Vulkaner og klimamanipulering


Author:

Author ImageSiv Lauvset

Kan vi løse fremtidens klimaproblemer ved å lage kunstige vulkaner?

26. august 1883 eksploderte vulkanen Krakatau i Indonesia i det som er et av de kraftigste vulkanutbruddene noensinne. Lyden av denne eksplosjonen er den høyeste som noensinne er registrert på jorda. Hele øya forsvant fra jordens overflate og nesten 40,000 mennesker døde.

Dette vulkanutbruddet var så kraftig at rystelsene kunne merkes over hele jorda. Men mer merkbart enn selve utbruddet var påvirkningen det hadde på klimaet. Så mye stein og aske havnet i atmosfæren at den globale temperaturen sank med mer enn 1 ºC. Til sammenligning så er den registrerte globale oppvarmingen de siste 150 årene ifølge IPCC 0,86 ºC.

Store vulkanutbrudd som Krakatau er naturens måte å drive med klimamanipulering. Dette skjer ganske ofte, sist gang var Pinatubo-utbruddet på Filipinene i 1991, og det er for det meste svovelpartiklene som slynges opp i stratosfæren som gjør at klimaet globalt sett blir kjøligere. Effekten varer derimot bare noen få år.

For mens vulkanutbrudd bare manipulerer klimaet på kort sikt driver vi mennesker med en langvarig form for klimamanipulering. CO2-utslippene fra vår bruk av fossile brensler har en langvarig virkning på klimaet på jorda fordi CO2 har en lang levetid i atmosfæren.

Det er teknologisk mulig for oss mennesker å lage kunstige vulkanutbrudd som vil kunne senke den globale temperaturen og dermed løse klimaproblemene som CO2-utslippene fører til. I alle fall tilsynelatende. Det høres jo ut som en enkel løsning på fremtidens klimaendringer, og det enkle er unektelig fristende. Men er det fornuftig å løse problemene som har oppstått med en type klimamanipulering ved å starte en ny type manipulering?

Et kunstig vulkanutbrudd vil være å sprøyte store mengder svovelpartikler opp i stratosfæren. Svovelpartiklene vil reflektere en del av solinnstrålingen, og fordi de sprøytes inn i stratosfæren istedenfor troposfæren vil effekten vare noen år. Men effekten varer ikke evig, så for en langsiktig påvirkning på klimaet må vi fortsette innsprøytningen. Hvis vi ikke samtidig faser ut CO2-utslippene kan vi aldri slutte med denne innsprøytningen. For hvis vi slutter så vil temperaturen på jorda øke igjen. Og hvis CO2-innholdet i atmosfæren fortsatt er høyt vil temperaturen øke veldig raskt med engang svovelpartiklene er forsvunnet, og i løpet av noen få år vil temperaturen være like høy som den ville vært uten denne formen for klimamanipulering.

Hvis vi ser bort ifra de logistiske problemene ved å få hele verden til å gå sammen om et slikt kostbart og langsiktig program, så er det et stort problem til med denne formen for klimamanipulering.

Svovelpartikler i stratosfæren vil senke temperaturen på jorda ved å være en motvekt til den økte drivhuseffekten fra økt CO2-innhold i atmosfæren. Men det er ikke den eneste effekten våre CO2-utslipp har på jorda. Hvis vi fortsetter å slippe ut CO2 fortsetter vi å tukle med karbonkretsløpet, og vi fortsetter å forsure havene. Havforsuringen kan faktisk bli verre siden et kaldere hav vil kunne ta opp enda mer karbon.

Klimaendringene er et vanskelig problem og det er globale, storpolitiske hensyn å ta for å løse det. Derfor er det prisverdig at løsninger blir foreslått og diskutert. Men vi forskere må veie alle mulige konsekvenser – gode som dårlige – opp mot hverandre før vi begir oss ut på en reise vi ikke vet hvor ender.

Det er vanskelig å si noe om fremtiden, men ved hjelp av simuleringer med den norske klimamodellen skal jeg fremover lære mye mer om hva konsekvensene kan bli for havet hvis vi i fremtiden manipulerer klimaet både med CO2 og svovelpartikler i stratosfæren. Så får vi se om løsningen er så enkel som den virker.

 

Foto: flydime via Wikimedia Commons

47 thoughts on “Vulkaner og klimamanipulering

 1. Author ImageBodvar Skutvik

  Hvilken klimakrise ? Ikke forstår jeg hva den består i, men nå har løgnen blitt gjentatt så mange ganger og “kjøpt” av media samt lest av ignoranter at den synes å fortsette av egen treghet. CO2 som drivhusgass er umulig, denne utgjør 0,03 % – null komma null tre prosent – av atmosfæren og om den fordobles er den fremdeles en ørliten bestanddel av luften. Men stol på “forskerne”, de har funnet at skremslene er en sikker inntektskilde for sine institutter og flyr veden rundt (og forbrenner tonnevis med jet-brensel) til klimakonferanser der de pønsker ut nye skremsler. Nå er forsuring av havet siste “ulv”-skrik og enda sprøere forskere spekulerer i å skape kunstige vulkaner!. Her kan man virkelig snakke om å tukle med naturen. . .

  1. Author ImageJon Inge Teigland

   Uten å ta hensyn til konklusjonen din, så er forutsetningen din fullstendig feil.

   Nå er faktisk CO2 konsentrasjonen kommet opp i 0,04%, og ikke 0,03, men det er faktisk irrelevant.

   Det som er relevant er hvor stor drivhuseffekt CO2 har i forhold til de andre gassene i atmosfæren. Og uten at jeg gidder å grave frem drivhuseffekten av oksygen og nitrogen, så vil jeg i alle fall påstå at de er forsvinnende lave. Så selv om CO2 konsentrasjonen er svært mye lavere enn konsentrasjonen av oksygen og nitrogen, så har den faktisk svært mye mer å si for den totale drivhuseffekten.

   Argumentet ditt kan sammenlignes med å si at å bli truffet av et tog som kjører i 1 km/t er mye farligere enn å bli truffet av en geværkule som har en hastighet på 1000 km/t. Fordi toget veier så utrolig mye mer enn kulen.
   Men jeg håper at du er enig i at vekten egentlig ikke er så veldig relevant.

   1. Author ImageSvein-Eirik Austgarden

    Vanndamp utgjør 95% av alle glimagasser. De ørsmå mengdene vi mennesker slipper ut utgjør mindre enn de naturlige variasjonene. Beregninger viser at CO2 bare bidrar med max 0,2 grader.
    Levetiden for menneskeskapt CO2 er bare 5 år, så det forsvinner omtrent like mye som vi bidrar med vært år. Klimamodellene har vist at CO2 ikke bidrar særlig mye, ettersom temperaturen ikke har økt signifikant de siste 19 år.

    1. Author ImageJon Inge Teigland

     Det er en helt annen diskusjon som jeg ikke gidder å blande meg inn i akkuratt i denne tråden her.
     Poenget i denne tråden her, er at Bodvar Skutvik mener at prosentandelen CO2 i atmosfæren betyr at den ikke kan påvirke drivhuseffekten.
     Noe som er bare tull.

    1. Author ImageJon Inge Teigland

     Joda. Jeg får den informasjonen andre steder. Nemlig i hver eneste kommentar du poster.

   2. Author ImageMads S Alfsen

    Dersom en studerer temperaturforandringer og bare tar med satelittmålinger, viser de at det ikke har vært noen temperaturendring de siste 19 årene. Men jeg antar at du ikke gidder å fortelle meg hvorfor jeg er på jordet.

    1. Author ImageJon Inge Teigland

     Helt rett.
     Jeg gidder ikke fortelle deg at du er helt på jordet. For poenget mitt var at påstanden til Bodvar Skutvik om at det var den totale konsentrasjonen av CO2 som var viktig, var fullstendig feil.
     Og jeg regner med at du er enig i at det du skriver har ingenting å gjøre med den påstanden til Bodvar Skutvik.

  2. Author ImageErik Nilsen

   “Drivhusgass”, “klimagass”… totalt uvitenskapelig begreper, uten noen fysisk definisjon.

   Hvis man kaller seg forsker, så avstår man fra å bruke slike ord.

   1. Author ImageØystein Søreide

    De to begrepene er brukt i massemediene i flere tiår…… Det er enkle ord som er innarbeidet. Vitenskapelig eller ikke. De fleste vet hva som menes med ordene.

    1. Author ImageErik Nilsen

     De fleste – deg inkludert – *tror* de vet hva disse ordene betyr.

     Kan du gjøre rede for din definisjon?

     1. Author ImageErik Nilsen

      Fordi det er du som påstår at du og andre vet hva disse begrepene betyr. Min påstand er at de ikke betyr noe som helst.

     2. Author ImageØystein Søreide

      Da kommer en kort forklaring:

      Drivhusgass eller klimagass er gasser som ved sin tilstedeværelse sørger for at mindre av varmen som stammer direkte eller indirekte fra solen vil unslippe atmosfæren.

      Dermed så vil drivhuseffekten være den økte temperaturen vi har på grunn av tilstedeværelse av atmosfære på jorden. Hver komponent i atmosfæren vil ha ulik påvirkning på dette. Noen gasser har større innvirkning på dette enn andre.

     3. Author ImageErik Nilsen

      Takk for den. Så da blir det naturlig å spørre hvilken fysisk egenskap disse gassene har, i større eller mindre grad, som gjør at de “sørger for at mindre av varmen som stammer direkte eller indirekte fra solen vil unnslippe atmosfæren”.

      Er du ikke enig? Kjenner du til noen slik egenskap? Noe som kan måles i laboratorium. Det er kjent at f.eks. CO2 absorberer infrarød stråling, men det er ikke noe argument for at mindre energi ‘unnslipper atmosfæren’.

      Jeg er for øvrig helt uenig i din forklaring av hvorfor temperaturen ved jordoverflaten er høyere med atmosfære enn uten. I min verden skyldes dette at atmosfæren er en gass i et gravitasjonsfelt, og i en slik konfigurasjon må det nødvendigvis være slik at trykket og temperaturen er høyest nede ved jordoverflaten. Det er ikke behov for å introdusere noen mystisk ‘drivhuseffekt’ for å forklare det.

     4. Author ImageØystein Søreide

      Hvor er det du har dine fysikk-kunnskap fra? Du kommer med så høytsvevende spørsmål, men du har ikke peiling på hva du snakker om.

      Dersom du flytter en gass oppover i atmosfæren så vil den få lavere temperatur ved stigende høyde, ja, på grunn av at trykk påvirker temperatur. Men det i seg selv betyr ikke nødvendigvis at det ikke kan være høy temperatur lenger ute i atmosfæren.

      Varmen som stråler ut fra jorden er ikke bare basert på jordens egenvarme. Alså en del av varmen kommer fra stråling som har kommet inn, blitt absorbert av overflaten, og blir avgitt som varmestråling etterpå. Strålingen som kommer inn har ulik bølgelende enn strålingen som blir avgitt fra jorden.

     5. Author ImageErik Nilsen

      Du trenger ikke stole på mine fysikk-kunnskaper. Du kan i stedet spørre Britannica:

      http://global.britannica.com/science/lapse-rate

      Så slipper du å forholde deg til tøvet på Wikipedia.

      I gravitasjonsfeltet nær jordoverflaten avtar temperaturen i tørr luft med ca. 10 grader pr 1000m høyde.

      Hvis luften har gjennomsnittlig luftfuktighet, avtar temperaturen med ca 6,5 grader pr 1000m høyde.

      Forskjellen skyldes at fuktig luft har høyere varmekapasitet enn tørr luft.

      Hvor hurtig temperaturen avtar med høyde er gitt av forholdet mellom gravitasjon og varmekapasitet.

      Endring av CO2-andel i atmosfæren endrer ikke varmekapasiteten i nevneverdig grad.

     6. Author ImageØystein Søreide

      Grunnen til at varmekapasitet minker med økende høyde er det som jeg skrev, at siden trykket minker, så vil antall atomer pr volum minke. Og dermed vil temperatur avta med økende høyde. Men den artikkelen du viser til diskuterer ikke drivhuseffekten i det hele tatt. Du er fortsatt på villspor.

     7. Author ImageErik Nilsen

      Har du noe annet enn påstander å komme med?

      Jeg har vist deg hvordan forlengst etablert fysikk enkelt forklarer hvorfor gjennomsnittstemperaturen ved jordoverflaten er ca. 15 grader Celsius, og ikke -18 grader Celsius, som er en gjennomsnittstemperatur man finner igjen i ca 5000m høyde over havet.

      Så vidt jeg kan se har du ikke engang forsøkt å utfordre dette.

     8. Author ImageØystein Søreide

      Uten drivhuseffekten, så hadde temperaturen vært ca 0 grader i snitt ved havoverflaten med like mye atmosfære som vi har nå.

     9. Author ImageErik Nilsen

      0 grader – den var ny.

      Som regel påstår alarmistene at temperaturen hadde vært -18 grader Celsius, siden det er hva man kan regne ut basert på solens utstrålte effekt og avstanden til jorden.

      Referanse til dette med 0 grader?

     10. Author ImageØystein Søreide

      Istedenfor å spørre meg om referanse, så bør du komme med noe selv. Siden du snakker meg så hardnakket imot.

      Bare se dine første innlegg her. Ren provokasjon istedenfor å komme med konkrete forklaring på hvorfor. Du minner meg mest om et av de såkalte nett-trollene.

     11. Author ImageErik Nilsen

      Og der var han i gang med å diskutere diskusjonen. Takk for nå – håper du og andre lesere har lært noe nytt.

     12. Author ImageØystein Søreide

      Ja, fordi tulbakeviste blankt at de to Wikipedia sidene jeg refererte til var korrekte i det hele tatt, og du fortsetter med å diskutere tørradiabater…..

     13. Author ImageJon Inge Teigland

      Du beviser egentlig her at du ikke skjønner hva du snakker om.
      Jeg sier ikke at Britannica er feil. Det jeg sier er at Britannica ikke sier det du tror at Britannica sier.

      Det Britannica sier, er HVORDAN temperaturen går nedover i høyere luftlag. Men Baritannica sier ikke noe om HVORFOR temperaturen går nedover i høyere luftlag. Eller rettere sagt, HVORFOR temperaturen er høyere i lavere luftlag.

      Det som er saken, er at Jorden er varmere enn resten av solsystemet. Dette medfører at Jorden stråler ut varme.

      Da er spørsmålet: Hvor kommer denne varmen fra?
      Litt av varmen kommer fra Jordens indre. Resten av varmen kommer fra innstråling fra Solen.

      Når denne innstrålingen treffer Jorden, så vil noe av den reflekteres rett ut igjen, mens noe vil absorberes og omdannes til varme, som deretter stråler ut.
      Og her er saken at forskjellig sammensetning av atmosfære vil i forskjellig grad slippe gjennom forskjellige typer stråling. Noen gasstyper, som oksygen og nitrogen, vil i større grad slippe gjennom varmestrålingen fra Jorden, mens andre gasstyper, som karbondioksid og vanndamp, vil i mindre grad slippe gjennom varmestrålingen fra Jorden.

      Dette er det vi kaller “drivhuseffekten”. Og det er noe helt annet enn den linken din fra Britannica beskrev.

     14. Author ImageErik Nilsen

      Tillat meg å sitere en setning fra Britannica-linken:

      “The dry adiabatic lapse rate for air depends only on the specific heat capacity of air at constant pressure and the acceleration due to gravity.”

      Dette forteller deg at temperaturen i atmosfæren er høyest ved jordoverflaten fordi det er der trykket er størst. Og at det er jordens gravitasjonskraft som setter opp trykkgradienten.

      Forøvrig gir det ingen mening å snakke om en temperatur i “resten av solsystemet”.

      Innlegget ditt inneholder kun BS.

     15. Author ImageJon Inge Teigland

      Det at du sier at de vitenskapelige prinsippene som vi kjenner som drivhuseffekten er BS, forteller oss andre hvor lite du faktisk skjønner av vitenskap.

      Din tolkning av sitatet fra Britannica viser også at du faktisk ikke har noen som helst forståelse for hva du snakker om. Enten er du et troll, eller så vet du så lite at du faktisk ikke har peiling på hvor lite du vet.

      Sitatet ditt fra Britannica betyr at hvis luft blir presset sammen uten å miste eller bli tilført varme, så vil temperaturen gå opp. Og mer spesifikt forteller det HVORDAN temperaturen vil gå opp. Dvs hvilke faktorer som bestemmer hvor fort temperaturen går opp i forhold til økningen i trykket.

      Jeg snakket heller ikke om TEMPERATUREN i resten av solsystemet. Jeg snakket om VARMEN. Men du forstår vel ikke forskjellen.

     16. Author ImageErik Nilsen

      For å ta én ting av gangen:

      – I motsetning til hva svært mange, inkludert deg, tror så finnes det ingen “vitenskapelige prinsipper” som støtter opp om hypotesen kjent som “drivhuseffekten”. Den som tar seg bryet med å undersøke blir forbløffet over hvor ufundert denne hypotesen er, i forhold til hvilken oppslutning den har blant menigmann.

      – Atmosfærens temperaturgradient er i gjennomsnitt ca 6.5 grader pr 1000m høyde over havet, og den er gitt av luftens varmekapasitet og jordens tyngdekraft. Varmekapasiteten avhenger av andel vanndamp, men ikke av andel CO2. Det er dette man kan lese fra linken jeg postet.

      – Du skrev at “Jorden er varmere enn resten av solsystemet”, og at “Jorden stråler ut varme”. Til dette er det å si at varme er en prosess som overfører energi mellom materie med ulik temperatur. Stråling er en (helt) annen prosess som kan overføre energi mellom materie. Det gir ikke mening innen fysikk å snakke om at noe “stråler ut varme”. Det gir heller ikke mening å snakke om at noe er “varmere”, hvis en ikke mener “har høyere temperatur”.

      Jeg vil sterkt anbefale deg å lese følgende lettleste artikkel av astrofysiker Joseph Postma. Det vil gi deg en langt bedre innsikt i hvorfor temperaturene på jorden (og andre planeter med atmosfære) er som de er:

      http://klimarealistene.com/web-content/Greenhouse%20effect_understanding%20it.pdf

     17. Author ImageJon Inge Teigland

      Jeg gidder ikke gå inn i en definisjon på hva varme er for noe, med noen som har så liten peiling på hva de snakker om som det du har. Det at du kanskje kan arrestere meg i en populær kontra vitenskapelig bruk av et ord er også irrelevant.

      Varmekapasiteten til luft, og temperaturgradienten til de høyere luftlag er totalt irrelevant i forhold til det det er snakk om her.

      Det som er faktum, er at drivhuseffekten er mer enn hypotetisk. Den er et enkelt faktum, ut fra CO2 og andre gasser sin evne til å absorbere stråling av visse bølgelengder.

      Det som kan diskuteres, er i hvor stor grad dette FAKTISK vil øke temperaturen på jorden.

      Mer CO2 vil øke temperaturen. Men kun svært lite. Men den temperaturøkningen vil også medføre at mer vann fordamper, noe som øker mengden vandamp i atmosfæren. Noe som igjen gir en drivhuseffekt.
      Men så kommer de interessante aspektene. Nemlig om dette medfører så mye mer skydannelse at det vil medføre en temperaturreduksjon eller ikke.

      Saken er i alle fall mye mer kompleks enn det klimafanatikerene prøver å fortelle oss.

      Uansett gidder jeg ikke diskutere dette med en person som nekter for at drivhuseffekten i det hele tatt er reell. Så herved melder jeg med ut av denne necropostingen her.

     18. Author ImageErik Nilsen

      Det er nesten fascinerende å se hvordan du fortsetter å øke fallhøyden din, selv etter å ha blitt tatt med buksa nede.

      Siden det snart er jul skal jeg la være å raljere over at begge de to de første påstandene dine ( ‘Luftens varmekapasitet “totalt irrelevant” for lufttemperaturen ved jordoverflaten’, og ‘Drivhuseffekten følger “enkelt” fra CO2 sitt absorpsjonsspektrum’) alene er mer enn tilstrekkelige til å sette deg håpløst sjakk matt i enhver diskusjon om klimaet på jorden.

      Det er mer interessant å se at du mener å kunne kvantifisere lufttemperatur ved jordoverflaten som funksjon av CO2-innhold i atmosfæren. Det ville være sensasjonelt dersom dette hadde vært dokumenterbart.

      Før det er noe poeng for deg å melde deg på en lignende diskusjon i fremtiden, så bør du ha lest grundig gjennom artikkelen jeg ga deg link til.

      Lykke til.

     19. Author ImageJon Inge Teigland

      Du klarer ikke engang å skjønne hva du leser.
      Jeg har ikke kommet med noen av de to påstandene som du her ilegger meg.

     20. Author ImageErik Nilsen

      Wikipedia er helt ute å kjøre på dette feltet, dessverre. Kan ikke benyttes som objektiv referanse.

   2. Author ImageJon Inge Teigland

    Drivhusgass er et begrep som definitivt har en fysisk definisjon. Det er bare tull å si at dette er et uvitenskapelig begrep.

     1. Author ImageErik Nilsen

      Nei, det kan jeg ikke, siden jeg ikke kjenner til noen fysisk definisjon av ‘drivhusgass’. Men Teigland skylder oss et forsøk, siden han påstår at definisjonen finnes.

     2. Author ImageJon Inge Teigland

      En drivhusgass er en gass som forårsaker en drivhuseffekt.
      Det var vanskelig, ikke sant?

  3. Author ImageFinn Oddvar Stensrud

   Det er da ikke noe saklig argument at CO2 “bare” utgjør 0,03%…det er virkningen som teller…
   Og hvorfor komme med disse konspiratoriske påstandene om “løgner” kjøpt av media?
   Jeg er ingen ekspert; men, jeg tror faktisk på meningene til det overveldende flertallet av forskere…
   Ps. Jeg skal gjøre en banal sammenligning: Jeg hadde “kjøkkenhage” tidligere; der brukte jeg fiberduk over grønnsakene..den utgjorde vel ikke 0,01% av “atmosfæren” på undersiden engang…men du verden for en virkning!

   1. Author ImageBodvar Skutvik

    Jeg skjønner at “de frelste” er upåvirkelig av fornuft, og angående det overveldende flertall av forskere så har det overveldende flertall stadig tatt feil og da ikke bare m.h.t. metafysikk, men like mye om fysikk (vitenskap) Det er bare sunn fornuft som teller. Eksemplet med duk over planter er varmen som blir fanget under duke altså det som menes med drivhus, sammensetningen av luften under er den samme. For noen år siden – før industrialiseringen i Kina – uttalte Steinar Lem i FiVH at hvis det ble massebilisme der kunne vi bare glemme atmosfæren, Nå kjører kineserne bil og sammensetningen er nøyaktig den samme som før og da tenker jeg på surstoffprosenten som virkelig er kritisk for oss. Altså blir balansen opprettholdt av naturen, av krefter som er uendelig mye større enn vårt “musepiss i havet”. Den påståtte havstigning er også en bløff, men hver stormflo blir brukt som endetidstegn av alarmistene, Tilbake i 1890-årene (tror jeg det var ) ble et helt fiskevær (Sørgjeslingan) skylt på havet, men det var før klimavekkelsen skylte over oss.

 2. Author ImageHaakon Lund Tofte

  Klimaforandringer har jorden drevet med i milliarder av år.

  Og det kan vi nok ikke gjøre noe særlig med.

  Årsaken til alle “miljøavgifter” og andre fanatiske “miljøtiltak” er fordi mange mener at “miljøproblemene ” ene og alene er menneskeskapte.

  Og det er jo helt feil.Eller i det minste ikke helt rett.

  Det som de menneskeskapte klimaforandringer muligens kan føre til er en en såkalt “global oppvarming”.

  Forskere mener at temperaturen på jorden på jorden kommer til å stige på sikt.
  Men hvor mye den kommer til å stige og hvilke konsekvenser en evt temp.økning kan føre til vet man ikke.Men mange tror visst veldig mye.

  Mange forskere mener også at muligheten for at temperaturøkningen bare er en del av de naturlige svingningene i temperaturen på jorden.

  Og da hjelper det ikke med miljøavgifter i hytt og pine.

  Men ok. Det skaper jo såkalt “grønne ” arbeidsplasser.

  1. Author ImageSara Doksrud

   Det skaper million sløsing av penger vi burde brukt til noe annet enn for eks. vindparker. Stor overskrift i BT idag, 27/10 .
   “Vindparken på Fitjar er blitt et tapsprosjekt” Millioner av subsidierte KR. går tapt, skattebetalernes penger.

 3. Author Imagekenneth holm

  Dette høres ut som en ide i en film jeg så. Der var jorden varmere enn det den er nå, så forskere sprøytet et middel i stratosfæren, som igjen førte til en istid på hele kloden der de gjenlevende bor på et tog som kjører rundt og rundt kloden.

Comments are closed.