en statue av Petrovskyj fjernet i Kiev.

Dnipro - elva og byen. Bilde av Marco Fieber, hentet fra Flickr.com.

Dnipro – elva og byen. Bilde av Marco Fieber, hentet fra Flickr.com.