Foto: Ørjan Deisz

SK Brann er både katedral og børs


Om Brann motbeviser skeptikerne og vinner mot Strømsgodset i seriepremieren neste helg blir det jubelscener i Bergen. Men ikke bare tar vi med oss denne ‘godfølelsen’ over i hverdagen, det er også slik at resultater i fotballkamper påvirker utviklingen i næringslivet. 

For å gjøre det bra, må vi ha det bra. Vi vet at sport, og særlig fotball, kan vekke sterke følelser i oss. Seire eller tap på fotballbanen kan utløse alt fra krig mellom nasjoner til kollektiv lykke og en styrking av vår identitet og fellesskapsfølelse. Dersom Brann leverer gode sportslige resultater de kommende ukene, betyr det penger i kassen for klubben og dens samarbeidspartnere. Flere går på stadion og det vil bli brukt mer penger på pølser, is og fotballdrakter. På lengre sikt vil dette også gjøre klubben mer attraktiv for sponsorer, og den vil få økt eksponering i TV-ruten og andre medier. Dette vil styrke inntekstrømmen til klubben.

Fotball og økonomi

Spørsmålet som det er vanskeligere å svare på er om de sportslige resultatene også kan gi det vi kan omtale som ‘indirekte effekter’ for regionens næringsliv. I et tidligere forskningsarbeid, som vi publiserte i Soccer and Society hevdet vi at byens mentalitet speiles i Brann. Om Brann ‘har det bra’ vil byens innbyggere også ha det bra. Men hvor direkte er det mulig å avlese et slikt samspill?  Er det eksempelvis slik at når man som arbeidstaker eller bedriftseier ‘har det bra’ etter en Brann-seier så skaper det optimisme som igjen bidrar til bedre effektivitet og økt lønnsomhet for regionens næringsliv? Og vil tap ha en motsatt effekt?

Et eksempel på forskning som tangerer denne problemstillingen er artikkelen Sports sentiment and stock returns, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet ‘The Journal of finance’. Basert på det som må sies å være et solid empirisk datamateriale, nemlig observasjoner fra cirka 2600 landskamper innenfor ulike lagidretter, ser forskerne på om det er en sammenheng mellom resultatene i disse kampene og utviklingen på den nasjonale aksjebørsen den påfølgende dagen. Deres antagelse er at resultatene fra disse internasjonale kampene vil kunne påvirke investorenes ‘sinnsstemning’ (den såkalte ‘mood-faktoren’).

Tap har betydning

Det de finner er ganske så interessant. For det første observerer de at det er resultater fra fotballkamper som i størst grad påvirker utviklingen på børsene. Disse resultatene er mye viktigere enn resultatene fra andre lagidretter. For det andre finner de at det er særlig ved tap i internasjonale kamper at man får en tydelig (og signifikant) endring i børskursen. Når eget lag taper viktig fotballkamper så får faller altså indeksen på de nasjonale børsene.  Hva så når ditt lag vinner? Her rapporterer forskerne at de ikke finner noen tydelige eller signifikante sammenhenger. Det er altså ikke slik at seirer i fotballkamper skaper en optimisme blant investorer som reflekteres i børsindeksen.

Nå gir naturligvis ikke denne forskningen et presist svar på spørsmålet som ble stilt innledningsvis, men den gir oss likevel noen indikasjoner på sammenhenger. Seire i fotballkamper synes i liten grad å bidra til en målbar optimisme i næringslivet, mens tap ser ut til å ha en negativ virkning på økonomiske indikatorer.

Uforutsigbare Brann og Bergen

Dersom pessimistenes spådommer går i oppfyllelse, og Brann gjør det dårlig de kommende ukene, er det altså en fare for at Sportsklubben vil kunne forsterke den negative stemningen som for tiden gjelder for vårt oljeavhengige næringsliv. Samtidig er både Brann og byens innbyggere relativt uforutsigbare. Bergensere er ‘nokke for seg sjøl’, og vi er gjerne ‘unntaket som bekrefter regelen’. I forskningen snakker man om ‘outlier case’, hvor resultatene er motsatt av hva modellen forutsier.

Har vi dette som utgangspunkt vil en hypotese være at tap for Brann ikke vil ha noen målbar økonomisk effekt i regionen, mens seire vil skape optimisme i næringslivet. Men hypoteser og antakelser er ikke nok. For å besvare dette spørsmålet er vi avhengig av mer empirisk forskning, og da aller helst forskning med et regionalt fokus.

Foto: Ørjan Deisz

One thought on “SK Brann er både katedral og børs

  1. Author ImageJan Oldervoll

    Eg trur pengar kan brukast på noko nyttigare. Denne typen undersøkingar tek ikkje opp varige konsekvensar av siger/tap, berre kva som skjer på børsen dagen etter. Der finn mange eit visst, svakt utslag. Somme undersøkingar ser også på kva som skjer på børsen to dagar etter. Der er det ingen utslag. Med andre ord, siger/tap har ingen konsekvensar for næringslivet. Derimot kan det vera ein god ide for ein investor å kjøpa aksjar dagen etter eit tap, sidan børsverdien då har ein kunstig låg verdi. Så kan du selja dagen etter, då verdien er attende til det normale. Men du blir kanpt rik på dette.

Comments are closed.